A+
a-

Projekti

PIKC Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" aktīvi iesaistās visdažādākajos projektos.
Galvenokārt projekti ir saistīti:
- vides modernizāciju,
- audzēkņu izglītību,
- skolotāju un personāla izglītību,
- skolotāju kvalifikācijas celšanu un profesionālo kompetenču attīstību, 
- priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanu,
- karjeras atbalstu,
- darba vidē balstītām mācībām, 
- klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu
- inovatīvas prakses attīstību, nodošanu un/vai īstenošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu Eiropas līmenī
- labās pieredzes apmaiņas atbalsta projektiem
- Ziemeļvalstu kultūras veicināšanu un valodu apguvi
- mūžizglītības attīstību
- ANO sistēmu, UNESCO un citu ANO aģentūru darbu iepazīšanu
- jauniešu pašaudzināšanas attīstību
- u.c.