A+
a-
BeVolunteer4Hope mācību sesija "grupu pārrunas"

Aktuāli

01.02.2023

BeVolunteer4Hope mācību sesija "grupu pārrunas"

Erasmus+ projekta BeVolunteer4Hope mācību sesijā "grupu pārrunas", izglītojamie iepazinās ar mūsdienās aktuālo darba devēju darbinieku atlases veidu grupā. Jauniešiem tika dots uzdevums., kura izpildei tika sniegta viena stunda. Uzdevuma ietvaros bija jāatrisina, mīkla par to ko un kādā secība ir dažādus priekšmetus, ir nepieciešams ņemt grupai tuksnesī.

Izpildes laikā tika noteiktas jauniešu prasmes - komandas darbs, komunikācija, līderība, empātija un problēmu risināšana. Tikmēr, skolotāji Artūrs Homins, Elmārs Kovaļevkis un Daiga Verze, iejutās novērotāju lomā un novērtēja katras grupas jaunieša prasmes, un nepieciešamības gadījumā sniedza nepieciešamās konsultācijas uzdevuma izpildei, atbilstoši projekta rokasgrāmatai.

Projekta aktivitāte norisinās projekta BE VOLUNTEER FOR HOPE! Nr.2021-1-RO01-KA220-SCH-000032819 ietvaros, laikā no 27.01.-02.02., Spānijā.