A+
a-

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 4 g. (Rīga)

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 4 g. (Rīga)

Iegūstāmā kvalifikācija Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Profesionālās izglītības programmas Komerczinības
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma
Uzņemšana šajā mācību programmā 2024./2025. mācību gadā nenotiek. Aicinam apgūt izglītības programmu "Komerczinības" ar kvalifikāciju "Komercdarbinieks".

 

Tu apgūsi:

  • Uzņēmuma darbības pamatprocesi;
  • Preču un pakalpojumu iepirkšana un pārdošana;
  • Budžeta izstrāde;
  • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde;
  • Darba organizēšana mazumtirdzniecības vietā;
  • Mazā uzņēmuma darba vadīšana.

Programmas apraksts un darba iespējas

Mazumtridzniecības komercdarbinieks var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās vai kā pašnodarbināta persona, vai kā individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti un organizē peču apriti un virzīšanu tirgū. Viņa pienākumos ietilpst materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt mazumtirdzniecības uzņēmumos darboties kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants; turpināt mācības augstākā izglītības iestādē. 

 

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA”Sportland”, SIA “Douglas Latvia”, SIA “Rimi Latvia”, SIA”Maxima Latvia”, SIA”Lenoka”, SIA”Apranga”, SIA”Inter Car” , Prakse ārzemēs ES Erasmus+ programmas ietvaros, u.c.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv