A+
a-

“Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations (HYBAKE)” 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709

Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations” (HYBAKE)

Visā Eiropā pieaug nepieciešamība pēc jaunām mācību formām, kas dod iespēju īstenot starptautiskās sadarbības aktivitātes un kultūras pieredzes apmaiņu. Lai attīstītu jaunas prasmes un pieredzi, mācību modulī “Konditors”, ir nepieciešams jauns hibrīdveida kursa modulis konditorejas mācību programmā. Projekta partneru skolās skolotāji, jau ir eksperimentējuši ar tiešsaistes mācību satura veidošanu, tostarp veidojot mācību video un veicot dažus hibrīdmācību seminārus. Skolotāji vēlas dalīties ar labāko praksi un mācīties no saviem kolēģiem citās skolās, lai radītu patiesi saistošu hibrīdmācību pieredzi audzēkņiem.

HYBAKE projekta mērķis ir izveidot uz studentu orientētu un saistošu hibrīdmācību kursu maiznieku konditoru mācību programmās, kā arī pilotkursu partnerskolu audzēkņiem.

Projekta mērķis ir:

 • Uzlabot skolotāju un audzēkņu digitālās prasmes, aktīvi piedaloties kursa veidošanā un pilot nodarbību vadīšanā;
 • Izveidot spēcīgu profesionālās izglītības skolotāju tīklu, veicināt starptautisko sadarbību un uzlabot dalībnieku svešvalodu zināšanas.

Galvenās projekta aktivitātes:

 • Hibrīdmācību kursa moduļa izstrāde, kas sastāvēs no 3 dažādiem intelektuāliem rezultātiem. Tiešsaistes mācību materiālos kopumā būs iekļauti astoņpadsmit produkti, kas saistīti ar trim dažādiem savas valsts nacionālajiem svētkiem, un "soli pa solim" mācību video.
 • Partnervalstīs tiks organizēti 5 apmācību pasākumi . Katrai mācību aktivitātei ir noteikta tēma, kas saistīta ar hibrīdmācību kursa izstrādi.
 • Starp projekta komandām notiks 3 klātienes tikšanās un ikmēneša tiešsaistes tikšanās.
 • Hibrīdkonference projekta rezultātu izplatīšanai, ko organizēs vadošais partneris.

Projekta numurs:

 • 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709

Projekta ilgums:

 • 01.11.2021 – 01.01.2024

Projekta partneri:

 • Tartu Vocational Education Centre (EE)
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä (FI)
 • Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (LV)
 • Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (LV)
 • Utenos regioninis profesinio mokymo centras (LT)
 • Izobrazevalni Center Piramida Maribor (SL)

Projekta koordinators/ kontaktpersona:

 • Kaire Mets (+372 7361 877; kaire.mets@khk.ee)

HYBAKE rezultātu izplatīšanas pasākums un noslēdzošā sanāksme Tartu

Igaunijas skolā Tartu Vocational College no  26. līdz 27. oktobrim notika Erasmus+ projekta Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations” HYBAKE  rezultātu izplatīšanas pasākums un noslēdzošā sanāksme.

Sanāksmes laikā visi dalībnieki tika iepazīstināti ar hybake.com  platformu, kurā var apgūt dažādu tautu svētku konditorejas izstrādājumus. Konditoriem paredzētā tīmekļa vietne hybake.com tika izstrādāta starptautiskā sadarbībā ar kolēģiem no Somijas, Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas un Somijas.

Rezultātu izplatīšanas pasākumā piedalījās Igaunijas skolas, tika organizētas vairākas meistarklases, vienu no tām vadīja skolotāja Inese Bedeice gatavojot speķa pīrādziņus, kopā ar citiem projekta dalībniekiem.

Starptautiskā sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne šajā projektā darbojās kā kvalitātes vadītājs. Noslēguma sanāksmē viņa sniedza pārskatu par projekta pasākumu, rezultātiem un pilotēšanas kvalitāti.

HYBAKE platformas pamatā ir 18 svētku konditorejas izstrādājumu recepšu kopums, kas papildināts ar aprakstu un video pamācībām. Tieši video palīdz apgūt un labāk izprast receptes. Katrs audzēknis var skatīties un sekot līdzi savā tempā, kā arī vajadzības gadījumā vēlreiz atkārtot dažas daļas. Mācību video izveidē prioritāte bija vienkāršība - visām izejvielām un procesiem jābūt skaidriem un saprotamiem skatītājam. Aplūkojot studentu atsauksmes, redzams, ka tas izdevās. Kad izejvielu vai tehnoloģiju aprakstos radās jautājumi, 94 % skolēnu atbildēja, ka video ir ļoti noderīgs.


#Hybake projekta pop-up kafejnīca uz dienu ienākusi Rīgā

#Hybake projekta pop-up kafejnīca uz dienu ienākusi Rīgā, piedāvājot iespēju baudīt dažādu Eiropas valstu konditorejas izstrādājumus.

10.maijā, profesionālās izglītības skolotāja Inese Bedeice kopā ar izglītojamajiem sagatavoja astoņus dažādus konditorejas izstrādājumu veidus, kas bija raksturīgi projekta dalībvalstīm. Tie ietvēra dažādus kūkas un smalkmaizītes, kas tika gatavotas, ievērojot autentiskās receptes un tradicionālos konditorejas priekšrakstus. Projekta dalībvalstis ir Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija un Slovēnija. Katra no valstīm, projekta ietvaros, ir izvirzījusi savus kulinārijas lepnumus, kas tika iekļauti programmā.

Hybake projekta pop-up kafejnīca atvēra savas durvis Nīcgales struktūrvienības Kafijas bārā, kur ikviens interesents varēja iegādāties pagatavotos gardumus. Tas bija lielisks veids, kā ne tikai izbaudīt dažādu Eiropas valstu konditorejas mantojumu, bet arī atbalstīt un iepazīties ar Erasmus+ projekta rezultātiem.

Šis projekts bija viena no daudzām aktivitātēm, kas notiek Erasmus+ projekta "Creating a hybrid learning model elective course "Holiday pastries of different Europe nations" (HYBAKE)" ietvaros. Šis projekts veicina sadarbību un izglītības apmaiņu starp dažādām valstīm, sniedzot izglītības iestādēm un skolotājiem iespēju attīstīt inovatīvas mācību programmas un piedāvāt jaunas mācību metodes savās izglītības programmās.

#hybake


HYBAKE POPUP kafejnīca 10.maijā

Ielūdzām visus 10.maijā, plkst. 10:30 uz Hybake POP-UP kafejnīcu Nīcgales ielā 26 - kafijas bārā (blakus mācību restorānam).

Būs iespēja nobaudīt un iegādāties līdzņemšanai:

 • Brita Cake 
 • Mulgikorp
 • Carnival Doughnuts 
 • Krofi
 • Kursenai roll
 • un citus svētku konditorejas izstrādājumus.

Hybake projekta pop-up kafejnīca Preiļos!

Profesionālās izglītības skolotājas Ināra Liepiņa un Inese Bedeice kopā ar projektā iesaistītajiem izglītojamajiem gatavoja divus konditorejas izstrādājumus, kurus projektā kā savas valsts kulinārijas lepnumu izvirzījušas projekta dalībvalstis – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, un Slovēnijas.

Pagatavotos gardumus varēja iegādāties Hybake projekta pop-up kafejnīcā.

Par Hybake zvaigzni kļuva Slovēnijas “Donats” ar Latvijas upeņu balzāma garšu.

Kamēr jaunieši pildīja aizraujošos uzdevumus, tikmēr skolotāji piedalījās profesionālās pilnveides seminārā "Pedagoģiskās metodes stratēģiskās partnerības projektā "HYBAKE".

Projekts norisinās Erasmus+ projekta “Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations” (HYBAKE)” 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709 ietvaros.


Hybake mājaslapa

Projekta Hybake mērķis ir ne tikai sniegt kulinārijas ieteikumus, bet arī veicināt kultūru apmaiņu starp projektā iesaistītajām valstīm - Somiju, Latviju, Lietuvu, Slovēniju un Igauniju.

Šī pieredze un zināšanas ļaus katras skolas audzēkņiem ļaus iepazīt savu kultūru no jauna un atklāt jaunas garšas. Mājaslapa www.hybake.com piedāvā iespēju uzzināt par dažādu valstu konditorejas izstrādājumu daudzveidību, kā arī iepazīties ar to gatavošanas metodēm. Projekta Hybake mājaslapa ir lielisks veids, kā paplašināt savas kulinārijas zināšanas un atklāt dažādu kultūru un tradīciju bagātību.

Svētku konditorejas izstrādājumi ir svarīga sastāvdaļa daudzu valstu nacionālajos svētkos. Piemēram, Latvijā Līgo svētku dienā tiek gatavoti speķa pīrādziņi, savukārt Somijā nacionālais izstrādājums ir Brita Cake. Lietuvā, tradicionāls Ziemassvētku konditorejas izstrādājums ir Honey cake, un Slovēnijā populārs svētku konditorejas izstrādājums ir potica. Igaunijā, savukārt, tradicionālais izstrādājums ir Kringel, kas tiek piedāvāta Lieldienu laikā.

Svētku konditorejas izstrādājumi ir vērtīgs kulinārijas mantojums, kas jāsaglabā un jāturpina nodot nākamajām paaudzēm.

Projekts norisinās Erasmus+ projekta “Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations” (HYBAKE)” 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709 ietvaros.


Piektā HYBAKE aktivitāte

HYBAKE projekta piektā mācību aktivitāte notika Kuldīgā, kur projekta dalībniekus uzņēma viens no projekta partneriem – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.

Visi mācību aktivitātes dalībnieki dalījās ar sagatavotajiem materiāliem, informēja par to ievietošanu projekta HYBAKE mājaslapā, kā arī sagatavoja testus izglītojamajiem, kurus tie veiks projekta pilotēšanas periodā no 2023.gada marta līdz 2023.jūnijam, pēc deviņu konditorejas izstrādājumu izgatavošanas.

Projekta HYBAKE mācību aktivitātes ietvaros profesionālās izglītības skolotāji piedalījās Latvijas (Kuldīgas novada) konditorejas izstrādājumu meistarklasē, apgūstot jaunas receptes un pagatavošanas tehnikas.

Mūsu tehnikumu projektā pārstāv projektu koordinatore Anita Mende un Ēdināšanas un pārtikas produktu ražošanas nodaļas skolotājas Inese Bedeice no Rīgas struktūrvienības un Ināra Liepiņa no Preiļu struktūrvienības.

Mācību aktivitāte notiek Erasmus+ projekta “Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations” (HYBAKE)” 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709 ietvaros.


Erasmus+ projekta HYBAKE mācību video izveide

Erasmus+ projekts “Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations (HYBAKE)” 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709 rit pilnā sparā.

Tehnikumā, aktīvi, esam uzsākuši mācību video filmēšanu un izstrādi, kurā tehnikuma profesionālo priekšmetu skolotāja Inese Bedeice parāda gatavošanas tehniku vienam no Latvijas valsts nacionālajiem svētku ēdieniem – speķa pīrādziņiem, kas tālāk kalpos kā “soli – pa solim” tiešsaistes recepšu materiāls visiem interesentiem.

HYBAKE projekta mērķis ir izveidot uz studentu orientētu un saistošu hibrīdmācību kursu maiznieku un konditoru mācību programmās, kā arī pilotkursu partnerskolu audzēkņiem. Projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt trīs "soli pa solim" mācību video tiešsaistes materiālus, kuros ir iekļauti produkti kas saistīti ar dažādiem savas valsts nacionālajiem ēdieniem.


HYBAKE projekta ceturtā mācību aktivitāte

HYBAKE projekta ceturtā mācību aktivitāte norisinājās Utenā, Lietuvā, un to rīkoja viens no projekta partneriem - Utenos regioninis profesinio mācību centrs. Pasākuma ietvaros projekta dalībnieki praktiski gatavoja gan HYBAKE projektā iekļautos, gan citus Lietuvas konditorejas izstrādājumus. 

Turklāt šajā mācību aktivitātē tika sniegts ieguldījums arī HYBAKE projektā izstrādāto tehnoloģisko kartiņu, mācību videoklipu un citu mācību materiālu pilnveidošanā. Tas ir svarīgs solis ceļā uz projekta mērķu sasniegšanu, piedāvājot augstas kvalitātes izglītības resursus un materiālus, kas veicina inovatīvu mācību pieeju attīstību.

Mācību aktivitāte notika Erasmus+ projekta "Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations” (HYBAKE)” ietvaros, un tā sniedza vērtīgu ieguldījumu projektā, ļaujot dalībniekiem apgūt jaunas prasmes un zināšanas konditorejas jomā, kā arī izvērtēt un uzlabot izstrādātos mācību materiālus.


Trešā projekta aktivitāte Somijā

HYBAKE projekta trešā mācību aktivitāte notiek Salo, Somijā, kur projekta dalībniekus uzņēma viens no projekta partneriem – izglītības iestāde Salon Seudun Ammattiopisto.

Mūsu tehnikumu projektā pārstāv projektu koordinatore Anita Mende un Ēdināšanas un pārtikas produktu ražošanas nodaļas skolotājas Inese Bedeice no Rīgas struktūrvienības un Ināra Liepiņa no Preiļu struktūrvienības.

RTRIT pārstāvji, kā arī pārējie mācību aktivitātes dalībnieki iepazinās ar Somijas izglītības sistēmu, izglītības iestādes Salon Seudun Ammattiopisto mācību darbnīcām, izveidoto HYBAKE mājaslapas projektu un dalījās ar sagatavotajiem materiāliem.

Projekta HYBAKE mācību aktivitātes ietvaros profesionālās izglītības skolotāji piedalījās Somijas konditorejas izstrādājumu meistarklasē, apgūstot jaunas receptes un pagatavošanas tehnikas.

Mācību aktivitāte notiek Erasmus+ projekta “Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations” (HYBAKE)” 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709 ietvaros.


HYBAKE mācību aktivitāte Latvijā

Laikā no 17. – 19. maijam, tehnikumā norisinājās Erasmus+ projekta “Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations (HYBAKE)” 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709 mācību aktivitāte.

Mūsu Starptautiskā sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne un projektu vadītājs Artūrs Homins, pirmajā mācību aktivitātes dienā, dalījās labajā pieredzē prezentējot mūsu izglītības iestādi, apgūstamās programmas, kā arī informēja par virtuālajām mobilitātēm un attālināto mācību satura veidošanu.

Mācību pasākuma noslēdzošajā dienā, skolotāji gatavoja latvisko kliņģeri, speķa pīrādziņus un virtuļus, pēc Slovēnijā apgūtās receptes.

Projekta aktivitāte norisinās Erasmus+ projekta  “Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations (HYBAKE)” 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709 ietvaros.


HYBAKE mācību aktivitāte Slovēnijā

HYBAKE rit pilnā sparā, Mariborā, Slovēnijā. Šo projektu uzņem IC Piramida Maribor, kas ir viens no projekta partneriem un atbild par pirmo mācību aktivitāti klātienē.

Mūsu tehnikumu projektā pārstāv projektu daļas vadītājas vietniece Zane Saukāne un projektu vadītājs Artūrs Homins un Ēdināšanas un pārtikas produktu ražošanas nodaļas skolotājas Inese Bedeice no Rīgas struktūrvienības un Ināra Liepiņa no Preiļu struktūrvienības.

22. februārī notika pirmā projekta mācību aktivitāte, kuras laikā katra skola un to pārstāvji dalījās labajā pieredzē, prezentējot pārstāvēto izglītības iestādi un piedāvātās mācību programmas, kā arī dalījās pieredzē par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādē un e-mācību rīku un platformu pielietošanu mācību procesa nodrošināšanā.

Projektu daļas vadītājas vietniece Zane Saukāne un projektu vadītājs Artūrs Homins prezentēja labo pieredzi, kas iegūta Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektos:

 •  “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180
 •  “Playing for Soft Skills” Nr. 2020-1-DE02-KA202-007474
 •  “21st century soft skills for teachers in VET” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561
 •  “BALTIC VET Skills Competition in Catering and Food Industry Sectors” Nr. 2019-1-LT01-KA202-060530
 •  “VESVET” Nr. 2018-1-LT01-KA202-047072

Preiļu struktūrvienības skolotāja Ināra Liepiņa dalījās savā pieredzē, darbā ar papildus platformu ko var izmantot arī mācību procesa īstenošana nolūkā – Nearpod.

Savukārt, Inese Bedeice, pateicoties SIERA KLUBS un Jaunpils Pienotava A/S, prezentēja Jaunpils piena sierus, kas šajā projektā būs saistīti ar svētku konditoreju.

Mācību aktivitāte notiek Erasmus+ projekta “Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations (HYBAKE)” 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709 ietvaros.