A+
a-

Tālākizglītība

UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

N.p.k.

Programmas nosaukums

Kvalifikācija

Stundu skaits

Maksa mēnesī

EUR

Kopējā mācību maksa

EUR

Mācību ilgums

1.

Miltu izstrādājumu ražošana

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis

960 st.

120,98

1451,80

12 mēneši

2.

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

960 st.

120,98

1451,80

12 mēneši

3.

Ēdināšanas pakalpojumi

Konditors

960 st.

120,98

1451,80

12 mēneši

Tehnikumā, atkarībā no profesionālās tālākizglītības programmas, uzņem personas ar iegūtu pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību, kā arī personas bez izglītības ierobežojuma.

Mācības notiek pilna laika klātienē vai nepilna laika klātienē.

Tālākizglītības programmās netiek dota iespēja iegūt vidējo izglītību.

Persona, kura vēlas sākt mācības tālākizglītības programmā (izņemot bezdarbnieku apmācību), iesniedz uzņemšanas komisijā vai tālākizglītības daļā šādus dokumentus:

  1. Iesniegumu izglītības iestādes vadītājam, norādot izvēlēto profesionālās tālākizglītības programmu, 
  2. Izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu,
  3. Dzimšanas apliecības vai cita, personu apliecinoša, dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu,
  4. Medicīnas izziņu Nr.u27,
  5. Trīs fotogrāfijas ( 3x4 cm)

Personas izglītības iestādē ieskaita uz pārrunu pamata.

Pie līguma slēgšanas par izglītības iegūšanu jāveic samaksa par pirmo un pēdējo mācību mēnesi.

Pamatojoties uz pārrunu pamata, izglītojamā iesniegtajiem dokumentiem un tālākizglītības daļas vadītāja lēmuma, izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par izglītojamā ieskaitīšanu izglītojamo skaitā.

 


Ja rodas jautājumi, rakstiet uz kursi@rtrit.lv vai 27826438