A+
a-

Par mums

Valsts SIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums kā izglītības iestāde darbojas jau 42 gadus, ar mērķi veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu valsts profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Savu darbību Tehnikums uzsāka 1980. gada 8. jūnijā Lazaretes ielā 3, Rīgā. 1986. gadā sākās jaunā mācību kompleksa celtniecība, kas tika pabeigts 1993.gadā. Sākot ar 1990./1991.mācību gadu, Tehnikuma mācību darbs notiek jaunajā kompleksā Nīcgales ielā 26, Rīgā, kurā labiekārtoti mācību kabineti un laboratorijas, mācību ražošanas darbnīcas, dienesta viesnīca, hostelis, ēdnīca, kafejnīca, sporta komplekss, bibliotēka.

Tehnikuma pastāvēšanas laikā sagatavoti vairāk kā 6 tūkstoši speciālistu pārtikas ražošanas, ēdināšanas, tūrisma un komerczinību, viesmīlības, stila un modes, skaistumkopšanas un interjera dizaina nozarēs.

Kopš 1980. gada līdz 2019. gada oktobrim izglītības iestādes vadītāja bija valdes locekle – direktore Silva Ozoliņa.

No 2019. gada rudens Valsts SIA PIKC Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu vada valdes locekle - direktore Ilze Ločmane.

Atskatoties vēsturē:

  • Tehnikums dibināts 1980. gada 8. jūlijā. Tā nosaukums bija Rīgas 13. tehniskā skola. No 1984. gada Tehnikuma nosaukums bija Rīgas 50. profesionāli tehniskā vidusskola. Sākam profesionālo vidējo izglītību.
  • Sākot ar 1990. gadu – Rīgas 1. Pārtikas rūpniecības skola. Mācības sākas jaunajā mācību kompleksā Nīcgales ielā 26, Rīgā.
  • Ar 1998. gadu uz Tehnikuma bāzes tika izveidots pārtikas un viesu apkalpošanas specializēts mācību centrs, kas ieguva nosaukumu Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola.
  • 2000. gadā Tehnikums ieguva nosaukumu bezpeļņas organizācija Valsts SIA juridisko statusu Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola.
  • Kopš 2005. gada Tehnikuma nosaukums bija Valsts SIA Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola.
  • Kopš 2013. gada 1. septembra - Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums. Tāpat 2013. gadā skolai piešķirts statuss: Profesionālās Izglītības Kompetences Centrs (PIKC).

Misija:

Dinamiska un radoša profesionālās izglītības iestāde, kas nodrošina kvalitatīvu un darba tirgū augsti novērtētu profesionālo izglītību un ikvienas personas potenciāla attīstību un izaugsmi visa mūža garumā.


Vīzija:

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums - izglītības iestāde, kas māca un mācās, ir prestižs, uz ilgtspējīgu attīstību un izcilību orientēts vadošais partneris starptautiskajā profesionālās izglītības vidē tūrisma, viesmīlības, ēdināšanas un pārtikas ražošanas jomās.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā mācās gandrīz 2000 audzēkņu. Šobrīd šī ir viena no lielākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā.

Tehnikums piedāvā apgūt profesionālās vidējās un arodizglītības programmas, gan pamatskolas, gan vidusskolas absolventiem - pārtikas produktu ražošanas un ēdināšanas nodaļā, viesmīlības, tūrisma un komerczinību nodaļā vai modes,stila un dizaina nodaļā.

Tehnikums realizē tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas, kā arī neformālās izglītības atzīšanu.


Almost 2,000 students study at the RIGA TECHNICAL SCHOOL OF TOURISM AND CREATIVE INDUSTRY. Currently, this is one of the largest vocational education institutions in Latvia.

The technical school offers professional secondary and vocational education programs for both primary and secondary school graduates - in the department of food production and catering, in the department of hospitality, tourism and commercial sciences or in the department of fashion, style and design.

The technical school implements the recognition of further education and professional development programs, as well as non-formal education.


Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” plāno izveidot modernu un aprīkotu izglītības centru vienotā nekustamā īpašuma kompleksā, paredzot jaunas sporta zāles celtniecību, to savienojot ar izglītības iestādes ēkām Augusta Deglava ielā 41A, Rīgā un Nīcgales ielā 26, Rīgā.


Tehnikums veiksmīgi darbojas nevalstiskajās organizācijās: