A+
a-

Izglītojamiem

Ārpusstundu pasākumu plāni 2019./2020. mācību gadam

2020. gada MARTAM

2020_MARTS.pdf

2020. gada FEBRUĀRIM

2020_FEBRUĀRIS.pdf

2020. gada JANVĀRIM

2020_JANVARIS.pdf

RTRIT Izglītojamo Pašpārvalde

Mēs esam Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Izglītojamo pašpārvalde jeb IP. Mūsu kolektīvs sastāv no 24 aktīviem un radošiem jauniešiem, no dažādiem kursiem - sākot ar pavāriem, beidzot ar tūrisma speciālistiem. RTRIT IP pamatmērķis un misija ir, lai katrs students tiktu sadzirdēts un lai viņa intereses tiek pārstāvētas gan iekšpus skolas, gan ārpus skolas.

IP ikdienas darbs saistās ar izglītības procesu, kultūras pasākumu veidošanu skolēniem un skolotājiem un skolas viesiem., sporta aktivitātēm, sociālo labklājību, kā arī,vēl daudz kas cits, kas tiešā vai netiešā veidā saistās ar skolēna ikdienas dzīvi RTRIT.

Katru nedēļu notiek IP sapucle, kuras laikā tiek pārunātas  aktuālas problēmas, tiek plānoti pasākumi, kā arī notiek informācijas apmaiņa starp skolas administrāciju un IP.

Kādēļ ir vērts pieveinoties skolēnu pašpārvaldei?

  • Tu iegūsi jaunus draugus
  • Tu uzlabosi savas komunikācijas prasmes
  • Tu apgūsi un stiprināsi savs saktuves runas iemaņas
  • Tu apgūsi un iemācīsies pasākumu organizēšanas prasmes un iemaņas
  • Kā arī daudz citu vērtigu iemaņu

Mūsu e-pasts: ip.rtrit@gmail.com
Esam Instagram - @rtrit_ip
Tāpat aī Facebook - @rtritSP

Nāc bariņā!

RTRIT Izglītojamo pašpārvaldes prezentācija

RTRIT_IP.pdf


Jauniešu deju kolektīvs „LAILE”

Jauniešu deju kolektīvs „Laile” ir organizēts 1983.gadā. Tā pirmais vadītājs bija Jānis Jakubāns. Deju kolektīvu ir vadījuši Nauris Saliņš, Arnolds Neverovskis, bet no 2000.gada septembra deju kolektīva vadītāja ir Sarmīte Kadiķe.

Laika gaitā “Laile” ir izveidojusies par patstāvīgu, stabilu jauniešu deju kolektīvu Latvijas deju kolektīvu saimē, kura sastāvā ir ap 25 – 30 dejotājiem. Kolektīvs piedalās dažādās deju aktivitātēs valstī -  Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos, “Rīga – 800  Deju upē”,  Rīgas pilsētas dejotāju svētkos un daudzos citos deju pasākumos valstī.

Par tradīciju ir kļuvusi kolektīva piedalīšanās jauniešu deju kolektīvu konkursā „Ziemassvētku kauss”. Kolektīvs ar labiem sasniegumiem  piedalījās IZM un VJIC rīkotajos pasākumos “Lustes dienas” un “Amatnieku svētki”. Katru gadu deju kolektīvs piedalās profesionālās izglītības iestāžu radošajā  pasākumā  „Radi. Rādi. Raidi.” dažādās Latvijas pilsētās.

Vadītājas e-pasts: sarmite.kadike@rtrit.lv

LAILE Instagram - @jdk_laile

 

 

Deju kolektīva LAILE prezentācija

Deju_Kolektīvs_LAILA.pdf


Teātra studija "Etīde"

Teātris ir iespēja iemācīties būt atvērtam pret pasauli! Atkarībā no tā kā tiek attīstīta šī prasme, cilvēks izvēlas būt drošs un brīvs vai ierāvies sevī un noslēgts.

Būtiski ir panākt, lai cilvēks būtu spējīgs ne tikai iemācīties un apgūt paredzēto, bet arī prastu izteikties, pārliecināt un aizstāvēt savu viedokli. Tādēļ papildus izglītībai, šīm prasmēm būs liela nozīme arī tālākos karjeras meklējumos.

Teātra studija "Etīde" caur aktiermākslas pamatu apmācību veicina audzēkņos interesi par teātri, kā arī palīdz uzvarēt kūtrumu, uzspodrināt talantu, iemāca brīvi justies un būt atraisītam jebkurā, arī sarežģītā situācijā.

Tā ir iespēja interesanti un saturīgi pavadīt brīvo laiku atraktīvāko tehnikuma audzēkņu sabiedrībā, piedalīties skolas rīkotajos pasākumos!

Teātra studija "Etīde" vadītāja - Aktrise un TV raidījumu vadītāja Zane Vaļicka - Pētersone

Teātra studijas EDĪTE prezentācija

Edite.pdf

Interešu izglītības pulciņu nodarbību laiki

Iepazīstieties ar pulciņu nodarbību laikiem, norises vietām un pasniedzējiem.