A+
a-

Profesionālās kompetences novērtēšana

Ārpus formālā izglītība piedāvā cilvēkiem, kas savas dzīves laikā iemācījušies profesionāli veikt dažādus darbus, patstāvīgi apguvuši amatus un ir ilgstoši strādājuši kādā nozarē. Taču, lai pierādītu savu kompetenci kādā jomā, trūkst šīs prasmes apliecinoša dokumenta tiem strādājošajiem, kuriem ir praktiskā darba pieredze un zināšanas noteiktā profesijā, bet nav kvalifikāciju apliecinoša dokumenta ir iespēja iegūt valsts atzītu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un to apliecinošu dokumentu. Attiecībā uz iepriekšējo izglītību nav noteiktas nekādas prasības.

LR Ministru kabineta noteikumi Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” (22.02.2011.) ļauj personai, kura vēlas, lai novērtē tās profesionālo kompetenci, griezties VSIA ”Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” un iesniegt pieteikumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu.

Maksa par eksāmena kārtošanu ir noteikta saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis". Maksas lielums ir atkarīgs no eksaminējamo cilvēku skaita, cenā ir iekļauta konsultācija par eksāmena norises gaitu.


Izglītības programma

Kvalifikācija

Skaistumkopšanas pakalpojumi

 • SPA speciālists
 • Vizuālā tēla stilists

Friziera pakalpojumi

 • Frizieris

Šūto izstrādājumu tehnoloģija

 • Tērpu stila speciālists
 • Tērpu izgatavošanas un stila speciālists

Interjera dizains

 • Interjera noformētājs

Viesnīcu pakalpojumi

 • Viesmīlības pakalpojumu speciālists
 • Viesnīcu pakalpojumu speciālists

Ēdināšanas pakalpojumi

 • Konditors
 • Konditora palīgs
 • Pavārs
 • Pavāra palīgs
 • Restorāna pavārs

Pārtikas produktu tehnoloģija

 • Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

Tūrisma pakalpojumi

 • Tūrisma pakalpojuma konsultants

Komerczinības

 • Komercdarbinieks
 • Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
 • Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

Profesionālo kompetenci izvērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā atbilstoši tām prasībām, kas iekļautas attiecīgās profesijas standartā.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.

Personai, kura vēlas novērtēt profesionālo kompetenci izvēlētajā kvalifikācijā, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā ir iespēja saņemt ne mazāk kā divas bezmaksas konsultācijas saskaņā ar konsultāciju grafiku.

Papildus informācija pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā 

Iesniegums

iesniegums.docx

Novērtēšanas kārtība

novertesanas_kartiba.docx

Ārpus formālās izglītības dalībnieka anketas pielikums

Dalībnieka anketas pielikums.docx

Ārpus formālās izglītības iesniegums izmaksu kompensācijai

Iesniegums izmaksu kompensācijai.docx

Ārpus formālās izglītības izmaksu atgūšanas kārtība

Izmaksu atgūšanas kārtībs.docx


Kontaktinfomrācija:

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz kursi@rtrit.lv vai 27826438