A+
a-

CATERING ADVANCED: VET students mobile training model Nr. 2023-1-LT01-KA210-VET-000157824

CATERING ADVANCED: VET students mobile training model

Projekta mērķis: Pilnveidot profesionālās izglītības mācību procesu digitalizācijas un modernizācijas jomā, izstrādājot digitālu mācību platformu viesmīlības programmām mobilās lietotnes veidā. Šīs pieejas mērķis ir palielināt profesionālās izglītības pievilcību, integrējot mācību programmā saistošus, mūsdienīgus un inovatīvus mācību līdzekļus.

Projekta aktivitātes:

  • Mobilās lietotnes satura izveide
  • Mobilās lietotnes sagatavošana un aktivizēšana
  • Izveidotā moduļa testēšana un ieviešana mācību programmā
  • Metodoloģijas prezentācija Lietuvas un Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem.
  • Programmas efektivitātes novērtēšana, izvērtējot studentu prakses uzņēmumos.

Sagaidāmie projekta rezultāti: 

Mobilā lietotne, kas veidota atbilstoši Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma viesmīlības mācību programmas 

Mācību platforma, kas iekļaus 20 video nodarbības, 20 elektroniskos testus, 1 eksāmenu, kā arī 20 īsas teorijas nodarbības 

Projekta numurs: 2023-1-LT01-KA210-VET-000157824

Projekta īstenošana: 01/10/2023 – 30/11/2024

Projekta koordinators: VšĮ Rimavičius (Lietuva) 

Projekta kontaktpersona: Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Starptautiskās sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne, zane.saukane@rtrit.lv


Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autora(-u) uzskati un viedokļi un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai VIAA (Valsts Izglītības un attīstības aģentūra) uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienību, ne piešķīrēju iestādi nevar saukt pie atbildības par tiem.


Starptautiskā pateicības diena

Šodien, tehnikumā, notika ikgadējā starptaustiskā pateicības diena, kurā ar lielu prieku izteicām PALDIES! mūsu sadarbības partneriem, kuri pie sevis praksē uzņem apmaiņas studentus no dažādām Eiropas valstīm, t.sk. Ukrainas. Paldies viņu nenovērtējamo ieguldījumu tehnikuma dzīvē un jauniešu izglītības attīstībā.

Paldies par jūsu uzticību un ieguldījumu mūsu tehnikuma kopienas izaugsmē!

Pateicības dienas PopUp restorāna ietvaros, apmaiņas studenti no Beļģijas, Francijas, Itālijas, saviem prakses devējiem pasniedza pašu sagatavotu komplimentu.

Paralēli, starptautiskās pateicības dienas viesi, tika informēti par jaunumiem projektā CATERING ADVANCED: VET students mobile training model Nr. 2023-1-LT01-KA210-VET-000157824, par to, ka pašlaik tiek izstrādāta digitāla mācību platforma viesmīlības programmām mobilās lietotnes veidā.


CATERING ADVANCED pirmā tikšanās

11.-12. oktobrī, RTRIT notika Erasmus+ projekta "CATERING ADVANCED: VET students mobile training model" izstrādes komandas tikšanās.

Tehnikums, sadarbībā ar Lietuvas organizāciju Rimavičius, ir uzsācis īstenot Kopīgu Erasmus+ projektu viesmīlības mācību programmu digitalizācijai un inovatīvu mācību līdzekļu izstrādei.

Projekta sanāksmes laikā partneri pārrunāja katra partnera pienākumus un veicamos uzdevumus, izplānoja projekta laika grafiku un nākamos soļus. Viesi iepazinās ar tehnikuma mācību darbnīcām, klasēm un telpām, kurās tiks uzņemti mācību video.

Lietuvas organizācijas pārstāvjus - projektu vadītāju Agne Grigalauske un vadītāju Jolita Rimavičienė tehnikumā uzņēma Starptautiskās sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne.