A+
a-

Par mums

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā mācās gandrīz 2000. Šobrīd šī ir viena no lielākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Tehnikums piedāvā apgūt profesionālās vidējās un arodizglītības programmas, gan pamatskolas, gan vidusskolas absolventiem, pārtikas produktu ražošanas un ēdināšanas nodaļā, viesmīlības, tūrisma un komerczinību nodaļā vai modes,stila un diziana nodaļā. Tehnikums realizē tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas, kā arī neformālās izglītības atzīšanu.

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” plāno izveidot modernu un aprīkotu izglītības centru vienotā nekustamā īpašuma kompleksā, paredzot jaunas sporta zāles celtniecību, to savienojot ar izglītības iestādes ēkām Augusta Deglava ielā 41A, Rīgā un Nīcgales ielā 26, Rīgā.

12 043 553EUR (Mācību korpuss 3 089 170 EUR, mācību darbnīcas 3 068 044 EUR, dienesta viesnīca 2 561 341 EUR, sporta zāles būvniecība, sporta laukuma un teritorijas labiekārtošana 2 966 998 EUR, aprīkojuma iegāde 358 000 EUR). («Attīstības un investīciju stratēģija

2015. – 2020.gadam»)


Tehnikums veiksmīgi darbojas nevalstiskajās organizācijās: