A+
a-

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis ar specializācijām 4g. (Rīga)

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis ar specializācijām 4g. (Rīga)

Iegūstāmā kvalifikācija Pārtikas produktu ražošanas tehniķis ar specializācijām
Profesionālās izglītības programmas Pārtikas produktu tehnoloģija
Mācību ilgums 4 gadi, pēc 9. klases
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par profesionālo vidējo izglītību
Finansējums Valsts budžeta finansēta izglītības programma

 

Galvenie mācību priekšmeti:

 • Tehnoloģiskās plūsmas nodrošināšana pārtikas aprites uzņēmumā
 • Paškontroles sistēmas prasību ievērošana pārtikas aprites uzņēmumā
 • Pārtikas produktu ražošanas izejvielu aprite
 • Pārtikas produktu ražošanas izejvielu pirmapstrāde
 • Pārtikas produktu ražošana
 • Galaproduktu iepakošana
 • Galaprodukta aprite
 • Pārtikas produktu tehniķa prakse (kvalifikācijas)
 • Gaļas un gaļas pārstrādes produktu ražošana
 • Maizes un miltu produktu ražošana
 • Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošana
 • Augļu un dārzeņu pārstrādes tehnoloģija
 • Dzērienu ražošana
 • Piena un piena produktu ražošana

Programmas apraksts un darba iespējas

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis ar specializācijām strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Izglītojamie praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi izvēlas apgūt šādos uzņēmumos.

SIA "RIMI Latvia"; SIA „SKAI BALTIJA''; Maxima Latvija SIA; SIA STOCKMANN; SIA Orkla Confectionery & Snacks Latvija; AS Rīgas Piena kombināts; AS Latvijas balzams;; SIA ,,Staburadzes konditoreja”; SIA "Lāči"; A/S "Hanzas Maiznīcas"; SIA „Liepkalni”; SIA Forevers, AS Karavella, grupa “Food Union u.c.

Reflektantu iesniedzamie dokumenti

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

   * Iesniegums tehnikuma valdes loceklei-direktorei, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

   * Pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

   * Sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);

   * 4 fotogrāfijas (3x4 cm);

   * medicīnas izziņa (izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju);

Uzņemšana Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā iepriekšējās izglītības mācību sniegumu vidējo vērtējumu latviešu valodā, latviešu literatūrā, pirmajā svešvalodā un matemātikā.

Visās izglītības programmās mācību laikā ir iespējas:

•Iegūt bezmaksas izglītību, piedalīties interešu izglītības un sporta pulciņos, saņemt stipendiju, izmantot dienesta viesnīcu;

•Praktizēties uzņēmumos, piedalīties projektos, izstādēs, konkursos Latvijā un ārvalstīs.

Sazinieties ar mums, zvanot uz tālruņiem 67795554 vai rakstot uz epastu uznemsana@rtrit.lv