A+
a-
RTRIT vēlēšanu plakātu konkurss - izstāde „Ejam vēlēt”

Aktuāli

30.11.2022

RTRIT vēlēšanu plakātu konkurss - izstāde „Ejam vēlēt”

1. Konkursa- izstādes mērķis un uzdevumi:

 1. veicināt jauniešu interesi par Latvijas un Eiropas Parlamenta velēšanām un vairot vēlētāju aktivitātes pieaugumu.
 2. veicināt jauniešu radošo spēju attīstību, izteikt sevi mākslas izteiksmes līdzekļiem un paust savu attieksmi.
 3. stiprināt RTRIT ārpusstundu pasākumu tradīcijas.

  Konkursa- izstādes organizatori:

Konkursu organizē Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma” EPVS komanda un pedagogi Anita Krūziņa- Liepa un  Kristīne Veinberga.

Konkursu vada RTRIT EPVS komanda.

 1. Konkursa- izstādes norises laiks un vieta:

Konkurss notiek no 2022. gada 01. decembrī. RTRIT, Nīcgales ielā 26, gaišajā zālē laikā: no pulksten 12.25 – 13.50.


Konkursa- izstādes dalībnieki:

 1. Konkursā piedalās  RTRIT 1. – 4.  kursu izglītojamo komandas 2 cilvēku sastāvā, ar vai bez priekšzināšanām mākslas jomā, visi, kas vēlas paust savu attieksmi par pilsoniskas sabiedrības procesiem.
 2. Komandas savu līdzdalību konkursam piesaka līdz 2022. gada 29. novembrim, reģistrējoties : https://forms.office.com/r/NprMs2i9uJ

Konkursa- izstādes uzdevums:

 1. Radīt plakātus (darba izmērs – A1),  ar spilgtu, asprātīgu un pamanāmu vēstījumu latviešu valodā – domāt patstāvīgi, rīkoties savā un sabiedrības labā, aicinot piedalīties vēlēšanu procesā, nepakļauties dezinformācijai kopumā un vērsties pret agresiju visās tās izpausmēs.
 2. Viena komanda var iesniegt 1plakātu.
 3. Plakāti var būt rakstīti ar krāsainiem vai melnbaltiem marķieriem, pēc autoru izvēles.
 4. Plakāta otrā pusē jāuzraksta ar pildspalvu autoru vārdi, uzvārdi un grupas nosaukumu.
 5. Plakāta izstrādes laiks 40 minūtes.
 6. No 1- 3 min prezentē radošo darbu.

Konkursa- izstādes vērtēšana:

Konkursu- izstādi vērtē RTRIT žūrija:

1. Direktores vietniece audzināšanas darbā un kultūrizglītības jomā Ludmila Ļevančuka

2. Struktūrvienības vadītājs izglītības jomā Elmārs Kovaļevskis.

3. Tūrisma, viesmīlības un komerczinību nodaļas vadītāja Anda Rezgale.

4. Sabiedrisko attiecību speciālists Mikus Grigals.

5. Profesionālo mācību priekšmetu pedagogs Aivis Zariņš


 1. Konkursa rezultāti tiek paziņoti konkursa dienā. Otro un trešo vietu ieguvēji saņem atzinības rakstus. Pirmo vietu ieguvusī komanda un nominācija “žūrijas simpātija” saņem diplomus un piemiņas balvas.
 2. Darbu vērtēšanas kritēriji:

Darba atbilstība konkursa tēmai un tā pielietojamība RTRIT EPVS projekta ietvaros.

Vērtēšanas kritērijs

Apraksts

Vērtējuma skala

Sabiedriskais nozīmīgums:

 • Darba rezultāts sasniegts, viegli uztverams un harmonisks.
 • Darbs būtiski uzlabos sabiedrības izpratni par vēlēšanu svarīgumu 

0-10

Darba praktiskā īstenošana:

 • Dalībnieki motivēti;
 • Grupu darba izpilde – komunikācija, spēja uzklausīt un vienoties par darba gaitu.

1-7

Radošā pieeja

 • Projekta idejas vai izpildījuma oriģinalitāte, novatorisms

1-5

Rezultātu ilgtspēja

 • Projekta rezultāts ir vienreizējs vai labums gūstams ilgākā laika periodā. (ilgtspēja) 

1-5

Projekta pieteikums - prezentācija

 • Darbs ir skaidrs un saprotams, harmonisks un atbilst konkursa nolikumam

 

1-5

Kopsumma: