A+
a-

Viesmīlis 4 g. (Rīga)

Viesmīlis 4 g. (Rīga)

Iegūstāmā kvalifikācija Viesmīlīs
Profesionālās izglītības programmas Restorānu pakalpojumi
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

Tu apgūsi:

 • Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi
 • Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā
 • Lietišķās saskarsmes pamatprincipi
 • Darba vietas un telpu sagatavošana
 • Sagatavošanās viesu apkalpošanai
 • Profesionālā saziņa svešvalodās
 • Viesu pasūtījumu pieņemšana
 • Viesu pasūtījumu izpilde
 • Norēķini ar viesi
 • Uzskaites un atskaites dokumentācija
 • Tehnoloģiskās dokumentācijas izstrāde
 • Dzērienu un kokteiļu gatavošana
 • Viesmīļa prakse

Programmas apraksts un darba iespējas

Viesmīlis sagaida un apkalpo viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus, informē viesus par uzņēmuma pakalpojuma veidiem, klāj viesību galdus, veic produkcijas pasūtījumu noliktavā, piedāvā un pasniedz bezalkoholiskos, alkoholiskos, karstos un citus dzērienus, strādā ar profesionālajām iekārtām, inventāru un aprīkojumu, seko līdzi viesu apmierinātībai un labsajūtaiveic skaidras un bezskaidras naudas norēķinus, veic uzskaiti un atskaiti, ievēro vispārējās un profesionālās ētikas principus un lietišķo etiķeti saskarsmē ar viesiem un kolēģiem, seko līdzi  aktuālajām tendencēm viesu apkalpošanā.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu viesmīlības un tūrisma industrijas uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA"Baltic Pub", SIA Restorāns OZO, OZO Colf  Club, SIA Ezītis miglā, AS Lido, restorāns ”Kaļķu vārti”, Annas Dārzs, B Bārs Restorāns, Restorāns "Čarlstons", 3 pavāru restorāns, restorāns FERMA, Max Cekot Kitchen, Entresol, Chef’s corner, Restorāni viesnīcās - , Gallery Park Hotel, Tallink, Grand Hotel Kempinski Riga, Park Inn by Radisson Residence Riga, Radisson Blu Daugava Hotel Riga u.c.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv