A+
a-
24.07.2021. Tālākizglītības M_1_2021 grupa ar interesi un aizrautību veic praktiskos darbus

Aktuāli

26.07.2021

24.07.2021. Tālākizglītības M_1_2021 grupa ar interesi un aizrautību veic praktiskos darbus

24.07.2021. Tālākizglītības M_1_2021 grupa ar interesi un aizrautību veic praktiskos darbus attālināti  moduļa “Graudu pārstrādes produktu ražošana “ietvaros.

Skolotājas Līgas Rugājas vadībā cep rauga mīklas izstrādājumus no dažādu graudu miltiem.

Šīsdienas izstrādājumi ir rauga mīklas kēksi, kliņģeri un cepumi. Skolotājas Līgas Rugājas pavadībā darbojas nākamie Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķi, kuri ar interesi klausās skolotājas pamācībās kā arī uzdos daudz jautājumu un saņem konkrētas, pamācošas atbildes.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā 2021. gada 26. janvārī mācības uzsāka pieaugušo grupa “Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 ”Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Tālākizglītības M_1_2021 grupa turpina apgūt zināšanas un prasmes un strādā radoši.