A+
a-
RTRIT komandu konkurss „Latvijas valsts, valoda, vēsture” REGLAMENTS

Aktuāli

23.01.2023

RTRIT komandu konkurss „Latvijas valsts, valoda, vēsture” REGLAMENTS

1. Konkursa mērķis un uzdevumi: 

1.1. Rosināt izglītojamo interesi par Latvijas vēsturi, kultūru un valsts valodu; 

1.2. Sekmēt izglītojamo izpratni par Latvijas vēstures un kultūras procesu norisi; 

1.3. Radīt iespēju izglītojamajiem parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas par Latvijas vēstures un kultūras procesiem, latviešu valodu un  literatūru 

2.Konkursa organizatori: 

Konkursu organizē Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Vispārizglītojošo mācību priekšmetu nodaļas Sociālo zinātņu un vēstures, latviešu valodas un literatūras skolotāji – Marita Bogotā, Ilonda Dunajeva, Zenta Gūtmane, Solvita Jermaka, Mārīte Višņevska 

3. Konkursa norises laiks un vieta: 

Konkurss notiek 2023. gada 26. janvārī RTRIT, Nīcgales ielā 26, gaišajā zālē laikā no pulksten 12.30 – 15:00 

4.Konkursa dalībnieki: 

Konkursā piedalās  RTRIT 1. – 2.  kursu izglītojamo komandas 5 cilvēku sastāvā.  

5.Konkursa norise: 

          5.1. Konkursa laikā komandas rakstiski atbild uz dažādiem jautājumiem par Latvijas valsti, Latvijas vēsturi un kultūru, latviešu valodu un literatūru,  kas papildināti ar vizuālu informāciju. Aizliegts izmantot uzziņas līdzekļus (mobilos tālruņus, datorus, u.c.) 

          5.2. Katrai komandai jāizpilda 10 uzdevumi.  

6.Konkursa vērtēšana: 

          6.1. Konkursa vērtēšanai tiek izveidota žūrija šādā sastāvā: Ludmila Levančuka, Marita Bogotā, Zenta Gūtmane, Solvita Jermaka, Mārīte Višņevska, RTRIT izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji. 

         6.2. Konkursa rezultāti tiek paziņoti konkursa dienā.  

         6.3. 1.-3.vietas ieguvēji apbalvoti ar diplomiem. 

         6.4. Dalībniekiem ir iespēja saņemt paaugstināto stipendiju, atbilstoši RTRIT Stipendiju piešķiršanas nolikumam. 

Pieteikuma_anketa_Latvijas_valsts_valoda_vesture.docx

Pieteikuma_anketa_Latvijas_valsts_valoda_vesture.docx