A+
a-

Profesionālās kompetences novērtēšana

Ārpus formālā izglītība piedāvā cilvēkiem, kas savas dzīves laikā iemācījušies profesionāli veikt dažādus darbus, patstāvīgi apguvuši amatus un ir ilgstoši strādājuši kādā nozarē. Taču, lai pierādītu savu kompetenci kādā jomā, trūkst šīs prasmes apliecinoša dokumenta tiem strādājošajiem, kuriem ir praktiskā darba pieredze un zināšanas noteiktā profesijā, bet nav kvalifikāciju apliecinoša dokumenta ir iespēja iegūt valsts atzītu pirmā, otrā vai trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un to apliecinošu dokumentu. Attiecībā uz iepriekšējo izglītību nav noteiktas nekādas prasības.

LR Ministru kabineta noteikumi Nr.146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci” (22.02.2011.) ļauj personai, kura vēlas, lai novērtē tās profesionālo kompetenci, griezties VSIA ”Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” un iesniegt pieteikumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu.

Maksa par eksāmena kārtošanu ir noteikta saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis". Maksas lielums ir atkarīgs no eksaminējamo cilvēku skaita, cenā ir iekļauta konsultācija par eksāmena norises gaitu.


Izglītības programma 

Kvalifikācija  

Skaistumkopšanas pakalpojumi 

Vizuālā tēla stilists 

Friziera pakalpojumi 

Frizieris 

Šūto izstrādājumu tehnoloģija 

Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists 

Šūto izstrādājumu tehnoloģija 

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists 

Interjera dizains 

Interjera noformētājs 

Restorānu pakalpojumi 

Viesmīlis  

Komerczinības 

Komercdarbinieks 

Komerczinības 

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 

Komerczinības 

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks 

Miltu izstrādājumu ražošana 

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis 

Skaistumkopšanas pakalpojumi 

SPA speciālists 

Viesnīcu pakalpojumi 

Viesmīlības pakalpojumu speciālists 

Viesnīcu pakalpojumi 

Viesnīcu pakalpojumu speciālists 

Ēdināšanas pakalpojumi 

Konditors  

Ēdināšanas pakalpojumi 

Konditora palīgs 

Ēdināšanas pakalpojumi 

Pavārs 

Ēdināšanas pakalpojumi 

Pavāra palīgs 

Ēdināšanas pakalpojumi 

Restorāna pavārs 

Pārtikas produktu tehnoloģija 

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis 

Tūrisma pakalpojumi 

Tūrisma pakalpojuma konsultants 

Profesionālo kompetenci izvērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā atbilstoši tām prasībām, kas iekļautas attiecīgās profesijas standartā.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.

Personai, kura vēlas novērtēt profesionālo kompetenci izvēlētajā kvalifikācijā, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā ir iespēja saņemt ne mazāk kā divas bezmaksas konsultācijas saskaņā ar konsultāciju grafiku.

Papildus informācija pieejama Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā 

Iesniegums

iesniegums.docx

Novērtēšanas kārtība

novertesanas_kartiba.docx

Ārpus formālās izglītības dalībnieka anketas pielikums

Dalībnieka anketas pielikums.docx

Ārpus formālās izglītības iesniegums izmaksu kompensācijai

Iesniegums izmaksu kompensācijai.docx

Ārpus formālās izglītības izmaksu atgūšanas kārtība

Izmaksu atgūšanas kārtībs.docx


Kontaktinfomrācija:

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz kursi@rtrit.lv vai 27826438