A+
a-

Personu mobilitāte mācību nolūkos Nr. 2022-1-LV01-KA121-SCH-000065825

Erasmus+ skolu sektora projekts personu mobilitātei mācību nolūkos akreditētām institūcijām ir izstrādāts pamatojoties uz Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Internacionalizācijas stratēģiju 2021. – 2026. gadam un Erasmus plānu.

Projekta galvenās tēmas ir:

  • Eiropas Savienības vērtībām atbilstošs skolas mikroklimats
  • 21 gadsimta prasmju klātbūtne izglītības procesā
  • Eiropas savienības valodu prasmes pedagogiem
  • Kvalitatīva vispārējā vidējā izglītība profesionālās izglītības iestādē

Projektā 16 dalībniekiem – vispārējās izglītības pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem ir paredzētas:

  • 3 darba vērošanas mobilitātes
  • 3 mācību uzdevumu mobilitātes
  • 10 kursu un apmācību mobilitātes

Projekta īstenošanas periods: 2022.gada 1.jūnijs - 2023.gada 31.augusts