A+
a-
Pateicības vārdi no RTRIT Pieaugušo izglītības programmu absolventiem

Aktuāli

11.01.2022

Pateicības vārdi no RTRIT Pieaugušo izglītības programmu absolventiem

Vēlētos pateikties visiem par iespēju mācīties RTRIT Pieaugušo un mūžizglītības programmā- Maizes un miltu tehniķis (NP). Liels paldies skolas direktorei par šo iespēju, ka sadarbojas ar ESF un dot tik lielisku iespēju iegūt jaunas zināšanas un profesiju. Milzīgs paldies arī  pasniedzējiem I.Austrumai,  I. Promai, I.Sobakinai, L.Rugājai un Sarmītei Kudiņai:

Cienījamie pasniedzēji, no visas sirds es vēlos pateikt lielu paldies par nenovērtējamo darbu un uzticīgajiem centieniem, par jūsu laipno sirdi un dvēseles sirsnību, par jūsu spītīgo cīņu ar blīvo neziņas mežu un par jūsu optimismu. Jūs palīdzat ne tikai uzzināt kaut ko jaunu un svarīgu, jūs ieaudzināt stipru ticību un gaišu cerību, vienmēr ar labu vārdu varat sniegt pareizos padomus un atbalstu. Es novēlu jums daudzus gadus veiksmīgas darbības, labklājību dzīvē un ilgstošu veselību.

Viss lielako paldies vēletos izteikt Sarmītei Kudiņai, kura vienmēr bija ļoti izpalīdzīga, saprotoša un pretīmnākoša visās dzīves situācijās, kas satapās netikai mācību procesā, bet arī ikdienas-dzīvē (Viņa daudz mani atbalstījusi un devusi stimuli iet uz priekšu un nepadoties grūtībās). Vienmēr varēju paļauties , un ja kaut ko nezināju varēja griestie pie Sarmītes pēc konsultacijas un atbalsta. Varu pateikt tikai vienu Sarmīte Kudiņa atrodas savā vietā, viņai šis darbs ļoti piemērots un viņai tas izdotas. Sarmīte savu darbu dara no sirds. Tādu darbienieku vajag cienīt un mīlēt.

- Māris -


Pateicos par sniegto iespēju KLT Saulaines TS pedagoģēm piedalīties 28. decembra seminārā, tāpat liels paldies, ka bija  iespēja kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu mūsu pedagoģei. Priecē sadarbība ar profesionāliem sadarbības partneriem, īpašais Paldies Sarmītei Kudiņai!

- Kuldīgas Laukaimniecības tehnikums -


Labo vārdu nekad nav par daudz un tāpēc vēlos lielu paldies teikt Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Pieaugušo mācību centra darbinieciem Sarmītei Kudiņai, Tatjanai Zaneginai, skolotājām Margaritai un Inesei. Darbinieces ātri noorganizēja man nepieciešamo pavāra kvalifikācijas pārbaudi. Eksāmēnu kārtoju 28. decembrī. Mācību centra darbinieces bija ļoti pretīmnākošas,sirsnīgas, izpalīdzīgas un ļoti profesionāli sagatavoja mani eksāmenam! Paldies tehnikuma komandai ka nodrošina iespēju saņemt nepieciešamo kvalifikāciju ārpusformālā izglītībā! Jūsu darbs ir ļoti vajadzīgs,jo palīdz noturēt cilvēkus darbavietās. 

- Vineta -


Grupas vārdā saku milzīgu paldies par profesionāli noorganizētajiem kursiem. Īpaši saku paldies pasniedzējiem Arturam Hominam, Edmundam Paeglim un kursu organizētajai Sarmītei Kudiņai.

- Estere -


Mācību gads ir noslēdzies,  tas aizvadīts kā spraigs un ražens darba cēliens, un katrā no mums ir gandarījums par paveikto, par doto un gūto, par savstarpējo sadarbību un ieceru piepildījumu.

Paldies par elastīgo apmācību grafiku (…). Mācību gada laikā ir apgūtas prasmes un jaunas zināšanas, esam devušies papildināt savas zināšanas dažādās prakses vietās. (…).

Esam ļoti pateicīgi visiem RTRIT skolotajiem, kuri ar mums strādāja. Mēs nevarētu atrast taktiskākus, pieklājīgākus, saprātīgākus, taisnīgākus, gudrākus un laipnākus skolotājus, kas bija iesaistīti mūsu apmācībās. Paldies par Jūsu centieniem un mēģinājumiem mācīt un izglītot, par mīlestību pret studentiem un uzticību darbam.

Tas ir ļāvis mūsu ceļa somās ielikt spēku un zināšanas, lai spētu piepildīt savus sapņus, paldies par visu labo, ko esat darījuši mūsu labā!

- Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis programmas absolventi -


Attēlā Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis programmas audzēknu dāvana tehnikumam!