A+
a-

“MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180

Ar informācijas komunikāciju tehnoloģijām (IKT) pilnveidota izglītība ir visu Eiropas valstu izglītības stratēģiju pamatvirziens. Vairākos ES mēroga ziņojumos – “The European Framework for the Digital Competence of Educators, 2017”, ”A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations, 2015”, “Digital Education Policies in Europe and Beyond, 2017”, tiek norādīts, ka 21.gs. izglītībai ir jāiet kopsolī ar tehnoloģiju attīstību, ekonomikas digitalizāciju un sabiedrības vajadzībām kopumā. Šie procesi ir nepārtrauktas attīstības stadijā, līdz ar to prasa arī izglītības videi pilnveidot IKT lietošanas prasmju attīstību, tehnoloģiju funkcionalitāti un pieejamību.

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī,  pētniecības institūtam "Instytut techniki górniczej KOMAG " no  Polijas ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts izglītības stratēģiju īstenošanai IKT virzienā.

ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekts MOTIV-e ir turpinājums iepriekš īstenotajam stratēģiskās partnerības projektam e-MOTIVE. Jaunajā projektā ir plānots:

1) Nodrošināt e-MOTIVE projekta rezultātu ilgtspēju un tālāko izmantošanu, atjauninot tos un paplašinot jaunā virzienā; jauninājums ietver arī XR tehnoloģiju metožu un materiālu pievienošanu

2) Atbilstoši projekta virsmērķim nodrošināt profesionālo izglītības iestāžu skolotājiem viegli pieejamus un izmantojamus mācību resursus, kas viņiem ļauj apgūt IKT zināšanas, prasmes un pārliecību to izmantošanā dažādos virzienos un formās (Klātienē, tiešsaistē un jaukto mācību tipā)

Galvenie projekta sasniedzamie rezultāti ir:

MOTIV-e mācību sistēma, kas sastāv no savstarpēji saistītiem elektroniskiem komponentiem:

- MOTIV-e platforma
- MOTIV-e paplašinātās realitātes (AR) rīkkopa
- MOTIV-e 360 Panorāmas rīkkopa
- MOTIV-e programmatūras smilškastes (Sandboxes)
- MOTIV-e padomnieks

Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir virtuālās realitātes (VR) centru izveide visās projekta partneru organizācijās.

Projekta nosaukums: Methods, tools and resources for efficient and engaging ICT-enhanced teaching within VET, jeb MOTIV-e

Projekta numurs: 2020-1-PL01-KA202-082180

Projekta koordinators: Institute of Mining KOMAG, Polija

Partneri: PIKC Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Latvija

Šolski center Velenje, Slovēnija

ASUC Boro Petrushevski, Ziemeļmaķedonija

Projekta ilgums: 01.09.2020. – 31.08.2023.

Projekta oficiālā interneta vietne:http://motiv-e.eu/


Projekta MOTIV-e #4 informatīvais ziņojums

Piedāvājam iepazīties ar CETURTO MOTIV-e Informatīvo ziņojumu, kurā ir apkopoti svarīgākie fakti un ziņas par projektu “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180

Ceturtajā izdevumā Jūs varat vairāk uzzināt par projekta mērķiem, jau pieejamajiem projekta produktiem kā arī par MOTIV-e platformu, kurā ir pieejami dažādi noderīgi materiāli pedagoģiem, ar kuriem varat uzlabot savas spējas nodrošināt ar IKT uzlabotas apmācības. Kā arī par projekta pēdējām aktivitātēm, kas norisinājās projekta ietvaros.

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.

Vairāk par projekta norisi lasi RTRIT mājas lapas sadaļā – Projekti/ MOTIV-e vai projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu


Projekta noslēdzošā vadības sanāksme

Šonedēļ KOMAG institūtā Glivicē, Polijā, notika projekta MOTV-e noslēdzošā starpvalstu projekta vadības sanāksme. Sanāksmē piedalījās projekta īstenotāji no Slovēnijas, Ziemeļmaķedonijas, Polijas un Latvijas. Starptautiskās sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne un karjeras izglītības vadītājs Artūrs Homins pārstāvēja RTRIT. Sanāksmē Zane Saukāne iepazīstināja ar izstrādāto projekta rezultātu novērtēšanas sistēmu un plānu projekta rezultātu pilot-testēšanai, savukārt Artūrs Homins prezentēja projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus.

Projektā MOTIV-e ir izstrādāti mācību materiāli un mācību platforma, kas palīdz apgūt dažādas IKT prasmes, piemēram, 360 panorāmas bilžu veidošanu, paplašinātās realitātes (augmented reality) materiālu izveidi un izmantošanu, zaļās sienas pielietošanu foto un video materiālu izveidē, kā arī virtuālās realitātes izmantošanu izglītībā. Projekta ietvaros tehnikumā ir izveidots pilnībā aprīkots VR centrs.


Šveices pārstāvju vizīte

Šodien tehnikumā notika zīmīgs notikums, kura ietvaros, pie mums viesojās pārstāvji no Šveices, kā arī tūrisma un viesmīlības nozares pārstāvji. Viesu delegācija ietvēra Šveices finanšu instrumenta, Šveices izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī darba devēju un Šveices vēstniecības Latvijā pārstāvjus, kā arī pārstāvjus no Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas. Šī vizīte bija veltīta Latvijas profesionālās izglītības sistēmas izpētei, īpaši attiecībā uz tās praktisko pieeju mācību programmu īstenošanai tūrisma un viesmīlības nozarē.

Delegācijas galvenais mērķis bija iepazīties ar profesionālās izglītības sistēmu, tehnikuma mācību procesu un uzzināt par iespējām darba vidē balstīto mācību īstenošanu tūrisma un viesmīlības jomā. Delegācijas locekļi bija ieinteresēti iegūt dziļāku ieskatu par to, kā Latvija attīsta un īsteno profesionālās izglītības programmas, kas atbilstoši sagatavo audzēkņus šīs nozares prasībām.

RTRIT jaunieši no tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas nodaļas, viesus iepazīstināja ar tehnikuma mācību procesu. Viņi devās ekskursijā pa modernajām mācību darbnīcām, kurās ikdienā notiek tūrisma, viesmīlības un ēdināšanas nozares mācību programmu īstenošana. Kā arī apskatīja virtuālās realitātes centru, kas izveidots Erasmus+ projekta MOTIV-e ietvaros. Tehnikums lepojas ar savu mūsdienīgo aprīkojumu, kas nodrošina studentiem praktisku apmācību un zināšanas, kas nepieciešamas šajā dinamiskajā nozarē. Viesi atzinīgi novērtēja mūsdienīgās un interaktīvās mācību iespējām, kas ļauj studentiem attīstīt prasmes, risinot reālās situācijas, kas rodas tūrisma un viesmīlības nozarē.


Seminārs “Mācību process skolā: kopā radām – kopā darām!”

25.aprīlī, norisinājās Valsts izglītības satura centra organizēts seminārs “Mācību process skolā: kopā radām – kopā darām!”

Tehnikuma karjeras izglītības vadītājs A.Homins runāja par tēmu "Mācību satura aktualizēšana IKT kontekstā, Virtuālās realitātes tehnoloģijas”.

Praktiskās prezentācijas laikā ne tikai dalījās pieredzē par VR un AR tehnoloģiju ieviešanu un tā iespējām profesionālajā izglītībā, kas balstīts uz mūsu tehnikuma pieredzi bet arī, praktiski darbojās ar projektā MOTIV-e izstrādātajiem mācību materiāliem, kuri satur paplašinātās realitātes marķierus.

Semināra laikā Artūrs Homins arī prezentēja sava maģistra darba pētījuma "Mācību satura aktualizēšana vidējās profesionālās izglītības IKT kontekstā", kurš balstās uz RTRIT gadījuma analīzi, klātesošie ar atsaucību piedalījās diskusijā par IKT ieviešanu un arī paši piedalījās aptaujā daloties ar savu pieredzi un viedokļiem par mācību saturu ar IKT.

Kopumā 80% semināra dalībniekiem norādīja, ka IKT ir kā sekmīgs rīks mācību satura aktualizēšanai un to, ka pareizi pielietojot šādus rīkus var sekmēt izglītojamo mācību sasniegumus.

Dalība seminārā rezultējusies ar sadarbībā ar Rīgas 84.vidusskolu kura jau pavisam drīz, pieredzes apmaiņā un labās prakses pārņemšanā viesosies mūsu tehnikumā, lai praktiski Karjeras izglītības vadītāja Artūra Homina vadībā apgūtu VR tehnoloģijas un to iespējas.

Seminārs tika rīkots Erasmus+ KA2 projektu “LeCoLe- Learners as Co-creators of Their Own Learning” Nr.2020-1-LV01-KA201-077454 un “2BDigital- Digital competences for a successful adaptation and engagement to on-line VET teaching and learning” Nr. 2020-1-ES01-KA226-VET-096090 ietvaros.


Informatīvais ziņojums #3

Piedāvājam iepazīties ar TREŠO MOTIV-e Informatīvo ziņojumu, kurā ir apkopoti svarīgākie fakti un ziņas par projektu “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180

Trešajā izdevumā Jūs varat vairāk uzzinat par projekta mērķiem, jau pieejamajiem projekta produktiem un tuvāk iepazīties ar diviem programmatūras rīkiem: 

  • MOTIV-e AR (paplašinātās realitāte) rīkkopa,
  • MOTIV-e 360 panorāmas rīkkopa.

Kā arī par projekta pēdējām aktivitātēm, kas norisinājās Latvijā un Slovēnijā.

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.

Vairāk par projekta norisi lasi RTRIT mājas lapas sadaļā – Projekti/ MOTIV-e vai projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu


MOTIV-e prezentācija Slovēnijā

Nodrošinot MOTIV-e projekta rezultātu ilgtspēju un tālāko izmantošanu, kas ļauj apgūt prasmes, kā mācību procesā integrēt paplašināto realitāti (VR) un interaktīvās 360 panorāmas, Slovēnijā, mobilitātes programmas ietvaros, skolotāja Žanna Buivide-Moskovkina prezentēja izglītības iestādes Srednja šola za gostinstvo in turizem Celjepedagogiem un izglītojamajiem ērti pieejamus un izmantojamus paplašinātas realitātes mācību resursus.

Kopumā darbnīcā piedalījās 8 pedagogi un 4 pēdējo kursu izglītojamie ar mērķi pilnveidot IKT lietošanas prasmju attīstību, iepazīšoties ar 360 panorāmas rīkkopu kura izveidota ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā MOTIV-e, un tās izmantošanas pamatprincipiem. Tāpat, dalībniekiem praktiskā veidā bija iespēja izveidot savus paplašinātās realitātes marķierus ar iestrādātiem 3D attēliem.

Uzzini vairāk par projektu apmeklējot projekta mājas lapu http://motiv-e.eu/

RTRIT pedagogi ir aicināti iepazīties ar Virtuālās realitātes centra sniegtajām iespējām mācību procesa pielietošanā sazinoties ar Karjeras izglītības vadītāju Artūru Hominu (Arturs.Homins@rtrit.lv) un Starptautiskā sadarbības centra vadītāju Zani Saukāni (Zane.Saukane@rtrit.lv)


Aktīvi turpinās projekta MOTIV-e partneru tikšanās Slovēnijā

Aktīvi norisinās Motiv-e partneru sanāksme Slovēnijā, partneroganizācijā Velenjē - Šolski Center Velenje (School Centre Velenje). Šodien, 18.anvārī, Velenjes skolas partneri prezentēja savu virtuālās realitātes telpu, kas ir viens no projekta galvenajiem darba rezultātiem katrā iesaistītajā izglītības iestādē.

RTRIT projektu vadītājs Artūrs Homins, partneru sanāksmē prezentēja mūsu tehnikuma virtuālās realitātes telpu un tur pieejamos materiālus, pie kuru izstrādes aktīvi strādā arī tehnikuma pedagogi.


MOTIV-e projekta partneru tikšanās Slovēnijā

Motiv-e projekta partneru tikšanās  šonedēļ norisinās Slovēnijā, Velenjē, partneru organizācijā Šolski center Velenje/School Centre Velenje.

Tikšanās laika partneri pārrunā projekta intelektuālo rezultātu progresu un plāno to tālāku izplatīšanu partneru valstīs, tajā skaitā Latvijā.

Mūsu Tehnikumu projekta MOTIV-e partneru tikšanās laika pārstāv Projektu vadītājs Artūrs Homins. Kurš sanāksmes laikā prezentēja VR centra un rīku pielietošanu tehnikumā un aktīvu tā  pielietošanu darbā profesionālās izglītības procesa organizēšanā mūsu izglītības iestādes izglītojamajiem. Tāpat, prezentēja arī savus un RTRIT pedagogu izstrādātos materiālus, kuru izstrādē un izmantošanā pielietotas MOTIV-e projektā pieejamās programmatūras un rīkkopas.


Vizuālā tēla stilisti izmēģina projekta MOTIV-e piedāvātās iespējas

Projekts MOTIV-e ir unikāls, ne netikai tāpēc, ka tas dos skolotājiem iespēju apgūt īsus un kodolīgus veidus dažādu ar virtuālo un paplašināto realitāti, ka arī, 360 panorāmas rīku pielietojumu mācību procesam. Bet arī tāpēc, ka jau tagad RTRIT pedagogi uzsākuši pielietot IKT rīkus, kas atrodas Virtuālās realitātes centrā (Nīcgales ielā 26).

2022. gada izskaņā, savu darbu VR centrā vadīja stila un modes nodaļas, vizuālā tēla stila grupas izglītojamās ar skolotāju Marutu Liepu.

VR telpas aprīkojuma, zaļās sienas, LED apļa gaismas, GoPro kameras un programmatūras Adobe Illustrator izmantošana tika pielietota kā daļa no praktiskās nodarbības vizuālā tēla, "Body art" veidošanā. Tādejādi iemūžinot radītā tēla modeļus un integrējot tos, pateicoties zaļajai sienai un Chroma key metodei" atbilstošā vidē pievienojot tiem tēlam piemērotu fonu.

Šī ir tikai viena no iespējām kuru sniedz VR centrs mūsu tehnikumā.

Gribi uzzināt vairāk par projektu, lasi te: www.rtrit.lv/projekti/erasmus/motiv-e-nr2020-1-pl01-ka202-082180/

Vēlies uzsākt savu pieredzi ar virtuālo vai paplašināto realitāti? Sazinies ar Projektu vadītāju Artūru Hominu un jau rīt saviem izglītojamajiem demonstrē pavisam citu pieredzi mācību procesā.

Darba materiāli radīti projekta Motiv-e ietvaros un tika izmantoti mācību procesa nodrošināšanai. Foto attēli arī turpmāk tiks izmantoti mācību procesā kā paraugs jaunajiem vizuālā tēla stilistiem.


Noslēdzies MOTIV-e radošais seminārs

15.decembrī, tehnikumā, norisinājās projekta “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180," radošais seminārs "Virtuālās realitātes centra izveide, funkcionalitāte un pielietošana profesionālajā izglītībā.", kurā bija aicināti piedalīties skolotāji no dažādām Latvijas izglītības iestādēm, lai uzzinātu vairāk par 21. gadsimta vispārīgajām prasmēm un tehnoloģijām, kā arī to izmantošanu mācību procesā.

Pasākuma programma "Virtuālās realitātes centra izveide, funkcionalitāte un pielietošana profesionālajā izglītībā." dienas kārtība:
9:45 – 10:00 I Rīta kafija un reģistrācija
10:00 – 11:30 I Iepazīšanās ar MOTIV-e projektu un materiālu platformu I RTRIT pieredze VR centra izveidē "Ieteikumi un padomi" I Iepazīšanās ar VR centra tehnisko aprīkojumu I Video un bilžu uzņemšana ar Go Pro 360 I Max kameru izmantojot zaļā fona efektu.
11:30 – 11:45 I Kafijas pauze
11:45 – 13:45 I Praktiskā darbnīcas: VR aprīkojuma izmēģināšana, Zaļā fona attēla mainīšana bildēs un video.
13:45 I Sertifikātu izsniegšana

Klātesošos semināra dalībniekus, tehnikuma starptautiskā sadarbības centra vadītāja Zane Saukāne iepazīstināja projektu un tā sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī ar VR centra izveides gaitu un funkcionalitāti. Savukārt, projektu vadītājs Artūrs Homins vadīja nodarbību par zaļā ekrāna un 360 go Pro Max kameras izmantošanu foto un video veidošanā. Profesionālo priekšmetu skolotāja un MOTIV-e starptautisko mācību aktivitāšu dalībniece Žanna Buivide - Moskovkina dalījās ar projekta ietvaros izstrādātajiem materiāliem, kuri veidoti virtuālās realitātes vidē, lai mācību procesa ikdienu padarītu interesantāku - 360 grādu fotogrāfiju veidošanu un argumentētās realitātes objektu izstrādi! Semināra noslēgumā, ikvienam dalībniekam bija iespēja pašam izmēģināt virtuālās realitātes aprīkojumu un pārliecināties par tā pielietojuma nozīmīgumu ikdienas mācību procesa dažādošanā un pilnveidē.

Radošais seminārs tika īstenots Erasmus+ projekta “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180 ietvaros.


Radošais seminārs - 15.decembrī

Aicinām piedalīties Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums rīkotajā radošajā seminārā "21.gadsimta vispārīgās prasmes izglītībā", kas notiks 15. decembrī, Rīgā, Nīcgales ielā 26.

Piedaloties, Jums, būs iespēja uzzināt vairāk par 21. gadsimta vispārīgajām prasmēm un to izmantošanu mācību procesā, kā arī varēsiet darboties praktiski radošajās darbnīcās. Padomus par aktiermeistarības pielietojumu cilvēcisko prasmju iemaņu attīstībai sniegs teātra aktrise Zane Vaļicka - Pētersone, uzzināsiet vairāk par to, kā pielietot virtuālo realitāti un tās elementus ikdienas izglītības procesā, kā arī mūsu skolotāji parādīs kā domāt radoši un atskatīties uz paveikto ar prieku!

Lai pieteiktos aizpildi pieteikuma anketu: https://forms.office.com/e/MkfVa3h10K

Pasākuma programma:
9:45 – 10:00 I Rīta kafija un reģistrācija 
10:00 – 11:30 I 21 gs. vispārīgās prasmes izglītībā I Inovācija stundu plānošanā 
11:30 – 11:45 I Kafijas pauze 
11:45 – 13:45 I Radošās darbnīcas: Aktiermeistarība cilvēcisko iemaņu attīstībai - vada teātra aktrise Zane Vaļicka I Virtuālā realitāte izglītībā I Radošā domāšana, sadarbība, inovācija, iniciatīva un pašvērtēšana “Melnajā kastē”
13:45 I Sertifikātu izsniegšana

Jautājumu gadījumā, sazinies ar RTRIT Starptautiskās sadarbības centra komandu, rakstot uz PROJEKTI@RTRIT.LV.

Radošais seminārs tiek īstenots Erasmus+ projektu “21st Century Soft Skills for Teachers in VET” Nr. 2020-1-LV01-KA202-077561 un “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180 ietvaros.

Informējam, ka pasākuma laikā notiks fotografēšana un filmēšana, un iegūtie attēli var tikt ievietoti VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" mājas lapā internetā, vai sociālajos tīklos Facebook, Instagram un LinkedIn.

Radošais seminārs paredzēts citu izglītības iestāzu pārstāvjiem, RTRIT darbinieki ar projekta rezultātiem var iepazīties Starptautiskās sadarbības centā, iepriekš piesakoties


Vācijas Federālās izglītības un pētniecības ministrijas pārstāves vizīte RTRIT

Šonedēļ, no 2022. gada 22. līdz 24. augustam, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētās vizītes ietvaros Latvijā uzturējās Vācijas Federālās izglītības un pētniecības ministrijas deleģēta pārstāve Ramona Neuse.

Vizītes ietvaros R.Neuse viesojās arī mūsu izglītības iestādē, kur sīkāk iepazinās ar mācību procesa organizēšanu, tehnikuma aktīvo dalību vairākos starptautiskos projektos un Erasmus+, kā arī izmēģināja Virtuālās Realitātes (VR) centra aprīkojumu un uzzināja par tā pielietojumu profesionālajā izglītībā.

Vizītes mērķis, kopumā bija vispusīgi iepazīties ar Latvijas profesionālās izglītības attīstības jautājumiem, lai izvērtētu Latvijas iespējas piedalīties Vācijas ministrijas finansētā projektā par darba devēju iesaisti profesionālās izglītības konkurētspējas stiprināšanā.


Jaunieši no Ukrainas aktīvi iesaistās praktiskajās nodarbībās tūrisma un viesmīlības jomā

Jaunietēm bija dots uzdevums veikt tūrisma galamērķa – Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas un Ventspils tūrisma objektu analīzi, izmantojot pieejamo informāciju grāmatās, vai internetā, vēlāk izveidojot elektronisku un interaktīvu tūrisma brošūru.

Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, īpaši tūrismā, tehnikuma projektu vadītājs Artūrs Homins, nodemonstrēja virtuālās realitātes aprīkojuma pielietojumu mācību procesā, īpaši tūrisma un viesmīlības jomā. Jaunietēm, bija iespēja izmēģināt virtuālās realitātes aprīkojuma iespējas un virtuālā veidā, paviesoties vienā no pasaules lielākajiem un populārākajiem tūrisma objektiem – Luvras muzejā, Francijā.

Ukrainas jauniešu un pavadošo pedagogu mobilitāte Latvijā notiek ERASMUS+ projekta “Personu mobilitāte profesionālās izglītības sektorā akreditētām institūcijām Nr. 2021-1-LV01-KA121-VET-000011705” ievaros.


Noslēgusies mācību aktivitāte Skopjē MOTIV-e projektā

Veiksmīgi noslēgusies Erasmus+ projekta MOTIV-e Project mācību aktivitāte Maķedonijā, partnerorganizācijā АСУЦ „Боро Петрушевски“ на Град Скопје.

Pēc intensīvām mācību aktivitātēm, dalībnieki saņēma sertifikātus par apgūtajām zināšanām darbā ar 360 grādu kamerām, paplašinātās realitātes un virtuālās realitātes mācību materiālu veidošanā.

Mācību aktivitāte norisinās Erasmus+ projekta “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180 ietvaros.


Skolotāju mācības MOTIV-e projektā - 360 interaktīvās panorāma un paplašinātā realitāte (augmented reality) mācību materiāli

Mūsu skolotāju komanda, projekta MOTIV-e Project mācību aktivitātē, Ziemeļmaķedonijā, veido 360 grādu panorāmas ar interaktīvu informāciju un paplašinātās realitātes (Augmented reality) informatīvos mācību materiālus. Kas tas ir - uzziniet MOTIV-e mājaslapā: www.motiv-e.komag.eu vai arī MOTIV-e facebook lapā.

Noslēdzot mācību aktivitāti, pedagogi, kuri piedalās šajā mācību aktivitātē, izveidos interaktīvus mācību materiālus, lai arī citiem pedagogiem mūsu tehnikumā un ikvienam interesentam, lai sniegtu ieskatu par digitālo rīku vienkāršu izmantošanu savā mācību prosesā

Mācību aktivitāte norisinās Erasmus+ projekta “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180 ietvaros.


Hey, vai esi redzējis kā mūsu pedagogiem iet Maķedonijā, projektā MOTIV-e Project?

Vakar MOTIV-e programmas mācību aktivitāte notieka Maķedonijas izglītības iestādē АСУЦ „Боро Петрушевски“ на Град Скопје un tika veltīta, lai iepazītos ar projektā izstrādāto 360 panorāmas platformu un paplašinātās realitātes platformu, kuru partnerorganizācijas varēs izmantot savām vajadzībām, kā arī esošās platformas būs pieejamas arī citām izglītības iestādēm Latvijā, projekta partnervalstīs un citviet Eiropā.

360 panorāmas apmācības ietvaros, visiem dalībniekiem bija jāizveidoo savs 360 grādu panorāmas projekts, kurā jāiestata informatīvie punkti, pārvietošanās punkti un jānotestē platforma praktiskajā darbībā.

Tik sniegta iespēja plašāk iepazīties ar uzņemošās organizācijas iestādes mācību programmām un mācību telpām.


Informatīvais ziņojums #2

Piedāvājam iepazīties ar OTRO MOTIV-e Informatīvo ziņojumu, kurā ir apkopoti svarīgākie fakti un ziņas par projektu “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180

Otrajā izdevumā uzzināsiet vairāk par projekta mērķiem, jau pieejamajiem projekta produktiem atskaites veidā, par kuriem līdz šim ir izstrādāti divi pētījumi:

  • XR (paplašinātās realitātes) pielietošana mācību procesā. Profesionālo izglītības iestāžu un organizāciju viedoklis.
  • Rīki un risinājumi, kas piemērojami IKT uzlabotai mācīšanai

Kā arī par projekta pēdējām aktivitātēm, kas norisinājās Latvijā un Slovēnijā.

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.

Vairāk par projekta norisi lasi RTRIT mājas lapas sadaļā – Projekti/ MOTIV-e vai projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu

Informatīvais ziņojums #2

Informativais zinojums 2


Metodiskā diena RTRIT

Metodisko materiālu izstrāde un pedagogu profesionālās pilnveides iespējas RTRIT īstenotajos ERASMUS+ projektos, ar šādu tēmu par aktuālajiem ERASMUS+ partnerības projektiem un pedagogu iespējām tehnikuma metodiskās dienas ietvaros 28.12.2021. piedalījās Projektu daļas vadītājas vietniece Zane Saukāne un Projektu vadītājs Artūrs Homins .

Prezentācijas laikā RTRIT un citu Latvijas profesionālo skolu pedagoģiskais personāls, kā arī sadarbības uzņēmumu (prakses vietu) pārstāvji uzzināja par starptautiskās sadarbības virzieniem,, starptautiskās sadarbības un mobilitātes projektiem kurus realizē RTRIT.

Zane Saukāne un Artūrs Homins uzsvaru lika uz ERASMUS+ stratēģiskas partnerības projektiem kuru ietvaros paveras iespējas mūsu pedagogiem, kas tad arī pārtop par ieguvumu mūsu jauniešiem tehnikumā.

Projektu komanda padziļinātāk iepazīstināja metodiskās dienas dalībniekus ar ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektu digitālajā izglītībā  - “Motive-E” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180 – “Šis ir viens no inovatīvākajiem ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektiem mūsu tehnikumā, Rīgā un iespējams arī Eiropā starp profesionālās izglītības iestādēm" norādīja projektu komanda. Sniedzot dalībniekiem detalizetu informāciju par šo projektu MOTIV-e kurš ir turpinājums iepriekš īstenotajam stratēģiskās partnerības projektam e-MOTIVE.

Jaunajā projektā ir plānots: 1) Nodrošināt e-MOTIVE projekta rezultātu ilgtspēju un tālāko izmantošanu, atjauninot tos un paplašinot jaunā virzienā; jauninājums ietver arī XR tehnoloģiju metožu un materiālu pievienošanu; 2) Atbilstoši projekta virsmērķim nodrošināt profesionālo izglītības iestāžu skolotājiem viegli pieejamus un izmantojamus mācību resursus, kas viņiem ļauj apgūt IKT zināšanas, prasmes un pārliecību to izmantošanā dažādos virzienos un formās (Klātienē, tiešsaistē un jaukto mācību tipā)

Galvenie projekta sasniedzamie rezultāti ir:

MOTIV-e mācību sistēma, kas sastāv no savstarpēji saistītiem elektroniskiem komponentiem:

- MOTIV-e platforma
- MOTIV-e paplašinātās realitātes (AR) rīkkopa
- MOTIV-e 360 Panorāmas rīkkopa
- MOTIV-e programmatūras smilškastes (Sandboxes)
- MOTIV-e padomnieks

Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir virtuālās realitātes (VR) centru izveide visās projekta partneru organizācijās.

Kā rezultātā visi dalībnieki ar foto fiksāciju un grafiskajiem uzskates materiāliem tika iepazīstināti ar RTRIT VR centra izveides procesu un gala rezultātu. Projektu komanda aicināja ik vienu pedagogu aktīvi izmantot telpu un radīt jaunus mācību materiālus tajā.


MOTIV-e projekta partneru tikšanās Rīgā

Šodien,17.12.2021., RTRIT norisinās projekta MOTIV-e starptautiskā sanāksme (M2).

Sanāksmes laikā, Erasmus+ partnerības projekta koordinatori no Latvijas, Polijas, Slovēnijas un Ziemeļmaķedonijas, apspriež projekta progresu un tālākos soļus projekta mērķu īstenošanai partnervalstīs.

Projekts tiek īstenots MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180 ietvaros.


Mācību aktivitāte Slovēnijā!

Īstermiņa mācību mobilitāte Slovēnijā MOTIV-e Project ir uzsākta. Partnerorganizācijas no Latvijas, Polijas, Slovēnijas un Maķedonijas apgūst dažādas nepieciešamās prasmes VR (virtuālā realitate) un AG ( paplašinātās realitātes) un 3D modelēšanas programmās.

Pirmās mācību aktivitātes dienas galvenā tēma ir 3D modelēšana, izmantojot viedierīces un Mashroom programmatru. Sadarbībā ar partneri “Pattern City” dalībnieki apguva EonXR aplikāciju un tehnoloģijas, lai izveidotu digitālu mācību nodarbību 360 un 3D formātā.

Mācību aktivitāti organizē Šolski Center Velenje izglītibas iestāde no 20.10. - 22.10.

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.

Vairāk par projekta norisi lasi projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu


Mācību video prezentācijas!

MOTIV-e mācību aktivitātes dalībnieki prezentēja savus izveidotos video par kādu no tēmām - Radošā domāšana un Refleksija.

Visi, mācību aktivitātes dalībnieki augsti novērtēja video, kuros tiek attēloti 3D moduļi un virtuālās realitātes iespējas. kā arī video par mīkstajām prasmēm, kas attēlo darba procesu MOTIV-e aktivitātes laikā.

Mobilitātes laikā tika izstrādāts mācību video ar 3D moduļu pielietošanu virtuālajā realitātē. 3D moduļi tika veidoti no RTRIT mācību telpām, interjera un apģērbu dizaina programmu objektiem.

Diviem no video, par pamatu tiks ņemtas RTRIT koordinētā Erasmus+ partnerības projekta “21st Century Soft Skills for Teachers in VET”, starptautiskā pētījumā iegūtās top 5 mīkstās prasmes - Radošā domāšana un Refleksija.

VIDEO Radošā domāšana ŠEIT

VIDEO Refleksija ŠEIT

VIDEO "What can VR do for you" ŠEIT


MOTIV-e starpvalstu mācību aktivitāte

21.09. tehnikumā sākās stratēģiskās partnerības projekta MOTIV-e starpvalstu mācību aktivitāte, kuras laikā dalībnieki no Latvijas, Polijas, Maķedonijas un Slovēnijas testēs virtuālās realitātes telpas un aprīkojuma piemērotību mācībām, izmēģinās dažādas filmēšanas un video montāžas iespējas. Aktivitāte norisināsies trīs dienas, laika periodā no 21.09.2021. līdz  23.09.2021., kuru laikā dalībnieki izveidos interaktīvus mācību video.  

Par pamatu, video tēmām, tiek ņemas RTRIT koordinētā Erasmus+ partnerības projekta  “21st Century Soft Skills for Teachers in VET”, starptautiskā pētījumā iegūtās top 5 mīkstajās prasmes -  Radošā domāšana un Refleksija.  

Papildus tiks izstrādāts mācību video ar 3D moduļu pielietošanu virtuālajā realitātē. 3D moduļi tiks veidoti no RTRIT mācību telpām, interjera un apģērbu dizaina programmu objektiem. 

Mācību aktivitātes ietvaros dalībnieki tiksies vienotā virtuālās realitātes telpā, vienlaikus kopīgi sastrādājoties skolotājiem atrodoties Latvijā un Polijā. 


Luvras izaicinājums VR telpā

17.09. tehnikumu apmeklēja pārstāvji no Valsts izglītības un satura centra, Latvijas izglītības un zinātnes ministrijas kā arī Lietuvas izglītības un zinātnes ministrijas. Vizītes ietvaros viesi tika iepazīstināti ar virtuālās realitātes klasi, kas tiek veidota un aprīkota MOTIV-e projekta ietvaros. Nākotnē MOTIV-e projekta ietvaros tiks radīti mācību materiāli darbam virtuālajā realitātē profesionālās izglītības programmās.  

Pārstāve no LT ministrijas, devās virtuālā ceļojumā uz Luvru, Francijā, kur attālināti iepazinās ar izstādītajiem mākslas darbiem.  


MOTIV-e projekta sasniedzamie mērķi.

Iepazīsties ar ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180 Galvenajiem projekta rezultātiem:

- MOTIV-e mācību sistēma, kas sastāv no savstarpēji saistītiem elektroniskiem komponentiem:

- MOTIV-e platforma

- MOTIV-e paplašinātās realitātes (AR) rīkkopa

- MOTIV-e 360 Panorāmas rīkkopa

- MOTIV-e programmatūras smilškastes (Sandboxes)

- MOTIV-e padomnieks

- Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir virtuālās realitātes (VR) centru izveide visās projekta partneru organizācijās.


Virtuālās realitātes (VR) mācību klase

Vai, Tu, atceries šo telpu?! Tas vēl nav viss – šobrīd notiek aktīvs darbs pie Virtuālās realitātes (VR) mācību telpas izveides un nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanas, lai jau septembrī, izglītojamie un pedagogi varētu uzsākt savu darbu un mācību procesu ar VR un paplašinātās realitātes elementiem.

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.


Informatīvais ziņojums #1

Laipni lūgti pirmajā MOTIV-e ziņojumā, kurā ir apkopoti svarīgākie fakti un ziņas par projektu “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180. 

 

Pirmajā izdevumā uzzināsiet par projekta mērķi, par projekta izstrādātajiem produktiem, kā arī padalīsimies ar plānotajām projekta aktivitātēm.

 

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.

 

Vairāk par projekta norisi lasi RTRIT mājas lapas sadaļā – Projekti/ MOTIV-e vai projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu

Informatīvais ziņojums LV

Informativais_zinojums_LV

Newsletter ENG

Newsletter_ENG


Jau pavisam drīz RTRIT vērs vaļā savu multifunkcionālo VR telpu

Jau pavisam drīz RTRIT vērs vaļā savu multifunkcionālo VR telpu. Paralēli VR telpas izveidei projekta partneri analizē nesen apkopotā pētījuma rezultātus, noskaidrojot jauniešu, pedagogu un darba devēju vajadzības Profesionālās izglītības digitalizācijā apmācību procesā.

Promo Video izveidojis projektu vadītājs Artūrs Homins.

Vairāk par projekta norisi lasi RTRIT mājas lapas sadaļā – Projekti/ MOTIV-e vai projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu

Projekta numurs: 2020-1-PL01-KA202-082180


Virtuālās realitātes centrs

RTRIT mērķtiecīgi realizē MOTIV-e stratēģiskās partnerības vienu no soļiem: VR (virtuālās realitātes) centra izveidi tehnikumā ar mūsdienīgu aprīkojumu un plašām iespējām mācību vielas pasniegšanai ar VR tehnoloģijām.

Šobrīd tehnikumā, notiek aktīva VR telpas izveides plānošana un tehniskā aprīkojuma iekārtošana. Plānots, ka VR centrs durvis vērs jau šovasar!

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.

Vairāk par projekta norisi lasi RTRIT mājas lapas sadaļā – Projekti/ MOTIV-e vai projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu


MOTIV-e trīs dienu apmācības

MOTIV-e īstermiņa  trīs dienu personāla apmācības pasākums, no 24. līdz 26. martam. Īstermiņa apmācību laikā projekta partneru pārstāvji, skolotāji veica virtuālu tiešsaistes apmaiņu ar zināšanām un pieredzi par mācīšanu pielietojot  IKT. Pieredzes stāstos, tika pieminētas arī tehnoloģijas, kuras pēc partneru domām ir vairāk jāpopularizē profesionālās izglītības apguves procesā, piemēram, 360 panorāmas, AR (paplašinātā realitāte), VR (virtuālā tehnoloģija) tehnoloģijas.

Arī mūsu tehnikuma projektu daļas vadītājas vietniece un projektu vadītājs Artūrs Homins kopā ar dažādu priekšmetu skolotājiem dalījās tehnoloģisko risinājumu pielietošanā kuras tiek integrētas mūsu mācību procesā tehnikumā, kā piemēram, mobīlās iekārtas, spēļu metožu izmantošana pielietojot IKT un citus rīkus.

Paralēli šī projekta ietvaros mšu tehnikumā top daudzfunkcionālā VR telpa (Virtuālās realitātes centrs).


Virtuālās realitātes Telpa

Sākoties jaunajam 2021. gadam, ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta MOTIV-e ietvaros, tika sākts darbs pie Virtuālās realitātes telpas izstrādes. Pašlaik, tehnikumā, notiek aktīvs darbs pie telpu iekārtošanas un virtuālās realitātes (VR) iekārtu iegādes, lai jau pavisam drīz RTRIT piedāvātajās profesijās varētu iekļaut virtuālo vidi mācību procesā.

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.

Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir virtuālās realitātes centru izveide visās projekta partneru organizācijās.

Projekta ietvaros ir plānots:

1) Nodrošināt e-MOTIVE projekta rezultātu ilgtspēju un tālāko izmantošanu, atjauninot tos un paplašinot jaunā virzienā; jauninājums ietver arī XR tehnoloģiju metožu un materiālu pievienošanu

2) Atbilstoši projekta virsmērķim nodrošināt profesionālo izglītības iestāžu skolotājiem viegli pieejamus un izmantojamus mācību resursus, kas viņiem ļauj apgūt IKT zināšanas, prasmes un pārliecību to izmantošanā dažādos virzienos un formās (Klātienē, tiešsaistē un jaukto mācību tipā).

Vairāk par projekta norisi lasi RTRIT mājas lapas sadaļā – Projekti/ MOTIV-e vai projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu


Aicinam izteikt viedokli - MOTIV-e XR tehnoloģiju pielietošana mācību procesā

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" iesaistījies ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā MOTIV-e, kura mērķis ir palīdzēt ieviest mūsdienīgas mācību metodes profesionālajā izglītībā. Precīzāk- virtuālās realitātes (VR) un paplašinātās realitātes  (AR) rīkus mācību iestādēs.

Lai novērtētu Latvijas izglītības iestāžu un darba devēju  izpratni par šo rīku pielietojumu un nepieciešamības pamatojumu izglītības procesā, veicam aptauju starp profesionālās izglītības sniedzējiem un nozares uzņēmumiem Eiropā. Tāpēc, aicinām arī Jūs piedalīties šajā aptaujā un izteikt darba devēju viedokli.

Saite uz aptauju Latviešu valodā: http://limesurvey.komag.eu/index.php/851947?lang=lv

Šīs aptaujas mērķis ir noteikt pašreizējo situāciju un profesionālo izglītības iestāžu attieksmi attiecībā uz pagarinātās realitātes (XR) tehnoloģiju ieviešanu profesionālajā izglītībā (PI). 

Apzīmējums XR nozīmē virtuālo realitāti (VR), paplašināto realitāti (AR) un citus šo divu tehnoloģiju apvienošanas veidus. Aptaujas jautājumi ir attiecināmi uz minētās tehnoloģijas ieviešanas pašreizējām un nākotnes iespējām mācību procesā, kas tiek nodrošinātas PI skolās un mācību centros ar profesionālo ievirzi. 

Balstoties uz aptaujas iegūtajiem rezultātiem, projekta ietvaros mēs izstrādāsim bezmaksas materiālus un risinājumus, kas paredzēti PI skolotājiem, kuri vēlas uzlabot savu mācību metodoloģiju un tā procesu, iekļaujot AR vai VR tehnoloģijas un rīkus. Sniedzot precīzas atbildes, Jūs mums palīdzēsiet sasniegt plānoto rezultātu pēc iespējas sekmīgāk.

Lai radītu izpratni par AR un VR tehnoloģijām un to pielietojuma iespējām, iesaku jums izmatot šos papildmateriālus: 

VR(virtual reality)-mēs ar VR  tehnoloģijas palīdzību pārceļamies pilnībā citā, digitāli radītā pasaulē 

Te ieskatam: https://youtu.be/sOlReYWlP3w 

AR(agumented reality)- digitāli radīts tēls (objekts) produkts ienāk reālajā pasaulē un mijiedarbojas ar to (spēle Pokemon) 

Te ieskatam: https://youtu.be/9HrF7M6-VWY 

Zinoši ļaudis prognozē, ka šīs jaunās tehnoloģija izmainīs ne tikai apmācību procesu, bet pat veselas nozares-sk. piemērus:  

How Augmented Reality is Transforming the Hospitality Industry (revfine.com) 

(PDF) Educational Tourism through a Virtual Reality Platform (researchgate.net) 

How augmented and virtual reality will reshape the food industry | TechCrunch 


Projekta MOTIV-e sākuma sapulce tiešsaistē

7. oktobrī notika pirmā MOTIV-e konsorcija sanāksme. ERASMUS + darbības KA202 projekts “MOTIV-e: Metodes, instrumenti un resursi efektīvai un saistošai IKT iesaistīšanai profesionālo skolu mācību procesā.

Šo projektu koordinē KOMAG Kalnrūpniecības tehnoloģiju institūts, un tajā iesaistīti partneri no Latvijas, Slovēnijas un Ziemeļmaķedonijas. Projekts sākās 2020. gada 1. septembrī un ilgs 3 ​​gadus, t.i., līdz 2023. gada augustam.

Projekta mērķis ir izstrādāt materiālus un risinājumus, kas ļauj apgūt un attīstīt kompetences IKT izmantošanas jomā - tradicionālās, attālinātās un hibrīdās. Mērķa grupa ir skolotāji un pasniedzēji, kas iesaistīti izglītībā un profesionālajā apmācībā. Tiks ņemtas vērā dažādas tehnoloģijas, tostarp tās, kuru potenciāls skolās un mācību centros pašlaik tiek izmantots nepilnīgi. Tiks nodrošināti patentēti risinājumi, kas ļautu izmantot paplašinātās realitātes, virtuālās realitātes un 360 panorāmas mācību vajadzībām.

Projekta sākuma sapulcē ikviens projektā iesaistītais partneris dalījās ar savu pieredzi tehnoloģiju pielietošanā skolā un mācību procesā uzreiz pēc tam, kad bija iepazīstinājuši citus ar savu pārstāvēto iestāžu darbību.

Plašāka informācija par projektu un tā rezultātiem atrodama projekta mājas lapā - http://motiv-e.eu/