A+
a-

Normatīvie dokumenti

Konvents

KONVENTS-grozijumi

Konventa_Grozijumi.pdf

KONVENTS - sastāvs

Konventa_Sastavs.pdf


Darba kārtības noteikumi

Darba kārtības noteikumi

Darba_Kartibas_noteikumi.pdf

Atlīdzības noteikšanas noteikumi

Atlidzibas_noteiksanas_noteikumi.pdf

Individuālā mācību plāna un akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas noteikumi

Individuala_macibu_plana_un_akademiska atvalinajuma_pieskirsanas_noteikumi.pdf

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PRAKTISKO MĀCĪBU VADĪTĀJAM/SKOLOTĀJAM UN IZGLĪTOJAMIEM MĀCĪBU DARBNĪCĀS

Ieksejas_kartibas_noteikumi_macibu_darbnicas.doc


PRIVĀTUMA POLITIKA (Saīsinātais variants)

Privatuma_Politika_Con.Pdf


Pretkorupcijas pasākumu plāns 2015.-2020.gadam

Pretkorupcijas_plans.pdf