A+
a-

Normatīvie dokumenti

RTRIT Padomes darbības kārtība

Padomes_darbības_kārtība_1-4-10-1_11092020.pdf

RTRIT Darba kārtības noteikumi

Darba_kārtības_noteikumi_1-4-13-15092022

RTRIT Ētikas kodekss

Ētikas_kodekss_1-4_18_02122022

Iekšējās kontroles sistēmas - risku vadības kontroles un pārvaldības pasākumu kārtība

Iekšējās kontroles sistēmas - risku vadības kontroles un pārvaldības pasākumu kārtība

RTRIT Pretkorupcijas pasākumu plāns 2021. - 2025.g.

Pretkorupcijas_pasākumu_plāns_2021_2025_gadam_09032021.pdf

RTRIT Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība 2023

Korupcijas_noversanas_sistemas_organizacijas_kontroles_veiksanas_kartiba_RTRIT_2023

Komercnoslēpums un ierobežotas pieejamības informācija

Komercnoslēpums un ierobežotas pieejamības informācija

RTRIT Trauksmes celšanas kārtība

Trauksmes_celsanas_kartiba_RTRIT

Darbinieku personas datu privātuma politika

Darbinieku personas datu privātuma politika

Sīkdatņu politika

Sīkdatņu politika

RTRTI Telpu un teritorijas videonoverosanas noteikumi

RTRTI Telpu un teritorijas videonoverosanas noteikumi

RTRIT Fotografēšanas, filmesanas un audioierakstu veikšanas kārtība 1.4./20 03042023

RTRIT Fotografēšanas, filmesanas un audioierakstu veikšanas kārtība 1.4./20 03042023

Kārtība par rīcību, ja izglītības iestādē tiek konstatēta vardarbība

Kārtība par rīcību, ja izglītības iestādē tiek konstatēta vardarbība

RTRIT Personas datu pieprasījum izskatīšanas un atbildes kārtība 1.4./19 20230403

RTRIT Personas datu pieprasījum izskatīšanas un atbildes kārtība 1.4./19 20230403

RTRIT Personas datu aizsardzības noteikumi

RTRIT Personas datu aizsardzības noteikumi

RTRIT Rīkojums par individuālo konsultāciju organizēšanu

Rīkojums_par_individuālo_konsultāciju_organizēšanu_1-8-17_15022021.pdf

RTRTI Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

RTRTI Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

RTRIT Rīcība ārkārtas situācijās

RTRIT Rīcība ārkārtas situācijās

RTRIT Drošības noteikumi izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos

RTRIT Drošības noteikumi izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos