A+
a-

“MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180

Ar informācijas komunikāciju tehnoloģijām (IKT) pilnveidota izglītība ir visu Eiropas valstu izglītības stratēģiju pamatvirziens. Vairākos ES mēroga ziņojumos – “The European Framework for the Digital Competence of Educators, 2017”, ”A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations, 2015”, “Digital Education Policies in Europe and Beyond, 2017”, tiek norādīts, ka 21.gs. izglītībai ir jāiet kopsolī ar tehnoloģiju attīstību, ekonomikas digitalizāciju un sabiedrības vajadzībām kopumā. Šie procesi ir nepārtrauktas attīstības stadijā, līdz ar to prasa arī izglītības videi pilnveidot IKT lietošanas prasmju attīstību, tehnoloģiju funkcionalitāti un pieejamību.

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī,  pētniecības institūtam "Instytut techniki górniczej KOMAG " no  Polijas ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts izglītības stratēģiju īstenošanai IKT virzienā.

ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekts MOTIV-e ir turpinājums iepriekš īstenotajam stratēģiskās partnerības projektam e-MOTIVE. Jaunajā projektā ir plānots:

1) Nodrošināt e-MOTIVE projekta rezultātu ilgtspēju un tālāko izmantošanu, atjauninot tos un paplašinot jaunā virzienā; jauninājums ietver arī XR tehnoloģiju metožu un materiālu pievienošanu

2) Atbilstoši projekta virsmērķim nodrošināt profesionālo izglītības iestāžu skolotājiem viegli pieejamus un izmantojamus mācību resursus, kas viņiem ļauj apgūt IKT zināšanas, prasmes un pārliecību to izmantošanā dažādos virzienos un formās (Klātienē, tiešsaistē un jaukto mācību tipā)

Galvenie projekta sasniedzamie rezultāti ir:

MOTIV-e mācību sistēma, kas sastāv no savstarpēji saistītiem elektroniskiem komponentiem:

- MOTIV-e platforma
- MOTIV-e paplašinātās realitātes (AR) rīkkopa
- MOTIV-e 360 Panorāmas rīkkopa
- MOTIV-e programmatūras smilškastes (Sandboxes)
- MOTIV-e padomnieks

Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir virtuālās realitātes (VR) centru izveide visās projekta partneru organizācijās.

Projekta nosaukums: Methods, tools and resources for efficient and engaging ICT-enhanced teaching within VET, jeb MOTIV-e

Projekta numurs: 2020-1-PL01-KA202-082180

Projekta koordinators: Institute of Mining KOMAG, Polija

Partneri: PIKC Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Latvija

Šolski center Velenje, Slovēnija

ASUC Boro Petrushevski, Ziemeļmaķedonija

Projekta ilgums: 01.09.2020. – 31.08.2023.

Projekta oficiālā interneta vietne:http://motiv-e.eu/


Virtuālās realitātes Telpa

Sākoties jaunajam 2021. gadam, ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta MOTIV-e ietvaros, tika sākts darbs pie Virtuālās realitātes telpas izstrādes. Pašlaik, tehnikumā, notiek aktīvs darbs pie telpu iekārtošanas un virtuālās realitātes (VR) iekārtu iegādes, lai jau pavisam drīz RTRIT piedāvātajās profesijās varētu iekļaut virtuālo vidi mācību procesā.

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.

Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir virtuālās realitātes centru izveide visās projekta partneru organizācijās.

Projekta ietvaros ir plānots:

1) Nodrošināt e-MOTIVE projekta rezultātu ilgtspēju un tālāko izmantošanu, atjauninot tos un paplašinot jaunā virzienā; jauninājums ietver arī XR tehnoloģiju metožu un materiālu pievienošanu

2) Atbilstoši projekta virsmērķim nodrošināt profesionālo izglītības iestāžu skolotājiem viegli pieejamus un izmantojamus mācību resursus, kas viņiem ļauj apgūt IKT zināšanas, prasmes un pārliecību to izmantošanā dažādos virzienos un formās (Klātienē, tiešsaistē un jaukto mācību tipā).

Vairāk par projekta norisi lasi RTRIT mājas lapas sadaļā – Projekti/ MOTIV-e vai projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu