A+
a-

Karjeras atbalsts

INDIVIDUĀLĀS KARJERAS KONSULTĀCIJAS

 

# vēlies labāk un  pinvērtīgāk apzināt savas intereses, vērtības un iespējas;

# iegūt lielāku skaidrību par karjeras  rīcības plānu, tālākizglītību;

                                                                                     # padziļināt izpratni par karjeras izvēli

# uzzināt, kur meklēt infotmāciju par darba, studiju, prakses iepējām

Esi aicināts uz individuālajām konsultācijām,

 pieteikties vari e-pastā, pie kāda no karjeras konsultantiem.

Inese Gibeiko Inese.Gibeiko@rtrit.lv

Zigmunds Milzarājs Zigmunds.Milzarajs@rtrit.lv

Ieva Dortāne Ieva.Dortane@rtrit.lv

Līga Skutele Liga.Skutele@rtrit.lv


Pedagogu karjeras konsultantu darbs notiek attālināti, tiešsaistes individuālajās un grupu nodarbībās, izglītojamajiem, viņu vecākiem, grupu audzinātājiem, pedagogiem  un citiem interesentiem, sniedzam izvērstu, aktuālu, daudzveidīgu informāciju par karjeras atbalsta nozīmīgumu izglītojamo karjeras izvēles procesā, par aktualitātēm darba tirgū, par izglītojamajiem attīstāmajām prasmēm un zināšanām, par izglītības piedāvājumu. 


Noderīgi resursi jauniešiem, skolotājiem un vecākiem par karjeras plānošanu

Cienījamie audzēkņi, skolotāji un vecāki!

Zemāk pievienotajā materiālā jūs variet uzzināt sekojošu informāciju saistībā ar karjeras izglītību:

- PIEEJAMĀ LITERATŪRA PAR KARJERU UN KARJERAS IZGLĪTĪBU

- PIEEJAMIE MATERIĀLI SKOLOTĀJIEM un VECĀKIEM

- INTERNETA RESURSI, KURI SAISTĪTI AR KARJERAS IZGLĪTĪBU

- INFOGRAFIKAS

- VIDEO MATERIĀLI PAR KARJERU UN PROFESIJĀM

- IZGLĪTĪBA LATVIJĀ

- IZGLĪTĪBA ĀRZEMĒS

- CITA KARJERAS INFORMĀCIJA

Materiālu sagatavoja RTRIT MSD nodaļas pedagogs karjeras konsultants.


KARJERAS ATBALSTA PASĀKUMU PLĀNI

Karjeras atbalsta pasākumu plāns 2022. gada FEBRUĀRIM

Karjeras atbalsta plāns 2022 gada Februārim.pdf

Karjeras atbalsta pasākumu plāns 2022. gada JANVĀRIM

Karjeras atbalsta plāns 2022 Janvāris.pdf

Karjeras atbalsta pasākuma plāns 2021. DECEMBRIM

Karjeras atbalsta plāns 2021 decembrim.pdf

Karjeras atbalsta pasākumu plāns 2021. gada NOVEMBRIS

Karjeras_atbalsta_plans_2021_Novembris.pdf

Karjeras atbalsta pasākumu plāns 2021. gada OKTOBRIS

Karjeras atbalsta plans 2021 OKTOBRIS

Karjeras atbalsta pasākumu plāns 2021. gada SEPTEMBRIS

Karjeras_atbalsta_plans_2021_SEPTEMBRIS.pdf


Konsultāciju grafiks karjeras atbalsta jautājumos

Nr.

Pedagoga karjeras konsultanta vārds, uzvārds

Konsultācijas

diena

Konsultācijas laiks

Nodaļas nosaukums

Konsultācijas

vieta

1.

Inese Gibeiko

Otrdienās

14.00 - 16.00

Tūrisma, viesmīlības un komerczinību nodaļas izglītojamie

 

Nīcgales iela 26., un Marijas iela 4., Rīgā

2.

Zigmunds Milzarājs

Ceturtdienās

14.00 - 16.00

Modes, stila un dizaina nodaļas izglītojamie

Deglavas ielā 41.A., un Marijas iela 4., Rīgā

 

3.

Ieva Dortāne

Otrdienās

Trešdienās

14.00 - 16.00

14.00 - 16.00

Pārtikas produktu ražošanas un ēdināšanas nodaļas izglītojamie un Tūrisma, viesmīlības un komerczinību nodaļas izglītojamie

 

Nīcgales iela 26., Deglavas ielā 41.A., un Marijas iela 4., Rīgā.

 

4.

Līga Skutele

Otrdienās

15.30 - 17.00

Tūrisma, viesmīlības un komerczinību nodaļas izglītojamie

 

Sporta iela 1., Preiļos

 


Karjeras nedēļa 2021.

  “Informācijas komunikācijas tehnoloģiju loma manā profesijā šodien un rīt”

 

Cienījamie izglītojamie, pedagogi un vecāki !

 

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums» (turpmāk –tehnikums)  no 11. līdz 15. oktobrim norisināsies “Karjeras nedēļa 2021” ar saukli “IKT tavai karjerai”, kura plānota informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) nozares iepazīšanai.

 

Galvenie mērķi:

 

 • Sniegt praktisku informāciju par IKT nozīmi ikdienā un karjeras veidošanā, tagadnes un nākotnes profesijās.
 • Veicināt izpratni par saistību starp tehnikumā apgūstamajām zināšanām un IKT prasmju pielietošanu darba tirgū.
 • Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu ikdienas procesos saistībā ar aktualitātēm pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.

 

Karjeras nedēļas laikā notiks vairāki tehnikuma un Valsts izglītības attīstības aģentūras karjeras atbalsta pasākumi. Tehnikuma izglītojamajiem, pedagogiem un izglītojamo vecākiem būs iespēja piedalīties tikšanās ar IT speciālistiem, augstskolu pārstāvjiem, tehnikuma absolventiem, darba devējiem un citiem pārstāvjiem, uzklausīt iedvesmojošus stāstus un apmeklēt tematiskas mācību stundas, radošās darbnīcas, kā arī saņemt konsultācijas karjeras jautājumos.

 

Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, karjeras atbalsta pasākumi notiks tiešsaistē.

 

Aicinām  aktīvi iesaistīties karjeras atbalsta pasākumu īstenošanā! Tikai visi kopā, mēs varam veicināt izglītojamo mācību motivāciju, karjeras  izglītību un attīstību!

 


Karjeras nedēļa 2021         

 

“Informācijas komunikācijas tehnoloģiju loma manā profesijā šodien un rīt”

 

Jau devīto gadu PIKC VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” aktīvi piedalās karjeras atbalsta pasākumu organizēšanā izglītojamajiem, pedagogiem, vecākiem un potenciālajiem izglītojamajiem un viņu vecākiem Karjeras nedēļas laikā.

 

Šogad Karjeras nedēļa norisināsies no 11. līdz 15. oktobrim. Karjeras nedēļas sauklis ir “IKT tavai karjerai” un tā ir paredzēta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, kā arī piedaloties hakatonā.

 

Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, karjeras atbalsta pasākumi tiks plānoti tiešsaistē.

 

Karjeras nedēļas gaitā notiks vairāki tehnikuma un Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) karjeras atbalsta pasākumi. Tehnikuma izglītojamie, pedagogi un izglītojamo vecāki varēs piedalīties lekcijās, diskusijās, pārrunās, tikšanās ar IT speciālistiem, augstskolu pārstāvjiem, tehnikuma absolventiem, darba devējiem un citiem, kā arī apmeklēt tematiskas mācību stundas, radošās darbnīcas un saņemt karjeras konsultācijas.

 

11. oktobrī tiks organizēta lekcija: “Interneta riski un apdraudējumi veiksmīgas karjeras attīstībā” un VIAA tiešsaistes diskusija vecākiem –“Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?”, kurā tiks diskutēts par to, kādu lomu ieņem tehnoloģiju izmantošana ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas un citos karjeras atbalsta pasākumos.

 

Savukārt 12. oktobrī ir paredzēta diskusija jauniešiem “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?”, pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē.

 

Paralēli tam no 14. līdz 15. oktobrim gan skolu izglītojamajiem, gan tehnikuma izglītojamajiem tiks piedāvāta iespēja izmēģināt savus spēkus hakatonā,  meklējot atbildes un piedāvājot risinājumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām palīdzēt efektīvi risināt dažādus karjeras jautājumus.

 

VIAA izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters uzsvēra: “…mūsdienās IKT prasmes ir nepieciešamas ikvienā moderni strādājošā uzņēmumā, IKT profesionāļu pārziņā ir inovācijas un jaunu produktu izstrāde, datu aizsardzība un drošība, sistēmu izveide un uzturēšana, digitālais dizains, datorgrafika, mājas lapu izstrāde un administrēšana, lietu internets un daudzi citi virzieni.”

 

Karjeras izglītības vadītāja              Faina Lomanova

Karjeras nedēļas darba kārtība 2021.

                              

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

 

Rītdienu veido šodienas darbi un pieņemtie lēmumi!

Karjeras nedēļa 2021

11.10.2021.-15.10.2021.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju loma manā profesijā šodien un rīt

Karjeras nedēļas mērķi

 • Sniegt praktisku informāciju par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk –IKT) nozīmi ikdienā un karjerā, tagadnes un nākotnes profesijās.
 • Veicināt izpratni par saistību starp tehnikumā apgūstamajām zināšanām, prasmēm un tendencēm darba tirgū IKT jomā.
 • Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu ikdienas procesos izglītības iestādē saistībā ar aktualitātēm pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā.

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi

Tūrisma, viesmīlības un komerczinību  nodaļa

Marijas iela 4, Rīga

Nr.p.k

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

laiks un vieta

Mērķa grupa

Atbildīgais

1.

 • Kas ir karjera?
 • Pēdas, ka paliek aiz tevis

Jāņa Palkavnieka video materiāli.

 

 

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Tiešsaistes diskusija vecākiem –

Valsts izglītības attīstības aģentūras karjeras attīstības atbalsta pasākums , Tiešsaistē @TavaiKarjerai .

11.oktobris, plkst.8.45 -10.10, audzināšanas stundas (vērst izglītojamo uzmanību uz IT lomu audzināšanas darbā). 

11.oktobris, mācību stundu laikā.

 

11.oktobris, plkst.19.00

 

Tehnikuma izglītojamie pedagogi, izglītojamo vecāki

 

 

Tehnikuma izglītojamie

 

Tehnikuma izglītojamo vecāki, pedagogi

 

I. Gibeiko Grupu audzinātāji

 

 

Mācību priekšmetu skolotāji

I. Gibeiko Grupu audzinātāji

 

2.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Moderno tehnoloģiju nozīme un

ietekme uz veselību –Šarlote Hāznere, Veselības inspekcijas, Sabiedrības veselības analītiķe.

 • Tiešsaistes diskusija jauniešiem –

Valsts izglītības attīstības aģentūras

karjeras attīstības atbalsta pasākums: Tiešsaistē @TavaiKarjerai

12.oktobris, mācību stundu laikā.

 

12.oktobris,

plkst., 10.20 -11.00

 

 

12.oktobris,

plkst., 14:00

 

 

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki, potenciālie izglītojamie

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi

 

Mācību priekšmetu skolotāji

Grupu audzinātāji

I. Gibeiko

 

I. Gibeiko

Grupu audzinātāji

3.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Podkāsti,  kuros piedalās  nozares

profesionāli, diskutējot par IKT prasmēm, to nepieciešamību ikdienā un profesijā: https://karjerasarhitekti.podbean.com/

13.oktobris, mācību stundu laikā.

 

13.oktobris, plkst., 14:00 

 

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi

 

Mācību priekšmetu skolotāji

I. Gibeiko Grupu audzinātāji

 

4.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Interneta riski un apdraudējumi
 veiksmīgas karjeras attīstībā - Sandra Magrina, Latvijas Drošāka interneta centrs. RTRIT mājas lapā “Karjeras atbalsts” - https://www.rtrit.lv/karjeras-atbalsts/aktivitates/

14.oktobris, mācību stundu laikā

 

14.oktobris, plkst.,

14.45.  -15.25.

 

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie,

pedagogi, izglītojamo vecāki, potenciālie izglītojamie

Mācību priekšmetu skolotāji

Grupu audzinātāji

I. Gibeiko

 

5.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Diskusija “Informācijas un

komunikāciju tehnoloģiju nepieciešamība un pamatvajadzīvba  izvēlētajā profesijā”.

15.oktobris, mācību stundu laikā.

 

15.oktobris plkst.,14:00 

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie, potenciālie izglītojamie, pedagogi

Mācību priekšmetu skolotāji

Inese Gibeiko Informātikas skolotāji

 

Pārtikas produktu ražošanas un ēdināšanas nodaļa

Nīcgales iela 26, Rīga

Nr.

p.k

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

laiks un vieta

Mērķa grupa

Atbildīgais

1.

 • Kas ir karjera?

Pēdas, ka paliek aiz tevis

Jāņa Palkavnieka video materiāli.

 

 

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Tiešsaistes diskusija

vecākiem – Valsts izglītības attīstības aģentūras karjeras attīstības atbalsta pasākums.https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/

11. oktobris, plkst. 8.45  -10.10, audzināšanas stundu laikā (vērst izglītojamo uzmanību uz IT lomu audzināšanas darbā).

11. oktobris, mācību stundu laikā.

 

11. oktobris, plkst. 19.00

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki, potenciālie izglītojamie

 

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Izglītojamo vecāki, pedagogi

 

Grupu audzinātāji

U.T. Šimens

 

 

Mācību priekšmetu skolotāji

U.T. Šimens

Grupu audzinātāji

 

2.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Moderno tehnoloģiju nozīme

un ietekme uz veselību – Šarlote Hāznere, Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības analītiķe.

 • Tiešsaistes diskusija

izglītojamiem “Medijpratība” –

Anita Priede, Latvijas Drošāka interneta centrs. www.drossinternets.lv

RTRIT mājas lapā “Karjeras atbalsts” - https://www.rtrit.lv/karjeras-atbalsts/aktivitates/

 • Tiešsaistes diskusija jauniešiem  -

Valsts izglītības attīstības aģentūras karjeras attīstības atbalsta pasākums.

Norises vieta: www.facebook.com/TavaiKarjerai/

12. oktobris, mācību stundu laikā .

 

12. oktobris,

plkst. 10.20 - 11.00

 

 

12. oktobris

plkst. 13.10 – 13.50

 

 

 

 

 

 

12. oktobris

plkst. 14.00

 

 

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki, potenciālie izglītojamie

Tehnikuma izglītojamie,

pedagogi, potenciālie izglītojamie

 

 

 

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi

Mācību priekšmetu skolotāji

Grupu audzinātāji

U. T. Šimens

 

U.T. Šimens

Grupu audzinātāji

 

 

 

 

 

U.T. Šimens

Grupu audzinātāji

 

 

3.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Meistarklase “Pavlova kūciņu

pagatavošana” – profesionālās izglītības skolotāja Sandra Degaine un izglītojamie. RTRIT mājas lapā “Karjeras atbalsts” - https://www.rtrit.lv/karjeras-atbalsts/aktivitates/

13.oktobris, mācību stundu laikā.

 

13.oktobris, no plkst.8.45.-17.00un Karjeras nedēļas laikā.

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki, potenciālie izglītojamie

Mācību priekšmetu skolotāji

U.T. Šimens

Skolotāji

Grupu audzinātāji

 

4.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Interneta riski un

apdraudējumi veiksmīgas karjeras attīstībā - Sandra Magrina, Latvijas Drošāka interneta centrs.

RTRIT mājas lapā “Karjeras atbalsts” - https://www.rtrit.lv/karjeras-atbalsts/aktivitates/

14.oktobris, mācību stundu laikā.

 

14.oktobris, plkst.,

 14.45.  -15.25.

 

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki, potenciālie izglītojamie

Mācību priekšmetu skolotāji

Grupu audzinātāji U.T. Šimens

 

5.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Meistarklase "Andrupenes asuškas

cukurotā skābā krējuma mērcē" -

Inese Bedeice, profesionālās izglītības skolotāja un izglītojamie. RTRIT mājas lapā “Karjeras atbalsts” - https://www.rtrit.lv/karjeras-atbalsts/aktivitates/

15.oktobris, mācību stundu laikā.

 

15.oktobris, no plkst.8.45.-17.00 , unkatru dienu Karjeras nedēļas laikā.

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki, potenciālie izglītojamie

Mācību priekšmetu skolotāji

Grupu audzinātāji U.T. Šimens

 

 

Modes, stila un dizaina nodaļa

Deglava iela 41 A, Rīgā

Marijas iela 4, Rīga

Nr.p.k

         Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

laiks un vieta

Mērķa grupa

Atbildīgais

1.

 • Kas ir karjera?
 • Pēdas, ka paliek aiz tevis

Jāņa Palkavnieka video (Draugiem Group) video materiāli.

 

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Prezentācija/meistarklase “Kreizi

tehnika”- šūto izstrādājumu izgatavošana (ieraksts) – Lolita Sīmane, profesionālās izglītības skolotāja un izglītojamie.

 • Tikšanās  ar šūšanas nozares darba

devēju, komersantu - Ivetu Purmali (videoieraksts) .

 

 • Tiešsaistes diskusija

vecākiem –Valsts izglītības attīstības

aģentūras karjeras attīstības atbalsta pasākums, Tiešsaistē @TavaiKarjerai .

11.oktobris, plkst.8.45 -10.10, audzināšanas stundu laikā (vērst izglītojamo uzmanību uz audzināšanas darbā saikni ar IT.

11.oktobris, mācību stundu laikā.

 

11.10.-15.10 oktobris, visu nedēļu, no plkst.8.45.-17.00, tehnikumā mājas lapā “Karjeras atbalsts”.

 

11.10.-15.10 oktobris, visu nedēļu, no plkst.8.45.-17.00, tehnikumā mājas lapā “Karjeras atbalsts”.

11.oktobris, plkst.19.00 .

Izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki,

potenciālie izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki,

potenciālie izglītojamie

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki, potenciālie izglītojamie

Tehnikuma izglītojamo vecāki,pedagogi

Grupu audzinātāji

Z.Milzarājs

 

 

Mācību priekšmetu skolotāji

Z.Milzarājs

L.Sīmane

 

 

 

Z.Milzarājs

Grupu audzinātāji

 

Z.Milzarājs

Grupu audzinātāji

2.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Lekcija/seminārs “Moderno

 tehnoloģiju nozīme un ietekme uz veselību”, tiešsaistē  – Šarlote Hāznere, Veselības inspekcijas, Sabiedrības veselības analītiķe.

 • Tiešsaistes diskusija

jauniešiem  -Valsts izglītības attīstības aģentūras karjeras attīstības atbalsta pasākums, Tiešsaistē @TavaiKarjerai .

12.oktobris,mācību stundu laikā

 

12. oktobris, plkst..,10.20 -11.00

 

 

 

12.oktobris, plkst., 14:00

 

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki, potenciālie izglītojamie

 

Tehnikuma

izglītojamie, pedagogi

Mācību priekšmetu skolotāji

Z.Milzarājs

Grupu audzinātāji

 

 

Z.Milzarājs

Grupu audzinātāji

3.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • 4. kursa izglītojamo tikšanās

klātienē ar 1.kura izglītojamajiem:

1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana profesijas apguvē .

2. Mācību motivācijas veicināšana.

13.oktobris, mācību stundu laikā.

 

13.oktobris, 14. oktobris

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie

Mācību priekšmetu skolotāji

Z.Milzarājs

Grupu audzinātāji

 

4.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Lekcija seminārs “ Interneta

riski un apdraudējumi veiksmīgas karjeras attīstībā” - Sandra Magrina, Latvijas Drošāka interneta centrs. RTRIT mājas lapā “Karjeras atbalsts” - https://www.rtrit.lv/karjeras-atbalsts/aktivitates/

14. oktobris, mācību stundu laikā.

 

14.oktobris,

plkst., 14.45.  -15.25.

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki, potenciālie izglītojamie

 

Mācību priekšmetu skolotāji

Z.Milzarājs

Grupu audzinātāji

5.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 

15.oktobris, mācību stundu laikā.

 

 

Izglītojamie

Mācību priekšmetu skolotāji

 

 

Preiļu struktūrvienībā

Preiļi, Sporta iela 1.

Modes, stila un dizaina, Pārtikas produktu ražošanas un ēdināšanas nodaļas izglītojamajiem

Nr.p.k

Pasākuma nosaukums

Pasākuma norises

laiks un vieta

Mērķa grupa

Atbildīgais

1.

 

 

 

 

 • Kas ir karjera?
 • Pēdas, ka paliek aiz tevis –

Jāņa Palkavnieka (Draugiem Group) video materiāli.

 

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Tiešsaistes diskusija

vecākiem –Valsts izglītības attīstības aģentūras karjeras attīstības atbalsta pasākums, Tiešsaistē@TavaiKarjerai

11.oktobris, plkst. 8.45 -10.10, audzināšanas stunda (vērst izglītojamo uzmanību uz IT lomu audzināšanas darbā). 

11.oktobris, mācību stundu laikā

 

 

11.oktobris,

plkst.19.00

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki

 

 

Tehnikuma izglītojamie

 

 

 

Tehnikuma izglītojamie,

pedagogi

 

 

L.Skutele

Pedagogi

 

 

 

Mācību priekšmetu skolotāji

 

L.Skutele

Grupu audzinātāji

2.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Moderno tehnoloģiju nozīme

un ietekme uz veselību – Šarlote Hāznere, Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības analītiķe.

 • Tiešsaistes diskusija

jauniešiem -Valsts izglītības attīstības aģentūras karjeras attīstības atbalsta pasākums, Tiešsaistē @TavaiKarjerai.

12.oktobris, mācību stundu laikā.

 

12.oktobris,

 plkst.10.30 – 11.10

 

 

12.oktobris,

plkst.14.00 

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki, potenciālie izglītojamie

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi

Mācību priekšmetu skolotāji

L.Skutele

Grupu audzinātāji

 

L.Skutele

Grupu audzinātāji

3.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Diskusija audzināšanas stundā

“Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozīme manā profesijā”.

13.oktobris, mācību stundu laikā.

 

13.oktobris, plkst.15.30-16.10

 

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie

Mācību priekšmetu skolotāji

L.Skutele

Grupu audzinātāji

4.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Hakatona atklāšana, 1.lekcija-
 dizaina domāšana, ideju radīšana - Valsts izglītības attīstības aģentūras karjeras attīstības atbalsta pasākums, Tiešsaistē @TavaiKarjerai 
 • Interneta riski un apdraudējumi
 veiksmīgas karjeras attīstībā - Sandra Magrina, Latvijas Drošāka interneta centrs. 

14.oktobris, plkst. 10.00  -10.45

 

14.oktobris, plkst. 14.00

 

 

 

14.oktobris, plkst., 14.45.  -15.25.

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, potenciālie izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki, potenciālie izglītojamie

Mācību priekšmetu skolotāji

L.Skutele

Grupu audzinātāji

 

 

L.Skutele

Grupu audzinātāji

 5.

 • Mācību priekšmeta saikne ar

informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

 • Tikšanās ar nozares

profesionāli, diskutējot par IKT prasmēm, to nepieciešamību ikdienā un profesijā

15.oktobris, mācību stundu laikā.

 

15.oktobris, plkst.10.00-11.30

 

Tehnikuma izglītojamie

 

 

Tehnikuma izglītojamie, pedagogi

 

Mācību priekšmetu skolotāji

L.Skutele Grupu audzinātāji

 

 

Karjeras nedēļas materiāli.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi - izmantojamie materiāli nodarbībām, karjeras nedēļas ietvaros!

 • Kas ir karjera?
 • Pēdas, ka paliek aiz tevis – Jāņa Palkavnieka video materiāli.

Saite 1

Saite 2 

Saite 3


Tiešsaistes lekcijas un semināri:


Meistarklases:


Daudzi teiks, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, piedāvājam pavadīt stundu „Ģimenes studijā", tiecoties kļūt zinošākiem, radošākiem un viens otram tuvākiem.

Karjeras nedēļas izskaņā piedāvājam noklausīties Podkāstu - Karjeras nedēļa: vecāku un skolas loma bērna profesijas izvēlē.

Uzzināsiet kāda ir vecāku un skolas loma bērna nākamās profesijas izvēlē un cik lielā mērā domas par nākotnes profesiju ietekmē paaudžu atšķirības?

Podkāstu meklē: ŠEIT


Karjeras attīstības atbalsta īstenošanas gaita attālināti

Laikā, kad viss norisinās attālināti un ik dienas esam priekšā kādam izaicinājumam, tehnikumā karjeras attīstības atbalsts pakāpeniski ieņem  nozīmīgu vietu mācību procesā, lai palīdzētu izglītojamajiem, tajā skaitā pieaugušajiem un potenciālajiem izglītojamajiem attīstīt  prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai izdarītu atbilstošas izvēles un veiksmīgi turpinātu pāreju uz nākamo izglītības līmeni un secīgi uz darba tirgu.

Šobrīd tehnikumā karjeras attīstības atbalsta pasākumi ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem un vērsti uz personības izaugsmi. Karjeras attīstības atbalsta centrā ir izglītojamā veidošana par izglītotu, radošu, mērķtiecīgu, kulturālu, motivētu, labi kvalificētu un vispusīgi attīstītu personību.

Šajā mācību gadā ir uzsākta mērķtiecīga karjeras attīstības atbalsta integrēšana mācību procesā un audzināšanās darbā. Lai integrētu karjeras atbalstu mācību saturā, pedagogi karjeras konsultanti sadarbībā ar vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem sagatavoja stundu plānus un novadīja mācību stundas vairākos mācību priekšmetos (vēsture, latviešu valoda, matemātika un ķīmija). Mācību stundu laikā tika demonstrēta citāda pieeja, jo stunda bija dalīta divās savstarpēji saistītās daļās no dažādiem skatu punktiem un tas izglītojamajiem radīja interesi un bija vērojama liela aktivitāte.

             Lai veicinātu karjera attīstības atbalsta integrēšanai audzināšanās darbā, pedagogi karjeras konsultanti sadarbībā ar grupu audzinātājiem turpina vadīt nodarbības grupās par tematiem: „Laika plānošana,” „Karjera un veselība,” „Laika zagļi un to ietekme uz karjeras veidošanu”, “Mana portfolio” un citas aktuālas tēmas. Kā atbalsts grupu audzinātājiem tika izveidota prezentācija „Mērķu izvirzīšana un to sasniegšana” un izveidoti informatīvie un izglītojošie materiāli: „Karjeras vadības pamatprasmes”, „Ģimenes profesiju koks un manas prioritātes karjeras attīstībā”, „Manu vecāku profesijas”, „Manas profesijas nākotnes perspektīvas un izaugsmes iespējas”, „Laika plānošana”, „Kā nopelnīt ar darbu, kas patīk”, “Karjeras vadības prasmes 21. gadsimtā” un citi.

Ir jāatzīmē Preiļu struktūrvienības izglītojamo aktīvo līdzdalību tehnikumā izsludinātā projektā “Veiksmīgas karjeras veidošana”. Šonedēļ Preiļu struktūrvienības 3.-4. kursu izglītojamie tiek aicināti piedalīties lielākajā tiešsaistes pasākumā Latvijā par studiju izvēli: IZGLĪTĪBA UN KARJERA 2021, ko 25.03.2021. organizē Kalba (starptautisks konsultāciju centrs par izglītības iespējām ārzemēs, kas veiksmīgi darbojas izglītības tirgū jau vairāk nekā 20 gadus).

Tehnikuma izglītojamie attālināti piedalījās Prakse.lv seminārā „Jaunietis darba tirgū”. Semināra laikā izglītojamajiem tika sniegta informācija par darba iespējām un nepieciešamajām prasmēm, lai veiksmīgi integrētos darba tirgū.  Aktīvi izglītojamie piedalījās arī tiešsaistes lekcijā „Drošs internets”, kurā lektore stāstīja, kā uzvesties un atrasties sociālajos tīklos, kā rūpēties jau laikus par savu profilu un kā tas var ietekmēt karjeras attīstību nākotnē.

Starp aktualitātēm ir karjeras attīstības atbalsta integrēšana darbā ar izglītojamo vecākiem, sniedzot vecākiem izglītojošo, informatīvo atbalstu karjeras attīstības jautājumos. Šī gada janvārī un februārī attālināti izglītojamo vecākiem tika organizēts lekcija/seminārs „Vecāku loma bērnu karjeras veidošanā”, kurā piedalījās 114 izglītojamo vecāki, kā arī sniegts informatīvais atbalsts vecākiem 11. marta 2021.gada tehnikuma sanāksmē vecākiem.

Tāpat karjeras attīstības atbalsta nozīmīgums palielinājās turpinot sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, lai veicinātu tehnikumā apgūstamo profesiju popularizēšanu un profesionālās izglītības prestiža popularizēšanu, mazinātu pagātnes stereotipus  par profesionālo izglītību.  Šī gada janvārī un februārī pedagogi karjeras konsultanti sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālistu  attālināti piedalījās karjeras iespēju dienāPieslēdzies savai karjerai!Tukumā, Engures, Jaunpils novadā  un  Balvu Valsts ģimnāzijas karjeras atbalsta pasākumā.

Galvenais sadarbības uzturētājs starp izglītojamo, pedagogiem izglītojamo vecākiem un atbalsta personālu ir  pedagogs karjeras konsultants. Šī gada janvārī un februārī pedagogi karjeras konsultanti sniedza vairāk nekā 50 individuālās konsultācijas izglītojamajiem, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās un sniedzot metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu izglītojamiem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

Pedagogi karjeras konsultanti

Karjeras izglītības nodaļas vadītāja


Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

PIKC "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 2017.gada 26.septembrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējs                                 Projekta sadarbības partneris 
Valsts izglītības attīstības aģentūra  (VIAA)                PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”                             

Projekta īstenošanas pamats    

2016.gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”


Projekta specifiskais atbalsta mērķis    

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs


Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības    

3.DARBĪBA “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”. 

6.DARBĪBA “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa                                Projekta īstenošanas termiņš

Profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie               2017.gada decembris – 2022.gada maijs
 

Finansējums  

Projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam izglītības iestādē.

Projekta mērķi

- palīdzēt izglītojamajiem iepazīt sevi, izpētīt savas spējas un prasmes, veicināt saskarsmi un pārvarēt psiholoģiskās grūtības veiksmīgai karjeras attīstībai

- padziļināt izglītojamo izpratni par izvēlēto profesiju

- palīdzēt pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām

- iepazīstināt izglītojamos ar svarīgākajiem nosacījumiem, veidojot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai.

Karjeras attīstības atbalsta projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2021./2022. mācību gadā

2021./2022. mācību gada tiek turpināta karjeras attīstības atbalsta projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ( turpmāk – projekts) īstenošana.

Projekta īstenošanas laikā ir plānota padziļināta sadarbība ar ēdināšanas pakalpojumu, viesmīlības pakalpojumu, pārtikas ražošanas, tūrisma, modes un stila nozaru darba devējiem un to profesionālajām organizācijām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas laikā klātienē vai attālināti darba devēji vadīs meistarklases, paraugdemonstrējumus, profesiju konkursus, lekcijas-seminārus un citus pasākumus. Meistarklašu “Gūsti pieredzi” gaitā darba devēji padziļinās izglītojamo prasmes un zināšanas izvēlētajā profesijā; palīdzes izglītojamajiem pārliecināties par savu prasmju un spēju atbilstību darba devēja un darba tirgus prasībām; informēs kādas prasmes un zināšanas ir nepieciešams apgūt papildus.

Lekcijas - semināra “Ceļš uz profesiju” gaitā izglītojamie tiks iepazīstināti ar darba devēju pieredzi un karjeras izaugsmes iespējām; ar darba tirgus jaunākajām tendencēm un profesionālo nozaru perspektīvām; uzzinās kā saskaņot personiskās vajadzības ar profesionālajām un sabiedrības vajadzībām, uzzinās par jaunrades un uzņēmējdarbības iespējām.

Lai attīstītu izglītojamo profesionālās prasmes un palīdzētu kļūt par konkurētspējīgo darba tirgus dalībnieku; veidotu priekšstatu kā mācības tehnikumā ir saistītas ar izglītojamo karjeras attīstību turpmāk, projekta īstenošanas gaitā klātienē tiks organizēta Karjeras nedēļa 2021 un attālināti tiks organizēti: Karjeras diena, Ēnu diena, Tālākizglītības diena, Informatīva diena un citi pasākumi.

Projekta ietvaros attālināti ir paredzēti karjeras attīstības atbalsta pasākumi arī vecākiem: Informatīva diena un lekcija - seminārs „Vecāku loma bērnu karjeras veidošanā”. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu mērķis: informēt vecākus par sadarbības veicināšanu vecāku un bērnu starpā, iepazīstināt ar aptaujās paustiem pusaudžu ieteikumiem vecākiem, sniegt konsultācijas un citi jautājumi.

Projekta laikā organizētie karjeras attīstības atbalsta pasākumi tuvinās profesionālās izglītības piedāvājumu darba tirgus pieprasījumam; veicinās izglītojamo mācību motivāciju un izaugsmi un palīdzes veiksmīgāk veidot savu karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai.