A+
a-
06.05.2021. vecāku sapulce

Aktuāli

01.05.2021

06.05.2021. vecāku sapulce


!! Lai pieslēgtos VECĀKU SAPULCEI SPIED ŠEIT !!

Tehnikuma izglītojamo vecāku sapulce

2021.gada 6.maijā plkst.18:00

Darba kārtība:

  1. Valdes locekles - direktores Ilzes Ločmanes uzruna
  2. Direktores vietniece mācību darbā Gunta Šmaukstele "2. un 3.kursu izglītojamo gatavošanās centralizētajiem eksāmeniem" 
  3. Izglītības kvalitātes nodaļas vadītāja Melita Žeļezcova  "Informācija par valsts pārbaudes darbu norisi 2020./2021.m.g."
  4. Medicīnas māsa Iveta Grīnberga "Epidemioloģiskā drošība. Par Covid-19 siekalu testu veikšanu"
  5. Dažādi jautājumi
  6. Atbildes uz vecāku uzdotajiem jautājumiem

Sapulce notiks Microsoft Teams meeting programmā!

!! Lai pieslēgtos VECĀKU SAPULCEI SPIED ŠEIT !!