A+
a-

Starptautiskais profesiju konkurss "Learn, Know, Do, Can, Show"

Reģistrācija konkursam noslēgusies/ The registration has been closed!

Ja ir nepieciešams veikt izmaiņas konkursa dalībnieku sastāvā, lūdzam sazināties ar mums rakstot uz MARCH@RTRIT.LV I If it is necessary to make changes in the competition participants, please contact us by writing to MARCH@RTRIT.LV


Starptautiskais konkurss/ International Contest "Learn, Know, Do, Can, Show"

26-28/03/2024 Riga, Latvia

Esam priecīgi aicināt jūs piedalīties 3. starptautiskajā profesionālās izglītības audzēkņu  konkursā "Learn, know, do, can, show". 

Konkurss notiks Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā Rīgā, no 26. - 28. martam! 

Vispārējais regulējums 

 1. Konkursā var piedalīties profesionālo skolu audzēkņi. Dalībnieku vecumam jābūt no 16 līdz 23 gadiem. 
 2. Konkursa darba valoda - angļu 

No skolas var piedalīties viens dalībnieks šādās nominācijās: 

 • Ēdienu gatavošana - individuālās sacensības 
 • Restorāna serviss - individuālās sacensības 
 • Konditorejas izstrādājumi - individuālās sacensības 
 • Frizieris - individuālās sacensības (1 dalībnieks + 1 modelis)
 • Viesnīcas reģistratūra - komanda 2 dalībnieku sastāvā (katrs no citas skolas) 
 • Viesmīlība un saimnieciskais dienests - komanda 2 dalībnieku sastāvā (katrs no citas skolas) 
 • Komercdarbinieks - komanda 2 dalībnieku sastāvā (katrs no citas skolas) 
 • Bārmenis - individuālās sacensības 
 • Tūrisma galamērķis - komanda 2 dalībnieku sastāvā (katrs no citas skolas) 
 • Karvings - individuālās sacensības 

No skolas var piedalīties divi dalībnieki šādās nominācijās: 

 • Stils un mode - komanda 2 dalībnieku sastāvā no vienas skolas (2 dalībnieki + 1 modelis)
 • Miesnieks - individuālas sacensības 
 • Maiznieks - individuālas sacensības 

Reģistrācija:

AUDZĒKŅI ŠEIT

SKOLOTĀJI ŠEIT


Papildu informācija Dalībniekiem ir jāvalkā skolas forma, profesionālās formas tērpi un drošības apavi atbilstoši sacensību kategorijai. Sacensību dalībniekiem jāievēro drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības. Sacensību laikā nav atļauts lietot mobilos telefonus vai jebkādas citas elektroniskas ierīces. Visas pretenzijas jāiesniedz uzreiz pēc sacensībām galvenajam tiesnesim, vēlākās pretenzijas netiks izskatītas. Dalībniekus visās konkursa kategorijās vērtēs ārēji tiesneši, kas pārstāv darba devējus.

Dalības maksa EUR 120,00 vienam dalībniekam.


3rd International Contest for VET students Learn, Know, Do, Can, Show.

Dear Partners! 

We are glad to invite you to take part in 3rd International Contest for VET students Learn, Know, Do, Can, Show. 

The competition will take place in Riga Technical School of Tourism and Creative Industry on March 26 - 28. 
 
General regulation 

 • The competition is open for students of secondary vocational schools. Age of competitors must be between 16 and 23 years. 
 • Working language of the competition – English 

There can be one participant from school in following nominations:  

 • Cooking - individual competition 
 • Restaurant service - individual competition 
 • Pastry - individual competition 
 • Bartender - individual competition 
 • Hairdresser - individual competition (1 contestant + 1 model)
 • Carving - individual competition  
 • Reception - a team of 2 participants (each from different school) 
 • Tourism Destination - a team of 2 participants (each from different school) 
 • Housekeeping - a team of 2 participants (each from different school) 
 • Retail Employee - a team of 2 participants (each from different school) 

There can be two participants from school in following nominations: 

 • Fashion and Style - a team of 2 participants from one school (2 contestants + 1 model) 
 • Baker - individual competition  
 • Gourmet Butcher - individual competition 

Registration:

Students HERE

Teachers HERE


Additional information

Competitors must wear their school uniform, professional uniforms and safety shoes according to a category of contest. Competitors must comply with the requirements of safety and fire protection rules. The use of mobile phones or any other electronic devices is not allowed during the competition. All claims should be submitted immediately after the competition to the head judge, later complains will not be considered. Participants in all categories of the contest will be evaluated by external judges representing employers.


Participation fee is EUR 120,00 per participant.

Dalības izmaksu aprēķins/ Cost calculation for Learn, Know, Do, Can, Show 2024

Dalības izmaksu aprēķins/ Cost calculation for Learn, Know, Do, Can, Show 2024

Nolikumi / Regulations

Ēdienu gatavošana / Cooking

Ēdienu gatavošana / Cooking

Maiznieks / Baker

Maiznieks / Baker

Bārmenis / Bartender

Bārmenis / Bartender

Konditorejas izstrādājumi / Pastry

Konditorejas izstrādājumi / Pastry

Restorānu serviss / Restaurant Service

Restorānu serviss / Restaurant Service

Miesnieks / Gourmet Butcher

Miesnieks / Gourmet Butcher

Karvings/ Carving

Karvings/ Carving

Viesnīcas reģistratūra / Front Office (Reception)

Viesnīcas reģistratūra / Front Office (Reception)

Saimnieciskais dienests / Housekeeping

Saimnieciskais dienests / Housekeeping

Komercdarbinieks / Commercial Employee

Komercdarbinieks / Commercial Employee

Tūrisma galamērķis / Tourist Destination

Tūrisma galamērķis / Tourist Destination

Stils un mode / Fashion and Style

Stils un mode / Fashion and Style

Frizieris / Hairstylist

Frizieris / Hairstylist