A+
a-

BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819

Projekta mērķis

Motivējošas vides klātbūtne, kas varētu apmierināt nelabvēlīgā situācijā esošu skolēnu vajadzības, novēršot sliktus rezultātus skolā un priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Sasniedzamie mērķi

 • Jaunu kompetenču apguve, lai 30 projektā iesaistīto vidusskolu skolotāji pielietotu pilnveidotu mācību programmu mācību procesā, kas uzlabotu viņu spējas sazināties, ieviest jauninājumus un sadarboties, attīstīt studentu personīgās, sociālās un profesionālās spējas 20 mēnešu laikā kopš projekta uzsākšanas;
 • Jaunu kompetenču apgūšana, lai veicinātu padziļinātu sadarbību mācību stundās un ārpusskolas pasākumos un radītu, attīstītu un īstenotu tādas kompetences kā problēmu risināšana, atbildība par uzdevumu izpildi un risinājumu atrašana 200 skolēniem no 6 vidusskolām līdz mācību gada beigām, projekta 22. mēnesī;
 • 600 skolēnu no visiem 6 skolu partneriem līdz mācību gada beigām attīstīt izpratni par daudzām dažādām kultūru atšķirībām Eiropā, kā arī atpazīt atšķirības un vienojošos elementus katras valsts unikālās attīstības un Eiropas kopējās attīstības kontekstā

Projektā apskatītās tēmas

 • Iekļaušana un daudzveidība visās izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās
 • Vide un cīņa pret klimata pārmaiņām
 • Cīņa ar mācīšanās grūtībām, priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un zemām pamatprasmju prasmēm

Partnerskolas

 • Liceul Teoretic “Constantin Noica”– Rumānija (projekta koordinators)
 • Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino LDA- Portugāle
 • Sivas Lisesi – Turcija
 • Ayuntamiento de Maluenda- Spānija
 • Liceo Statale "G.P. Vieusseux ’’ - Itālija
 • VSIA Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums - Latvija

Veiksmīgi noslēgusies projekta Be Volunteer for Hope otrā mācību aktivitāte

Veiksmīgi noslēgusies projekta BeVolunteer4Hope mācību aktivitāte, kura norisinājās Portugāles pilsētā Espinho, laikā no 8.-14.maijam.

Jau pavisam drīz, oktobrī, projektā iesaistītās izglītības iestādes tiksies Latvijā uz projekta trešo mācību aktivitāti!

BeVolunteer4Hope projekta pamatā ir arī brīvprātīgo jauniešu un viņu atbalsta personu kultūras un tautu dažādību izpratnes veicināšana.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros.


“Olá de Portugal!”

“Olá de Portugal!” no mūsu komandas Portugālē, kura šobrīd atrodas otrajā lielākajā Portugāles pilsētā PORTO, iepazīstot tās kultūru un vēsturi un dabas tūrisma objektus. BeVolunteer4Hope ceturtās dienas ietvaros visi projekta dalībnieki piedalījās izzinošā lekcijās “Veselīga uztura nozīmi mūsu dzīvēs!”, kuras vadīja Porto Universitātes studenti.

Vai zināji, ka Porto Universitāte ir viena no 200 slavenākajām un augstāk vērtētājām universitātēm pasaulē?

BeVolunteer4Hope projekta pamatā ir arī brīvprātīgo jauniešu un viņu atbalsta personu kultūras un tautu dažādību izpratnes veicināšana.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros, laikā no 08.05. - 14.05., Portugālē, pilsētā Espinho


BE VOLUNTEER FOR HOPE! trešā diena

BeVolunteer4Hope projekta pamatā ir arī brīvprātīgo jauniešu un viņu atbalsta personu kultūras un tautu dažādību izpratnes veicināšana.

Tieši tāpēc, projekta aktivitātes trešā diena tika veltīta Portugāles kultūrizglitojošo tūrisma objektu apskatei - Sāls audzētava, Aveiro Portugāles mazā Venēcija.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros, laikā no 08.05. - 14.05., Portugālē, pilsētā Espinho.


BE VOLUNTEER FOR HOPE! otrā diena

Turpinoties projekta BeVolunteer4Hope mācību aktivitātēm otrā diena iesākās sportiski - Atlantijas okeāna krastā tika apgūtas sporta cīņas “Muay Thai” pamati.

Dienas turpinājumā tika veikts brīvprātīgais darbs sakopjot okeāna pludmali no atkritumiem.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros, laikā no 08.05. - 14.05., Portugālē, pilsētā Espinho.


Be Volunteer For Hope otrā mācību tikšanās Portugālē

BeVolunteer4Hope piedzīvojumiem bagātā mācību aktivitāte uzsākusies partnerorganizacijā SPEL, Portugālē, pilsēta Espinho.

Pirmajā dienā dalībnieki iepazinās ar uzņemošo organizāciju, pilsētas mēriju, kā arī prezentēja savas valstis un pārstāvētās izglītības iestādes. Katram dalībniekam tika sniegta iespēja apgūt pirmās palīdzības sniegšanu un pašmasāžu sevis relaksēšanai brīvprātīga darba veikšanas laikā.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros, laikā no 08.05. - 14.05., Portugālē, pilsētā Espinho.


PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES! BET NERAIZĒJIES, JAU PAVISAM DRĪZ TEV BŪS IESPĒJA PIETEIKTIES PROJEKTA AKTIVITĀTĒM, KAS NORISINĀSIES SPĀNIJĀ, ITĀLIJĀ UN RUMĀNIJĀ


Projekta "BE VOLUNTEER FOR HOPE!" informācijas izplatīšanas seminārs

31. martā norisinājās projekta "BE VOLUNTEER FOR HOPE!" Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 informācijas izplatīšanas seminārs tehnikuma audzēkņiem, kura laikā, mūsu izglītības iestādes jauniešiem bija iespēja uzzināt vairāk par projekta mērķiem, aktivitātēm un tā norisi. Projekta dalībnieki dalījās savā pieredzē par apskatīto un iegūto Turcijas vizītes laikā, kas norisinājās no 13.03. – 18.03. pilsētā Sivas.

Jau pavisam drīz, otrā projekta mācību aktivitāte norisināsies Portugālē, laikā no 08.05.2022. – 14.05.2022. par tēmu - Sociāli veselīga dzīve un darbs ar vienaudžiem!


Veiksmīgi noslēgusies pirmā projekta aktivitāte

18.03.2022. Turcijas pilsētā Sivas, veiksmīgi, noslēdzas pirmā projekta Be Volunteer For Hope mācību aktivitāte! Jau maijā, projekta partneri tiksies Portugālē.


Viesošanās trešajā lielākajā universitātē Turcijā

Projekta Be Volunteer For Hope mācību aktivitātes programmas ietvaros, projekta pārstāvji no 6 dažādām Eiropas valstīm viesojās trešajā lielākajā universitātē Turcijā, lai sīkāk iepazītos ar Turcijas izglītības sistēmu.

Partneri īsā seminārā, tikās ar topošajiem Turcijas pedagogiem. Semināra laikā, arī mūsu RTRIT projektu vadītājs Artūrs Homins teica uzrunu, motivējot, veicināt starptautisko sadarbību izglītības jomā!


Tikšanās ar Sivas pilsētas mēru un izglītības departamenta pārstāvjiem, Turcijā

Projekta “Be Volunteer For Hope” mācību aktivitātes programmas ietvaros, projekta pārstāvji no 6 dažādām Eiropas valstīm, tikās ar Sivas pilsētas mēru un izglītības departamenta pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika apspriesta projekta nozīmība un projekta kā rīka izmantošana dažādu izglītības sistēmu pilnveidošanai.


Veiksmīgi noslēgusies projekta “Be Volunteer For Hope” otrā diena, Turcijā

Veiksmīgi noslēgusies projekta “Be Volunteer For Hope” otrā diena, Turcijā, kuras ietvertos tika apmeklēta vēsturiskā pilsēta Gaziantep.

Otrās dienas programma tika veltīta Turku kultūras izzināšanai, dažādību izpratnei un rīku meklēšanai dažādības mazināšanā.


"Be Volunteer For Hope” mācību aktivitātē, Turcijā, pilsētā Sivas - Pirmā diena

Brīvprātīga darba veikšana un tā pamatprincipi mūsdienās ir kļuvuši par neatņemamu pedagogu darba sastāvdaļu darbā ar izglītojamajiem, kā arī šo prasmju nodošanu mūsu jauniešiem.

Tieši šobrīd, četri mūsu pedagogi no Rīgas un Preiļu struktūrvienībām pilnveido savas zināšanas par šo iemaņu plašāku izmantošanu profesionālās izglītības sektorā, piedaloties stratēģiskās partnerības projekta “Be Volunteer For Hope” mācību aktivitātē, Turcijā, pilsētā Sivas.

Pirmajā mācību aktivitātē, projekta partnerorganizāciju pedagogiem, ir iespēja apgūt un pilnveidot savas zināšanas par kultūru dažādību, iekļaujošu izglītību un iesaistīto partnerorganizaciju brīvprātīga darba un mentoringa iekļaušanu mācību procesu nodrošināšanā.

Mācību aktivitāte norisinās laikā no 14.03. - 18.03.