A+
a-

Normatīvie dokumenti

RTRIT Padomes darbības kārtība

Padomes_darbības_kārtība_1-4-10-1_11092020.pdf

RTRIT Darba kārtības noteikumi

Darba_kārtības_noteikumi_1-4-12-29092022

RTRIT Mācību darba procesa organizācija Covid19 ierobežošanai

Mācību_darba_procesa_organizācija_Covid_ierobežošanai_1-4-6_20012021.pdf

RTRIT Rīkojums par individuālo konsultāciju organizēšanu

Rīkojums_par_individuālo_konsultāciju_organizēšanu_1-8-17_15022021.pdf

RTRIT Ētikas kodekss

Ētikas_kodekss_1-4_18_02122022

RTRIT Pretkorupcijas pasākumu plāns 2021. - 2025.g.

Pretkorupcijas_pasākumu_plāns_2021_2025_gadam_09032021.pdf

RTRIT Trauksmes celšanas kārtība

Trauksmes_celsanas_kartiba_RTRIT

RTRIT Personas datu aizsardzības noteikumi

RTRIT Personas datu aizsardzības noteikumi