A+
a-

“MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180

Ar informācijas komunikāciju tehnoloģijām (IKT) pilnveidota izglītība ir visu Eiropas valstu izglītības stratēģiju pamatvirziens. Vairākos ES mēroga ziņojumos – “The European Framework for the Digital Competence of Educators, 2017”, ”A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations, 2015”, “Digital Education Policies in Europe and Beyond, 2017”, tiek norādīts, ka 21.gs. izglītībai ir jāiet kopsolī ar tehnoloģiju attīstību, ekonomikas digitalizāciju un sabiedrības vajadzībām kopumā. Šie procesi ir nepārtrauktas attīstības stadijā, līdz ar to prasa arī izglītības videi pilnveidot IKT lietošanas prasmju attīstību, tehnoloģiju funkcionalitāti un pieejamību.

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī,  pētniecības institūtam "Instytut techniki górniczej KOMAG " no  Polijas ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts izglītības stratēģiju īstenošanai IKT virzienā.

ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekts MOTIV-e ir turpinājums iepriekš īstenotajam stratēģiskās partnerības projektam e-MOTIVE. Jaunajā projektā ir plānots:

1) Nodrošināt e-MOTIVE projekta rezultātu ilgtspēju un tālāko izmantošanu, atjauninot tos un paplašinot jaunā virzienā; jauninājums ietver arī XR tehnoloģiju metožu un materiālu pievienošanu

2) Atbilstoši projekta virsmērķim nodrošināt profesionālo izglītības iestāžu skolotājiem viegli pieejamus un izmantojamus mācību resursus, kas viņiem ļauj apgūt IKT zināšanas, prasmes un pārliecību to izmantošanā dažādos virzienos un formās (Klātienē, tiešsaistē un jaukto mācību tipā)

Galvenie projekta sasniedzamie rezultāti ir:

MOTIV-e mācību sistēma, kas sastāv no savstarpēji saistītiem elektroniskiem komponentiem:

- MOTIV-e platforma
- MOTIV-e paplašinātās realitātes (AR) rīkkopa
- MOTIV-e 360 Panorāmas rīkkopa
- MOTIV-e programmatūras smilškastes (Sandboxes)
- MOTIV-e padomnieks

Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir virtuālās realitātes (VR) centru izveide visās projekta partneru organizācijās.

Projekta nosaukums: Methods, tools and resources for efficient and engaging ICT-enhanced teaching within VET, jeb MOTIV-e

Projekta numurs: 2020-1-PL01-KA202-082180

Projekta koordinators: Institute of Mining KOMAG, Polija

Partneri: PIKC Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Latvija

Šolski center Velenje, Slovēnija

ASUC Boro Petrushevski, Ziemeļmaķedonija

Projekta ilgums: 01.09.2020. – 31.08.2023.

Projekta oficiālā interneta vietne:http://motiv-e.eu/


Informatīvais ziņojums #2

Piedāvājam iepazīties ar OTRO MOTIV-e Informatīvo ziņojumu, kurā ir apkopoti svarīgākie fakti un ziņas par projektu “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180

Otrajā izdevumā uzzināsiet vairāk par projekta mērķiem, jau pieejamajiem projekta produktiem atskaites veidā, par kuriem līdz šim ir izstrādāti divi pētījumi:

  • XR (paplašinātās realitātes) pielietošana mācību procesā. Profesionālo izglītības iestāžu un organizāciju viedoklis.
  • Rīki un risinājumi, kas piemērojami IKT uzlabotai mācīšanai

Kā arī par projekta pēdējām aktivitātēm, kas norisinājās Latvijā un Slovēnijā.

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.

Vairāk par projekta norisi lasi RTRIT mājas lapas sadaļā – Projekti/ MOTIV-e vai projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu

Informatīvais ziņojums #2

Informativais zinojums 2


Metodiskā diena RTRIT

Metodisko materiālu izstrāde un pedagogu profesionālās pilnveides iespējas RTRIT īstenotajos ERASMUS+ projektos, ar šādu tēmu par aktuālajiem ERASMUS+ partnerības projektiem un pedagogu iespējām tehnikuma metodiskās dienas ietvaros 28.12.2021. piedalījās Projektu daļas vadītājas vietniece Zane Saukāne un Projektu vadītājs Artūrs Homins .

Prezentācijas laikā RTRIT un citu Latvijas profesionālo skolu pedagoģiskais personāls, kā arī sadarbības uzņēmumu (prakses vietu) pārstāvji uzzināja par starptautiskās sadarbības virzieniem,, starptautiskās sadarbības un mobilitātes projektiem kurus realizē RTRIT.

Zane Saukāne un Artūrs Homins uzsvaru lika uz ERASMUS+ stratēģiskas partnerības projektiem kuru ietvaros paveras iespējas mūsu pedagogiem, kas tad arī pārtop par ieguvumu mūsu jauniešiem tehnikumā.

Projektu komanda padziļinātāk iepazīstināja metodiskās dienas dalībniekus ar ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektu digitālajā izglītībā  - “Motive-E” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180 – “Šis ir viens no inovatīvākajiem ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektiem mūsu tehnikumā, Rīgā un iespējams arī Eiropā starp profesionālās izglītības iestādēm" norādīja projektu komanda. Sniedzot dalībniekiem detalizetu informāciju par šo projektu MOTIV-e kurš ir turpinājums iepriekš īstenotajam stratēģiskās partnerības projektam e-MOTIVE.

Jaunajā projektā ir plānots: 1) Nodrošināt e-MOTIVE projekta rezultātu ilgtspēju un tālāko izmantošanu, atjauninot tos un paplašinot jaunā virzienā; jauninājums ietver arī XR tehnoloģiju metožu un materiālu pievienošanu; 2) Atbilstoši projekta virsmērķim nodrošināt profesionālo izglītības iestāžu skolotājiem viegli pieejamus un izmantojamus mācību resursus, kas viņiem ļauj apgūt IKT zināšanas, prasmes un pārliecību to izmantošanā dažādos virzienos un formās (Klātienē, tiešsaistē un jaukto mācību tipā)

Galvenie projekta sasniedzamie rezultāti ir:

MOTIV-e mācību sistēma, kas sastāv no savstarpēji saistītiem elektroniskiem komponentiem:

- MOTIV-e platforma
- MOTIV-e paplašinātās realitātes (AR) rīkkopa
- MOTIV-e 360 Panorāmas rīkkopa
- MOTIV-e programmatūras smilškastes (Sandboxes)
- MOTIV-e padomnieks

Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir virtuālās realitātes (VR) centru izveide visās projekta partneru organizācijās.

Kā rezultātā visi dalībnieki ar foto fiksāciju un grafiskajiem uzskates materiāliem tika iepazīstināti ar RTRIT VR centra izveides procesu un gala rezultātu. Projektu komanda aicināja ik vienu pedagogu aktīvi izmantot telpu un radīt jaunus mācību materiālus tajā.


MOTIV-e projekta partneru tikšanās Rīgā

Šodien,17.12.2021., RTRIT norisinās projekta MOTIV-e starptautiskā sanāksme (M2).

Sanāksmes laikā, Erasmus+ partnerības projekta koordinatori no Latvijas, Polijas, Slovēnijas un Ziemeļmaķedonijas, apspriež projekta progresu un tālākos soļus projekta mērķu īstenošanai partnervalstīs.

Projekts tiek īstenots MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180 ietvaros.


Mācību aktivitāte Slovēnijā!

Īstermiņa mācību mobilitāte Slovēnijā MOTIV-e Project ir uzsākta. Partnerorganizācijas no Latvijas, Polijas, Slovēnijas un Maķedonijas apgūst dažādas nepieciešamās prasmes VR (virtuālā realitate) un AG ( paplašinātās realitātes) un 3D modelēšanas programmās.

Pirmās mācību aktivitātes dienas galvenā tēma ir 3D modelēšana, izmantojot viedierīces un Mashroom programmatru. Sadarbībā ar partneri “Pattern City” dalībnieki apguva EonXR aplikāciju un tehnoloģijas, lai izveidotu digitālu mācību nodarbību 360 un 3D formātā.

Mācību aktivitāti organizē Šolski Center Velenje izglītibas iestāde no 20.10. - 22.10.

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.

Vairāk par projekta norisi lasi projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu


Mācību video prezentācijas!

MOTIV-e mācību aktivitātes dalībnieki prezentēja savus izveidotos video par kādu no tēmām - Radošā domāšana un Refleksija.

Visi, mācību aktivitātes dalībnieki augsti novērtēja video, kuros tiek attēloti 3D moduļi un virtuālās realitātes iespējas. kā arī video par mīkstajām prasmēm, kas attēlo darba procesu MOTIV-e aktivitātes laikā.

Mobilitātes laikā tika izstrādāts mācību video ar 3D moduļu pielietošanu virtuālajā realitātē. 3D moduļi tika veidoti no RTRIT mācību telpām, interjera un apģērbu dizaina programmu objektiem.

Diviem no video, par pamatu tiks ņemtas RTRIT koordinētā Erasmus+ partnerības projekta “21st Century Soft Skills for Teachers in VET”, starptautiskā pētījumā iegūtās top 5 mīkstās prasmes - Radošā domāšana un Refleksija.

VIDEO Radošā domāšana ŠEIT

VIDEO Refleksija ŠEIT

VIDEO "What can VR do for you" ŠEIT


MOTIV-e starpvalstu mācību aktivitāte

21.09. tehnikumā sākās stratēģiskās partnerības projekta MOTIV-e starpvalstu mācību aktivitāte, kuras laikā dalībnieki no Latvijas, Polijas, Maķedonijas un Slovēnijas testēs virtuālās realitātes telpas un aprīkojuma piemērotību mācībām, izmēģinās dažādas filmēšanas un video montāžas iespējas. Aktivitāte norisināsies trīs dienas, laika periodā no 21.09.2021. līdz  23.09.2021., kuru laikā dalībnieki izveidos interaktīvus mācību video.  

Par pamatu, video tēmām, tiek ņemas RTRIT koordinētā Erasmus+ partnerības projekta  “21st Century Soft Skills for Teachers in VET”, starptautiskā pētījumā iegūtās top 5 mīkstajās prasmes -  Radošā domāšana un Refleksija.  

Papildus tiks izstrādāts mācību video ar 3D moduļu pielietošanu virtuālajā realitātē. 3D moduļi tiks veidoti no RTRIT mācību telpām, interjera un apģērbu dizaina programmu objektiem. 

Mācību aktivitātes ietvaros dalībnieki tiksies vienotā virtuālās realitātes telpā, vienlaikus kopīgi sastrādājoties skolotājiem atrodoties Latvijā un Polijā. 


Luvras izaicinājums VR telpā

17.09. tehnikumu apmeklēja pārstāvji no Valsts izglītības un satura centra, Latvijas izglītības un zinātnes ministrijas kā arī Lietuvas izglītības un zinātnes ministrijas. Vizītes ietvaros viesi tika iepazīstināti ar virtuālās realitātes klasi, kas tiek veidota un aprīkota MOTIV-e projekta ietvaros. Nākotnē MOTIV-e projekta ietvaros tiks radīti mācību materiāli darbam virtuālajā realitātē profesionālās izglītības programmās.  

Pārstāve no LT ministrijas, devās virtuālā ceļojumā uz Luvru, Francijā, kur attālināti iepazinās ar izstādītajiem mākslas darbiem.  


MOTIV-e projekta sasniedzamie mērķi.

Iepazīsties ar ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180 Galvenajiem projekta rezultātiem:

- MOTIV-e mācību sistēma, kas sastāv no savstarpēji saistītiem elektroniskiem komponentiem:

- MOTIV-e platforma

- MOTIV-e paplašinātās realitātes (AR) rīkkopa

- MOTIV-e 360 Panorāmas rīkkopa

- MOTIV-e programmatūras smilškastes (Sandboxes)

- MOTIV-e padomnieks

- Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir virtuālās realitātes (VR) centru izveide visās projekta partneru organizācijās.


Virtuālās realitātes (VR) mācību klase

Vai, Tu, atceries šo telpu?! Tas vēl nav viss – šobrīd notiek aktīvs darbs pie Virtuālās realitātes (VR) mācību telpas izveides un nepieciešamā aprīkojuma uzstādīšanas, lai jau septembrī, izglītojamie un pedagogi varētu uzsākt savu darbu un mācību procesu ar VR un paplašinātās realitātes elementiem.

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.


Informatīvais ziņojums #1

Laipni lūgti pirmajā MOTIV-e ziņojumā, kurā ir apkopoti svarīgākie fakti un ziņas par projektu “MOTIV-e” Nr.2020-1-PL01-KA202-082180. 

 

Pirmajā izdevumā uzzināsiet par projekta mērķi, par projekta izstrādātajiem produktiem, kā arī padalīsimies ar plānotajām projekta aktivitātēm.

 

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.

 

Vairāk par projekta norisi lasi RTRIT mājas lapas sadaļā – Projekti/ MOTIV-e vai projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu

Informatīvais ziņojums LV

Informativais_zinojums_LV

Newsletter ENG

Newsletter_ENG


Jau pavisam drīz RTRIT vērs vaļā savu multifunkcionālo VR telpu

Jau pavisam drīz RTRIT vērs vaļā savu multifunkcionālo VR telpu. Paralēli VR telpas izveidei projekta partneri analizē nesen apkopotā pētījuma rezultātus, noskaidrojot jauniešu, pedagogu un darba devēju vajadzības Profesionālās izglītības digitalizācijā apmācību procesā.

Promo Video izveidojis projektu vadītājs Artūrs Homins.

Vairāk par projekta norisi lasi RTRIT mājas lapas sadaļā – Projekti/ MOTIV-e vai projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu

Projekta numurs: 2020-1-PL01-KA202-082180


Virtuālās realitātes centrs

RTRIT mērķtiecīgi realizē MOTIV-e stratēģiskās partnerības vienu no soļiem: VR (virtuālās realitātes) centra izveidi tehnikumā ar mūsdienīgu aprīkojumu un plašām iespējām mācību vielas pasniegšanai ar VR tehnoloģijām.

Šobrīd tehnikumā, notiek aktīva VR telpas izveides plānošana un tehniskā aprīkojuma iekārtošana. Plānots, ka VR centrs durvis vērs jau šovasar!

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.

Vairāk par projekta norisi lasi RTRIT mājas lapas sadaļā – Projekti/ MOTIV-e vai projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu


MOTIV-e trīs dienu apmācības

MOTIV-e īstermiņa  trīs dienu personāla apmācības pasākums, no 24. līdz 26. martam. Īstermiņa apmācību laikā projekta partneru pārstāvji, skolotāji veica virtuālu tiešsaistes apmaiņu ar zināšanām un pieredzi par mācīšanu pielietojot  IKT. Pieredzes stāstos, tika pieminētas arī tehnoloģijas, kuras pēc partneru domām ir vairāk jāpopularizē profesionālās izglītības apguves procesā, piemēram, 360 panorāmas, AR (paplašinātā realitāte), VR (virtuālā tehnoloģija) tehnoloģijas.

Arī mūsu tehnikuma projektu daļas vadītājas vietniece un projektu vadītājs Artūrs Homins kopā ar dažādu priekšmetu skolotājiem dalījās tehnoloģisko risinājumu pielietošanā kuras tiek integrētas mūsu mācību procesā tehnikumā, kā piemēram, mobīlās iekārtas, spēļu metožu izmantošana pielietojot IKT un citus rīkus.

Paralēli šī projekta ietvaros mšu tehnikumā top daudzfunkcionālā VR telpa (Virtuālās realitātes centrs).


Virtuālās realitātes Telpa

Sākoties jaunajam 2021. gadam, ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta MOTIV-e ietvaros, tika sākts darbs pie Virtuālās realitātes telpas izstrādes. Pašlaik, tehnikumā, notiek aktīvs darbs pie telpu iekārtošanas un virtuālās realitātes (VR) iekārtu iegādes, lai jau pavisam drīz RTRIT piedāvātajās profesijās varētu iekļaut virtuālo vidi mācību procesā.

Projekts MOTIV-e tā partneriem, profesionālās izglītības iestādēm no dažādām Eiropas valstīm - Slovēnijas, Latvijas un Ziemeļmaķedonijas, kā arī, Polijas, ir tiešs veicinātājs Eiropas Savienības un katras pārstāvētās valsts, izglītības stratēģiju īstenošanai informācijas komunikāciju tehnoloģiju virzienā.

Viens no galvenajiem projekta rezultātiem ir virtuālās realitātes centru izveide visās projekta partneru organizācijās.

Projekta ietvaros ir plānots:

1) Nodrošināt e-MOTIVE projekta rezultātu ilgtspēju un tālāko izmantošanu, atjauninot tos un paplašinot jaunā virzienā; jauninājums ietver arī XR tehnoloģiju metožu un materiālu pievienošanu

2) Atbilstoši projekta virsmērķim nodrošināt profesionālo izglītības iestāžu skolotājiem viegli pieejamus un izmantojamus mācību resursus, kas viņiem ļauj apgūt IKT zināšanas, prasmes un pārliecību to izmantošanā dažādos virzienos un formās (Klātienē, tiešsaistē un jaukto mācību tipā).

Vairāk par projekta norisi lasi RTRIT mājas lapas sadaļā – Projekti/ MOTIV-e vai projekta oficiālajā interneta vietnē: www.motiv-e.eu


Aicinam izteikt viedokli - MOTIV-e XR tehnoloģiju pielietošana mācību procesā

Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" iesaistījies ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā MOTIV-e, kura mērķis ir palīdzēt ieviest mūsdienīgas mācību metodes profesionālajā izglītībā. Precīzāk- virtuālās realitātes (VR) un paplašinātās realitātes  (AR) rīkus mācību iestādēs.

Lai novērtētu Latvijas izglītības iestāžu un darba devēju  izpratni par šo rīku pielietojumu un nepieciešamības pamatojumu izglītības procesā, veicam aptauju starp profesionālās izglītības sniedzējiem un nozares uzņēmumiem Eiropā. Tāpēc, aicinām arī Jūs piedalīties šajā aptaujā un izteikt darba devēju viedokli.

Saite uz aptauju Latviešu valodā: http://limesurvey.komag.eu/index.php/851947?lang=lv

Šīs aptaujas mērķis ir noteikt pašreizējo situāciju un profesionālo izglītības iestāžu attieksmi attiecībā uz pagarinātās realitātes (XR) tehnoloģiju ieviešanu profesionālajā izglītībā (PI). 

Apzīmējums XR nozīmē virtuālo realitāti (VR), paplašināto realitāti (AR) un citus šo divu tehnoloģiju apvienošanas veidus. Aptaujas jautājumi ir attiecināmi uz minētās tehnoloģijas ieviešanas pašreizējām un nākotnes iespējām mācību procesā, kas tiek nodrošinātas PI skolās un mācību centros ar profesionālo ievirzi. 

Balstoties uz aptaujas iegūtajiem rezultātiem, projekta ietvaros mēs izstrādāsim bezmaksas materiālus un risinājumus, kas paredzēti PI skolotājiem, kuri vēlas uzlabot savu mācību metodoloģiju un tā procesu, iekļaujot AR vai VR tehnoloģijas un rīkus. Sniedzot precīzas atbildes, Jūs mums palīdzēsiet sasniegt plānoto rezultātu pēc iespējas sekmīgāk.

Lai radītu izpratni par AR un VR tehnoloģijām un to pielietojuma iespējām, iesaku jums izmatot šos papildmateriālus: 

VR(virtual reality)-mēs ar VR  tehnoloģijas palīdzību pārceļamies pilnībā citā, digitāli radītā pasaulē 

Te ieskatam: https://youtu.be/sOlReYWlP3w 

AR(agumented reality)- digitāli radīts tēls (objekts) produkts ienāk reālajā pasaulē un mijiedarbojas ar to (spēle Pokemon) 

Te ieskatam: https://youtu.be/9HrF7M6-VWY 

Zinoši ļaudis prognozē, ka šīs jaunās tehnoloģija izmainīs ne tikai apmācību procesu, bet pat veselas nozares-sk. piemērus:  

How Augmented Reality is Transforming the Hospitality Industry (revfine.com) 

(PDF) Educational Tourism through a Virtual Reality Platform (researchgate.net) 

How augmented and virtual reality will reshape the food industry | TechCrunch 


Projekta MOTIV-e sākuma sapulce tiešsaistē

7. oktobrī notika pirmā MOTIV-e konsorcija sanāksme. ERASMUS + darbības KA202 projekts “MOTIV-e: Metodes, instrumenti un resursi efektīvai un saistošai IKT iesaistīšanai profesionālo skolu mācību procesā.

Šo projektu koordinē KOMAG Kalnrūpniecības tehnoloģiju institūts, un tajā iesaistīti partneri no Latvijas, Slovēnijas un Ziemeļmaķedonijas. Projekts sākās 2020. gada 1. septembrī un ilgs 3 ​​gadus, t.i., līdz 2023. gada augustam.

Projekta mērķis ir izstrādāt materiālus un risinājumus, kas ļauj apgūt un attīstīt kompetences IKT izmantošanas jomā - tradicionālās, attālinātās un hibrīdās. Mērķa grupa ir skolotāji un pasniedzēji, kas iesaistīti izglītībā un profesionālajā apmācībā. Tiks ņemtas vērā dažādas tehnoloģijas, tostarp tās, kuru potenciāls skolās un mācību centros pašlaik tiek izmantots nepilnīgi. Tiks nodrošināti patentēti risinājumi, kas ļautu izmantot paplašinātās realitātes, virtuālās realitātes un 360 panorāmas mācību vajadzībām.

Projekta sākuma sapulcē ikviens projektā iesaistītais partneris dalījās ar savu pieredzi tehnoloģiju pielietošanā skolā un mācību procesā uzreiz pēc tam, kad bija iepazīstinājuši citus ar savu pārstāvēto iestāžu darbību.

Plašāka informācija par projektu un tā rezultātiem atrodama projekta mājas lapā - http://motiv-e.eu/