A+
a-
Vai Tu jau zini kuras ir 5 vispieprasītākās mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem?

Aktuāli

13.07.2021

Vai Tu jau zini kuras ir 5 vispieprasītākās mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem?


Vai Tu jau zini kuras ir 5 vispieprasītākās mīkstās prasmes profesionālās izglītības skolotājiem?

Balstoties uz ERASMUS+ projektā veikto starptautisko pētījumu starp Latvijas, Nīderlandes un Kanārijas salu, kā arī, citu ES valstu profesionālajām izglītības iestādēm. Kur anketēšanas veidā PI skolotāji, izglītojamie un arī darba devēji sniedza savu vērtējumu par vispieprasītākajām 21.gs mīkstajām jeb cilvēciskajām prasmēm kuras nepieciešams PI skolotājiem, līdz ar to arī jauniešiem un nozares darbiniekiem.

Nosakot Top 5 prasmes tika ņemts vērā gan prasmju vērtējums, gan prasmju kopu klasifikators. Rūpīgas analīzes rezultātā projekta partneri nolēma izmantot prasmju vērtējumu un koeficientu no kopu klasifikatora punktiem, kā rezultātā-

5 pieprasītākās prasmes ir: iniciatīva, radošā domāšana, inovācija, sadarbība, pašrefleksija.