A+
a-

4.2.1.6. pasākums


Šonedēļ ir atsākti Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūves darbi

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotā atklātā konkursa rezultātā VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” (RTRIT) ir noslēdzis būvdarbu līgumu ar SIA “TORENSBERG” par dienesta viesnīcas ēkas pārbūves darbiem - fasādes siltināšanu un atjaunošanu, logu un durvju nomaiņu, visu inženierkomunikāciju pārbūvi, liftu nomaiņu, iekšējās apdares darbiem, kā arī pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbiem. Dienesta viesnīca paredzēta teju 400 audzēkņu izmitināšanai. 

Būvdarbu izpildes termiņš ir 11 mēneši kopš būves vietas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un tos paredzēts pabeigt līdz 10.02.2025. Projekta līgumcena ir 3 578 628,94 EUR bez PVN. Pēc būvdarbu pabeigšanas RTRIT plāno par saviem līdzekļiem nodrošināt dienesta viesnīcas aprīkošanu ar mēbelēm un sadzīves tehniku (t.sk. virtuvju, WC, dušas telpu aprīkojums).

Dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvdarbi tika uzsākti jau 2021.gada beigās un tos bija plānots pilnībā pabeigt līdz 2023.gada 31.decembrim. Taču saistībā ar neatbilstošu līguma izpildes nodrošināšanu no būvnieka puses, 2023.gada 19.jūnijā būvdarbu līgums tika izbeigts ar neizpildīto darbu apjomu 58%. Lai atsāktu un pabeigtu RTRIT dienesta viesnīcas ēkas Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā būvdarbus, VIAA organizēja jaunu atklāto konkursu, kurā tika iesniegti deviņi piedāvājumi.

Būvdarbi tiek finansēti no 2 projektiem:

  • Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā” 4.2.1.6. pasākuma „Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei”;
  • Ar Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanu un ekonomiskas atlabšanu saistīts valsts budžeta finansējuma augstas gatavības projekts.