A+
a-

BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819

Projekta mērķis

Motivējošas vides klātbūtne, kas varētu apmierināt nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu vajadzības, novēršot sliktus rezultātus skolā un priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Sasniedzamie mērķi

 • Jaunu kompetenču apguve, lai 30 projektā iesaistīto vidusskolu skolotāji pielietotu pilnveidotu mācību programmu mācību procesā, kas uzlabotu viņu spējas sazināties, ieviest jauninājumus un sadarboties, attīstīt studentu personīgās, sociālās un profesionālās spējas 20 mēnešu laikā kopš projekta uzsākšanas;
 • Jaunu kompetenču apgūšana, lai veicinātu padziļinātu sadarbību mācību stundās un ārpusskolas pasākumos un radītu, attīstītu un īstenotu tādas kompetences kā problēmu risināšana, atbildība par uzdevumu izpildi un risinājumu atrašana 200 skolēniem no 6 vidusskolām līdz mācību gada beigām, projekta 22. mēnesī;
 • 600 skolēnu no visiem 6 skolu partneriem līdz mācību gada beigām attīstīt izpratni par daudzām dažādām kultūru atšķirībām Eiropā, kā arī atpazīt atšķirības un vienojošos elementus katras valsts unikālās attīstības un Eiropas kopējās attīstības kontekstā

Projektā apskatītās tēmas

 • Iekļaušana un daudzveidība visās izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās
 • Vide un cīņa pret klimata pārmaiņām
 • Cīņa ar mācīšanās grūtībām, priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un zemām pamatprasmju prasmēm

Partnerskolas

 • Liceul Teoretic “Constantin Noica”– Rumānija (projekta koordinators)
 • Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino LDA- Portugāle
 • Sivas Lisesi – Turcija
 • Ayuntamiento de Maluenda- Spānija
 • Liceo Statale "G.P. Vieusseux ’’ - Itālija
 • VSIA Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums - Latvija

Projektā izstrādātie materiāli

Tehnikuma jaunieši kopā ar projekta Itālijas jauniešiem no Impērijas Itālijā, projekta ietvaros izstrādāja trīs izzinošas brošūras Angļu valodā. Ar to saturu vari iepazīties zemāk!


Trešā projekta diena Rumānijā

Rumānijā, pilsētā Aleksandriā, turpinās brīvprātīgā darba projekta “Be Volunteer for Hope” aktivitātes. Papildus apmācību procesam, dažādu valstu jaunieši tiek saliedēti un starp viņiem “ tiek lauzts ledus”. Karjeras izglītības vadītājs Artūrs Homins iepazīstināja arī visus dalībniekus un interesentus ar 3 projektā izstrādātajiem bukletiem: 

 • “Būt veselām ir 25h darbs”,
 • “Kultūtas izpratne un dažādība”
 • “Soļi priekšlaicīgas mācību pamešanas mazināšanai”.

Projekta ietvaros izstrādātie bukleti par šīm tēmām būs pieejami jau nākamnedēļ! Tos kopā veidoja RTRIT ar partneri no Itālijas - Imperias.


Otrā diena Rumānijā

BeVolunteer4Hope tas nav tikai projekts - tas ir jauniešu prasmju, kultūras izpratnes un brīvprātīgā darba izglītojoš process. "Visi dažādi, visi vienādi", šonedēļ caur kultūras aktivitātēm, meistarklasēm un ledus laužšanas aktivitātēm tehnikuma jaunieši un skolotāji paplašina savu izpratni par projekta tēmām.

RTRIT izglītojamie iepazīstināja citu valstu dalībniekus ar Latviju, mūsu kultūru un tradīcijām, kā arī, sniedza iespēju visiem izgaršot Latvijas garšu cienājot ar mūsu saldumiem.


"Visi dažādi visi vienlīdzīgi!" Rumānijā

Ar šādu saukli nedēļas nogalē uzsākās Erasmus+ projekta Be volunteer for hope noslēdzošā aktivitāte Rumānijā! Šodien dalībnieki viesojas Rumānijas parlamentā, lai izprastu šīs tautas vēsturi.

Projekta ietvaros 9 izglītojamie un 2 pasniedzēji apgūs brīvprātīgā darba prasmes un zināšanas par vienlīdzības veicināšanu, dažādību un kopējo tautu kultūrās, kā arī praktiski veiks dažādus uzdevumus brīvprātīgā darba jomā. Vairāk uzzini pavisam drīz!


Iepazīsties ar BeVolunteer4Hope projekta informatīvajām lapām, un uzzini kā ir būt brīvprātīgajam Eiropā!

Līdz šim Erasmus+ projekta ietvaros notikušas 5 aktivitātes 5 dažādās valstīs kur tika īstenotas projekta aktivitātes vairāk kā 50 dalībniekiem no dažādām valstīm!

 1. Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino LDA- Portugāle Tēma: Sociāli veselīgs dzīvesveids un PEER MEDIATION (līdzcilvēku starpniecība)
 2. Sivas Lisesi – Turcija Tēma: Vēlies palīdzēt pasaulē, būt brīvprātīgais/ brīvprātīgais izglītības jomā?
 3. Ayuntamiento de Maluenda- Spānija Tēma: Skola ir cerība-PEER TUTORING (līdzcilvēku palīdzība mācībās)
 4. Liceo Statale "G.P. Vieusseux ’’ - Itālija Tēma: Help! (Jauniešu līdzdalība)
 5. VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums - Latvija Tēma: Gatavi, uzmanīgi, startējam! Atkritumu pārstrāde prasa brīvprātīgos.
 6. Liceul Teoretic “Constantin Noica”– Rumānija Tēma: Visi atšķirīgi, visi vienlīdzīgi!

* Seko līdzi, lai uzzinātu vairāk par plānotajām aktivitātēm, kas norisināsies 2023/2024 mācību gadā!

#Projekti#SociālāLabklājība#Izglītība#BrīvprātīgāDarbība#EiropasProjekti#RTRIT#BV4H


Projekta Be Volunteer For Hope rokasgrāmata

Pagājušā mēneša izskaņā, Erasmus+ projekta "Be volunteer for hope" dalībniece, skolotāja Daiga Verze Preiļu struktūrvienībā, tehnikuma pedagogiem prezentēja projekta izstrādāto jauniešu starpniecības un sadarbības rokasgrāmatu "Peers Meditation Handbook".

Pedagogi kuri piedalījās rokasgrāmatas prezentācijā bija ļoti priecīgi iegūt vairāk  informācijas par projektu un stratēģijām starpniecības un sadarbības konfliktu risināšanā jauniešu vidū.

Nākamo nedēļu laikā pedagogi tika aicināti dalīties šajā rokasgrāmatā ar saviem kolēģiem un nākamā gada metodoloģijās karjeras un audzināšanas darba veikšanā iekļaut to kā potenciālo rīku.

Vairāk par projektu uzzini šeit: www.rtrit.lv/projekti/erasmus/be-volunteer-for-hope-nr2021-1-ro01-ka220-sch-000032819/


Turpinās projekta mācību aktivitāte

BeVolunteer4Hope projektā iesaistītajiem ir iespēja veikt brīvprātīgo darbību un atbalstīt starptautiskās sociālās sadarbības aktivitātes, veicinot dažādu kultūru un valodu sapratni un izpratni par globālajiem izaicinājumiem.

Projekta aktivitātēs piedalās projekta dalībnieki no Latvijas, Rumānijas, Turcijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles, kas ļauj darboties un apgūt jaunas prasmes un pieredzi, kā arī izveidot ilgstošas un jēgpilnas attiecības ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem starptautiskā vidē.

Šonedēļ 8 mūsu izglītojamie un 3 skolotāji pilnveido savas prasmes un izpratni par "Peer mediation", kas ir konfliktu risināšanas metode, kurā tiek iesaistīti vienaudži (peer) - parasti skolas vai citās izglītības iestādēs. Šī metode balstās uz empātiju, un tā ļauj jauniešiem mācīties no savām kļūdām, uzlabot savas starppersonu prasmes un palielināt savu pašapziņu. "Peer mediation" ir pierādījusi savu efektivitāti un tiek plaši izmantota skolās un citās organizācijās kuru pamatā ir darbs ar jauniešu grupām.


Projekta aktivitāte Itālijā

Brīvprātīgais darbs ir vērtīga sociālā prasme, kas jauniešiem palīdz attīstīt intelektuālo potenciālu, veicina empātiju un sekmē dziļāku izpratni par kultūras daudzveidību. Šajā nedēļā norisinās ERASMUS+ projekts "Be volunteer for hope", šoreiz Itālijā, konkrēti Ligūrijas reģionā, kur satiekas partneri no sešām dažādām valstīm, tostarp arī Latvija. 

Šis projekts ir iecerēts kā platforma, kur mūsu tehnikuma audzēkņi un trīs pedagoģiskie darbinieki, kopā ar pārējiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem, var piedalīties mācībās, apmeklēt partnerorganizāciju Itālijā un iepazīties ar Itālijas kultūrvēsturi.

Galvenā projekta programma ir vērsta uz dalībnieku izglītošanu par brīvprātīgā darba nozīmi, tā veidiem un iespējām, kā arī veicināt brīvprātīgā darba popularitāti. Mūsu audzēkņi gūs plašu ieskatu brīvprātīgā darba nozīmē un tā ietekmi uz personīgo attīstību, sociālo līdzdalību un labklājību. Viņi iemācīsies, kā brīvprātīgais darbs var sniegt iespējas apgūt jaunas prasmes, veidot starptautiskas attiecības un veicināt savstarpējo sapratni.


BeVolunteer4Hope mācību sesijā "grupu pārrunas"

Erasmus+ projekta BeVolunteer4Hope mācību sesijā "grupu pārrunas", izglītojamie iepazinās ar mūsdienās aktuālo darba devēju darbinieku atlases veidu grupā. Jauniešiem tika dots uzdevums., kura izpildei tika sniegta viena stunda. Uzdevuma ietvaros bija jāatrisina, mīkla par to ko un kādā secība ir dažādus priekšmetus, ir nepieciešams ņemt grupai tuksnesī.

Izpildes laikā tika noteiktas jauniešu prasmes - komandas darbs, komunikācija, līderība, empātija un problēmu risināšana. Tikmēr, skolotāji Artūrs Homins, Elmārs Kovaļevkis un Daiga Verze, iejutās novērotāju lomā un novērtēja katras grupas jaunieša prasmes, un nepieciešamības gadījumā sniedza nepieciešamās konsultācijas uzdevuma izpildei, atbilstoši projekta rokasgrāmatai.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros, laikā no 27.01.-02.02., Spānijā.


"Kā strādāt komandā, kāpēc komandas darbs ir svarīgs skolā".

Erasmus+ projekta Be Volunteer for Hope, praktisko nodarbību laikā, dalībnieki uzzin kāpēc skola ir cerība caur dažādām meistarklasēm un nodarbībām, viena no tām ir jauniešu darbnīca "Kā strādāt komandā, kāpēc komandas darbs ir svarīgs skolā".

Komandas darba uzdevums ir risināt vairākus jautājumus, kurus ir iespējams virzīt caur skolu sistēmu, kā, piemēram, "Zaļā kustība", "Kā palīdzēt jauniešiem ar mācību grūtībām", un daudzas citas tēmas, kuras tika atrisinātas šīs nodarbības laikā.

Arī pavadošajiem skolotājiem bija iespēja apmeklēt Maluendas bērnu un jauniešu centru un iepazīties ar šo izglītības iestādi.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros, laikā no 27.01.-02.02., Spānijā.


Atzinības apliecinājumu par RTRIT darba ieguldījumu projekta īstenošanā un darbā ar jauniešiem projektā Be Volunteer for Hope

Piedaloties Erasmus+ projektā BeVolunteer4Hope, Maluendas reģiona pārvaldniece jeb pilsētas mērs, dalībniekiem pasniedza sertifikātus par projekta īstenošanu un attīstību Maluendas reģiona bērnu un jauniešu centrā, kas atrodas Zarahosā. Tāpat, projekta dalībnieki saņēma vietējo ražotāju sarūpētos mājražojumus.

Maluenda pilsētas pārvaldes mērs nodeva mūsu projektu vadītājam Artūram Hominam atzinības apliecinājumu par Tehnikuma darba ieguldījumu projekta īstenošanā un darbā ar jauniešiem. Tāpat visi projekta dalībnieki saņēma piemiņas dāvanas kuras sarūpēja reģiona vietējie mājražotāji .

Turpmāko dienu ietvaros, 8 jaunieši un 3 pedagogi aktīvi apgūs tēmu “Skola ir cerība, darbs ar vienaudžiem”.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros, laikā no 27.01.-02.02., Spānijā.


Pirmā diena projektā BeVolunteer4Hope aizvadīta veiksmīgi.

Diena iesākās ar atklāšanas ceremoniju, kuras laikā projekta dalībniekiem bija iespēja tuvāk iepazīt Spānijas pilsētas Malendas reģiona izglītības pārvaldi un Spānijas izglītības sistēmu.

Turpmāko dienu ietvaros, 8 jaunieši un 3 pedagogi aktīvi apgūs tēmu “Skola ir cerība, darbs ar vienaudžiem”.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros, laikā no 27.01.-02.02., Spānijā.


Brīvprātīga darba veikšana un tā pamatprincipi mūsdienās ir kļuvuši par neatņemamu pedagogu darba sastāvdaļu darbā ar izglītojamajiem, kā arī šo prasmju nodošanu mūsu jauniešiem.

Tieši šobrīd, trīs mūsu pedagogi no Rīgas un Preiļu struktūrvienībām kopā ar 8 jauniešiem ir uzsākuši savu mācību aktivitāti Erasmus+ projektā BeVolunteer4Hope, kura laikā no 27.janvāra līdz 2.februārim, Spānijā, projekta C4 aktivitātē apgūs tēmu “Skola ir cerība, darbs ar vienaudžiem”.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros, laikā no 27.01.-02.02., Spānijā.


Porjekta informatīvais seminārs

Šonedēļ, tehnikumā gan Rīgā, gan mūsu Preiļu struktūrvienībā, aktīvi norisinājās projekta BeVolunteer4Hope Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 informācijas izplatīšanas seminārs tehnikuma audzēkņiem, kura laikā, mūsu izglītības iestādes jauniešiem bija iespēja uzzināt vairāk par projekta mērķiem, aktivitātēm un tā norisi.

Projekta dalībnieki dalījās savā pieredzē par apskatīto un iegūto Turcijas, Portugāles un Latvijas vizītes laikā, kas norisinājās pagājušajā gadā!

Jau pavisam drīz, ceturtā projekta mācību aktivitāte norisināsies Spānijā, laikā no 27.01.2023.-02.02.2023. par tēmu - Skola ir cerība, darbs ar vienaudžiem!


Veiksmīgi noslēgusies mācību aktivitāte Latvijā

Veiksmīgi noslēgusies projekta Bevolunteerforhope mācību aktivitāte Latvijā! Jau pavisam drīz, janvārī, projektā iesaistītās izglītības iestādes tiksies Spānijā uz projekta ceturto mācību aktivitāti! 

BeVolunteer4Hope projekta pamatā ir arī brīvprātīgo jauniešu un viņu atbalsta personu kultūras un tautu dažādību izpratnes veicināšana. 

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros. 


Piektā BE VOLUNTEER FOR HOPE aktivitātes diena

Pēdējā projekta Bevolunteerforhope aktivitātes diena, Latvijā, tika veltīta plastmasas izstrādājumu, precīzāk PET pudeļu izstrādājumu otrreizējai izmantošanai ikdienā. Sadarbībā ar nevalstisko organizāciju @Nākotnes tilts, jauniešiem bija iespēja piedalīties meistarklasē un ikdienā lietojamās plastmasas pudeles un to elementus pārvērst interjera priekšmetos, beigās izveidojot plastmasas pudeļu ziedu koku, kas tika uzdāvināts tehnikuma mācību restorānam.  

Meistarklases noslēgumā, jaunieši dalījās savās pārdomās un labākajās atmiņās ar ko viņiem asociējās projekta mācību aktivitātes Latvijā! 

Projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 aktivitāte Latvijā norisinās no 14. - 20. oktobrim. 


Ceturtā projekta Be volunteer for Hope diena

Ceturtā projekta BeVolunteer4Hope diena aizsākās Jūrmalā, tiekoties ar Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvas centra pārstāvjiem Kauguru kultūras namā. Tikšanās laikā, projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Jūrmalas jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā.

Lai izzinitātu zaļās domāšanas principus dabā un ainavu arhitektūrā, jaunieši apmeklēja atpūtas parku Kauguros, kas atklāts šī gada augustā.

Parks ir īpašs ar to, ka projektēšanas un būvniecības laikā, īpaša uzmanība pievērsta zaļās domāšanas principiem. Izbūvējot Kauguru tautas parku, vērā tika ņemtas 2022. gada sākuma vētras sekas, kuru laikā daudzi no parkā esošajiem kokiem tika nogāzti, tādēļ, ainavu arhitektiem bija jāpielāgojas vētras radītājiem izaicinājumiem, parku pārplānojot un iestrādājot izgāztos kokus tagadējā parka ainavā, kā arī parkā esošajās konstrukcijās!

Kas tad tas par Jūrmalas apmeklējumu, projekta BeVolunteer4Hope dalībniekiem, ja nebūs apskatīta Baltijas jūra. Diena Jūrmalā noslēdzās ar ekskursiju gidu pavadībā pa Majoriem un Dzintariem!

Mācību aktivitāte norisinās Erasmus+ projekta BeVolunteer4Hope Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros.


Trešā projekta Be Volunteer for Hope diena

Trešā diena projektā BeVolunteer4Hope noslēgusies veiksmīgi. Diena iesākās ar tik gaidīto projekta atklāšanas ceremoniju, kuru atklāja tehnikuma Starptautiskās sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne, un projektu koordinators Artūrs Homins.

Tehnikuma radošie interešu izglītības kolektīvi, projekta dalībniekiem, bija sagatavojuši skaistus Latviešu autoru muzikālos priekšnesumus un nelielu deju uzvedumu tradicionālajos tautastērpos.

Pēc atklāšanas, jauniešiem bija iespēja pārbaudīt un pielietot savas zināšanas tēmās, kas saistās ar stikla un papīra otrreizējo pārstrādi - jaunieši izmantojot dekupāžas tehniku apgleznoja stikla burkas un deva tām otru iespēju dzīvot, kā skaistām vāzēm! Kamēr daļa jauniešu mākslinieciski izpaudās, tikmēr otra daļa jauniešu pievērsās nedaudz grūtākam uzdevumam grāmatu locīšanai (Book Folding), no grāmatu iekšējām lapaspusēm mēģinot salocīt dzīvnieku motīvus.

Dienas beigās jaunieši devās izzinošā Rīgas ekskursijā un dienu noslēdza ar kopīgām vakariņām atpūtas centrā "Lido".

Projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 aktivitāte Latvijā norisinās no 14. - 20. Oktobrim.


Otrā projekta Be Volunteer For Hope aktivitātes diena Latvijā

Otrā projekta BeVolunteer4Hope diena, tika veltīta Latgales reģiona, īpaši Preiļu pilsētas tūrisma un otreizējās pārstrādes iespēju izzināšanai.

Jaunieši ar pavadošajiem skolotājiem apmeklēja Nester Custom Design art gallery, kas ir mākslas galerija, kurā visi objekti, tai skaitā interjers un telpas vesels mākslas darbs, kura izveidošanā izmantoti metāla elementi. Galerijas izstāžu zālē, projekta dalībniekiem, bija iespēja vērot restaurētus vai pilnībā no jauna uzbūvētus motociklus un no vecu motociklu un automašīnu detaļām veidotas skulptūras un interjera priekšmetus.

Kamēr jaunieši iepazina metāla otreizējās pārstrādes iespējas, tikmēr projektā iesaistītie pedagogi “atgriezās pagātnē” apmeklējot Preiļu pasaku karalisti, kur iejutās karalisko galma personāžu lomās. Piebildīsim, ka Pasaku karalistes Miniatūrpilis izveidē izmantots, Latvijā plaši pieejams, dabiskais laukakmens.

Otrā projekta diena noslēdzās ar starptautiski atzīta tūrisma un starptautiskas nozīmes svētvietas objekta apmeklēšanu Aglonā - Aglonas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baziliku.

Projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 aktivitāte Latvijā norisinās no 14. - 20. Oktobrim.


Pirmā projekta Be Volunteer For hope aktivitātes diena

Projekta BeVolunteer4Hope pirmā diena tika aizvadīta izzinot vienu no Latvijas skaistākajām un zaļākajām pilsētām - Siguldu.

Pirmajā aktivitātes dienā projekta dalībnieki, gidu pavadībā, iepazina Latvijā populāru sporta veidu - bobsleju un kamaniņu sportu, dodoties apskatīt bobsleja un kamaniņu trasi "Sigulda". Lai arī pašiem neizdevās izmēģināt Latvijā tik populāro sporta veidu, sportisku grupa no "British Bobsleigh & Skeleton" komandas, kas sestdienā trenējās, padalījās savos iespaidos un padomos par sporta veidu.

Tālāk projekta dalībnieki devās Siguldas kultūrvesturiskā izzināšanas ekskursijā pa Sigulda pilsdrupām un Turaidas muzejrezervātu, lai no vēsturiskā skatu torņa vērotu Siguldas zelta rudeni!

Projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 aktivitāte Latvijā norisinās no 14. - 20. Oktobrim.


Veiksmīgi noslēgusies projekta Be Volunteer for Hope otrā mācību aktivitāte

Veiksmīgi noslēgusies projekta BeVolunteer4Hope mācību aktivitāte, kura norisinājās Portugāles pilsētā Espinho, laikā no 8.-14.maijam.

Jau pavisam drīz, oktobrī, projektā iesaistītās izglītības iestādes tiksies Latvijā uz projekta trešo mācību aktivitāti!

BeVolunteer4Hope projekta pamatā ir arī brīvprātīgo jauniešu un viņu atbalsta personu kultūras un tautu dažādību izpratnes veicināšana.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros.


“Olá de Portugal!”

“Olá de Portugal!” no mūsu komandas Portugālē, kura šobrīd atrodas otrajā lielākajā Portugāles pilsētā PORTO, iepazīstot tās kultūru un vēsturi un dabas tūrisma objektus. BeVolunteer4Hope ceturtās dienas ietvaros visi projekta dalībnieki piedalījās izzinošā lekcijās “Veselīga uztura nozīmi mūsu dzīvēs!”, kuras vadīja Porto Universitātes studenti.

Vai zināji, ka Porto Universitāte ir viena no 200 slavenākajām un augstāk vērtētājām universitātēm pasaulē?

BeVolunteer4Hope projekta pamatā ir arī brīvprātīgo jauniešu un viņu atbalsta personu kultūras un tautu dažādību izpratnes veicināšana.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros, laikā no 08.05. - 14.05., Portugālē, pilsētā Espinho


BE VOLUNTEER FOR HOPE! trešā diena

BeVolunteer4Hope projekta pamatā ir arī brīvprātīgo jauniešu un viņu atbalsta personu kultūras un tautu dažādību izpratnes veicināšana.

Tieši tāpēc, projekta aktivitātes trešā diena tika veltīta Portugāles kultūrizglitojošo tūrisma objektu apskatei - Sāls audzētava, Aveiro Portugāles mazā Venēcija.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros, laikā no 08.05. - 14.05., Portugālē, pilsētā Espinho.


BE VOLUNTEER FOR HOPE! otrā diena

Turpinoties projekta BeVolunteer4Hope mācību aktivitātēm otrā diena iesākās sportiski - Atlantijas okeāna krastā tika apgūtas sporta cīņas “Muay Thai” pamati.

Dienas turpinājumā tika veikts brīvprātīgais darbs sakopjot okeāna pludmali no atkritumiem.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros, laikā no 08.05. - 14.05., Portugālē, pilsētā Espinho.


Be Volunteer For Hope otrā mācību tikšanās Portugālē

BeVolunteer4Hope piedzīvojumiem bagātā mācību aktivitāte uzsākusies partnerorganizacijā SPEL, Portugālē, pilsēta Espinho.

Pirmajā dienā dalībnieki iepazinās ar uzņemošo organizāciju, pilsētas mēriju, kā arī prezentēja savas valstis un pārstāvētās izglītības iestādes. Katram dalībniekam tika sniegta iespēja apgūt pirmās palīdzības sniegšanu un pašmasāžu sevis relaksēšanai brīvprātīga darba veikšanas laikā.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros, laikā no 08.05. - 14.05., Portugālē, pilsētā Espinho.


PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES! BET NERAIZĒJIES, JAU PAVISAM DRĪZ TEV BŪS IESPĒJA PIETEIKTIES PROJEKTA AKTIVITĀTĒM, KAS NORISINĀSIES SPĀNIJĀ, ITĀLIJĀ UN RUMĀNIJĀ


Projekta "BE VOLUNTEER FOR HOPE!" informācijas izplatīšanas seminārs

31. martā norisinājās projekta "BE VOLUNTEER FOR HOPE!" Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 informācijas izplatīšanas seminārs tehnikuma audzēkņiem, kura laikā, mūsu izglītības iestādes jauniešiem bija iespēja uzzināt vairāk par projekta mērķiem, aktivitātēm un tā norisi. Projekta dalībnieki dalījās savā pieredzē par apskatīto un iegūto Turcijas vizītes laikā, kas norisinājās no 13.03. – 18.03. pilsētā Sivas.

Jau pavisam drīz, otrā projekta mācību aktivitāte norisināsies Portugālē, laikā no 08.05.2022. – 14.05.2022. par tēmu - Sociāli veselīga dzīve un darbs ar vienaudžiem!


Veiksmīgi noslēgusies pirmā projekta aktivitāte

18.03.2022. Turcijas pilsētā Sivas, veiksmīgi, noslēdzas pirmā projekta Be Volunteer For Hope mācību aktivitāte! Jau maijā, projekta partneri tiksies Portugālē.


Viesošanās trešajā lielākajā universitātē Turcijā

Projekta Be Volunteer For Hope mācību aktivitātes programmas ietvaros, projekta pārstāvji no 6 dažādām Eiropas valstīm viesojās trešajā lielākajā universitātē Turcijā, lai sīkāk iepazītos ar Turcijas izglītības sistēmu.

Partneri īsā seminārā, tikās ar topošajiem Turcijas pedagogiem. Semināra laikā, arī mūsu RTRIT projektu vadītājs Artūrs Homins teica uzrunu, motivējot, veicināt starptautisko sadarbību izglītības jomā!


Tikšanās ar Sivas pilsētas mēru un izglītības departamenta pārstāvjiem, Turcijā

Projekta “Be Volunteer For Hope” mācību aktivitātes programmas ietvaros, projekta pārstāvji no 6 dažādām Eiropas valstīm, tikās ar Sivas pilsētas mēru un izglītības departamenta pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika apspriesta projekta nozīmība un projekta kā rīka izmantošana dažādu izglītības sistēmu pilnveidošanai.


Veiksmīgi noslēgusies projekta “Be Volunteer For Hope” otrā diena, Turcijā

Veiksmīgi noslēgusies projekta “Be Volunteer For Hope” otrā diena, Turcijā, kuras ietvertos tika apmeklēta vēsturiskā pilsēta Gaziantep.

Otrās dienas programma tika veltīta Turku kultūras izzināšanai, dažādību izpratnei un rīku meklēšanai dažādības mazināšanā.


"Be Volunteer For Hope” mācību aktivitātē, Turcijā, pilsētā Sivas - Pirmā diena

Brīvprātīga darba veikšana un tā pamatprincipi mūsdienās ir kļuvuši par neatņemamu pedagogu darba sastāvdaļu darbā ar izglītojamajiem, kā arī šo prasmju nodošanu mūsu jauniešiem.

Tieši šobrīd, četri mūsu pedagogi no Rīgas un Preiļu struktūrvienībām pilnveido savas zināšanas par šo iemaņu plašāku izmantošanu profesionālās izglītības sektorā, piedaloties stratēģiskās partnerības projekta “Be Volunteer For Hope” mācību aktivitātē, Turcijā, pilsētā Sivas.

Pirmajā mācību aktivitātē, projekta partnerorganizāciju pedagogiem, ir iespēja apgūt un pilnveidot savas zināšanas par kultūru dažādību, iekļaujošu izglītību un iesaistīto partnerorganizaciju brīvprātīga darba un mentoringa iekļaušanu mācību procesu nodrošināšanā.

Mācību aktivitāte norisinās laikā no 14.03. - 18.03.