A+
a-

Iepirkuma līgumi 2017

Noslēgtie iepirkuma līgumi 2017. gadā

Nr.

Līguma priekšmets

Atsauce uz PIL/ līguma veids

Iepirkuma identifikācijas numurs

Piegādātāja nosaukums

Līguma Nr.

1

Degvielas piegāde RTRIT vajadzībām

PIL 8.2

VSIA “RTRIT”2017/3

AS “VIADA Baltija”

10.4./2

2

Mācību līdzekļu un materiālu piegāde apdares darbu strādnieku izglītības pogrammas īstenošanas nodrošināšanai”

PIL 9.p.

VSIA “RTRIT”2017/6 JG2

SIA “KU-Zila Ezerzeme”

10.4./9

3

Virtuves inventāra, aprīkojuma un piederumu piegāde JG2 izgltības programmām

PIL 9.p.

VSIA “RTRIT”2017/7JG2

SIA “Grandus”

10.4./10

4

Pārtikas produktu piegāde

Atklāts konkurss

VSIA “RTRIT”2017/1 JG2

SIA”LAKI FRUIT”

10.4./11

5

Pārtikas produktu piegāde

Atklāts konkurss

VSIA “RTRIT”2017/1 JG2

SIA “SALAS ZIVIS”

10.4./12

6

Pārtikas produktu piegāde

Atklāts konkurss

VSIA “RTRIT”2017/1 JG2

SIA “S.A.V.”

10.4./13

7

Pārtikas produktu piegāde

Atklāts konkurss

VSIA “RTRIT”2017/1 JG2

SIA “Kabuleti Fruit”

10.4./14

8

Pārtikas produktu piegāde

Atklāts konkurss

VSIA “RTRIT”2017/1 JG2

SIA “LANEKSS”

10.4./15

9

Par papildus darbu veikšanu ēkā Marijas ielā 4, Rīgā

PIL 9.p.

VSIA “RTRIT”2017/8

SIA “BAZALTS”

10.4./17

10

Logu nomaiņa skolas ēkā Sporta ielā 1, Preiļos

PIL 9.p.

VSIA “RTRIT”2017/9

SIA “Windowsfactory”

10.4./19

11

Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi

PIL 9.p.

VSIA “RTRIT”2017/10

SIA “Clean R”

10.4./21

12

Veļas mazgāšana, noma un ķīmiskā tīrīšana

Atklāts konkurss

VSIA “RTRIT”2017/11

SIA “Bauskas Sadzīves pakalpojumi”

10.4./22

Degvielas piegāde RTRIT vajadzībām

Līgums 10 4-2.pdf

Mācību līdzekļu un materiālu piegāde apdares darbu strādnieku izglītības pogrammas īstenošanas nodrošināšanai”

Līgums 10 4-9.pdf

Virtuves inventāra, aprīkojuma un piederumu piegāde JG2 izgltības programmām

Līgums 10 4-10.pdf

Pārtikas produktu piegāde

Līgums 10 4-11.pdf

Pārtikas produktu piegāde

Līgums 10 4-12.pdf

Pārtikas produktu piegāde

Līgums 10 4-13.pdf

Pārtikas produktu piegāde

Līgums 10 4-14.pdf

Pārtikas produktu piegāde

Līgums 10 4-15.pdf

Par papildus darbu veikšanu ēkā Marijas ielā 4, Rīgā

Līgums 10 4-17.pdf

Logu nomaiņa skolas ēkā Sporta ielā 1, Preiļos

Līgums 10 4-19.pdf

Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi

Līgums 10 4-21.pdf

Veļas mazgāšana, noma un ķīmiskā tīrīšana

Līgums 10 4-22.pdf