A+
a-

Tālākizglītība

TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

N.p.k.

Programmas nosaukums

Kvalifikācija

Stundu skaits

Maksa mēnesī

EUR

Kopējā maksa

EUR

Mācību ilgums

1.

Miltu izstrādājumu ražošana

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis

960 st.

120,98

1451,80

12 mēn.

2.

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavārs

960 st.

241,97/

181,50

1451,80

6 mēn./

8 mēn.

3.

Ēdināšanas pakalpojumi

Konditors

960 st.

241,97/

181,50

1451,80

6 mēn./

8 mēn.

4. 

Ēdināšanas pakalpojumi

Konditora palīgs

640 st.

238,00/

158,67

952,00

4 mēn./

6 mēn.

5.

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavāra palīgs

640 st.

238,00/

158,67

952,00

4 mēn./

6 mēn.

6.

Ēdināšanas pakalpojumi

Konditora palīgs

480 st.

178,50

714,00

4 mēn.

7.

Ēdināšanas pakalpojumi

Pavāra palīgs

480 st.

178,50

714,00

4 mēn.

8.

Pārtikas produktu ražošana

Pārtikas produktu ražošanas tehniķis

960 st.

241,97/

181,50

1451,80

6 mēn./

8 mēn.

9.

Pārtikas produktu ražošana

Gaļas produktu izgatavošana

640 st.

238,00/

158,67

952,00

4 mēn./

6 mēn.

10.

Komerczinības

Komercdarbinieks

960 st.

203,33/

152,50

1220,00

6 mēn./

8 mēn.

11.

Komerczinības

Mazumtirdzniecības komercdarbinieks

960 st.

203,33/

152,50

1220,00

6 mēn./

8 mēn.

12.

Komerczinības

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks

960 st.

203,33/

152,50

1220,00

6 mēn./

8 mēn.


TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU APRAKSTI - 960 stundas

Programmas “Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis” apraksts

Profesionālā tālākizglītības  programma.

Programmas apraksts:

Pārzināsiet :

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

 1. atbildīgi plānot darba procesus, izvērtējot visu saistīto resursu atbilstību darba uzdevumam;
 2. novērtēt tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un inventāra gatavību ražošanas procesam;
 3. uzturēt kārtībā darba vietu un vidi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 4. precīzi ievērot un kontrolēt tehnoloģisko karšu prasības un tehnoloģiskos procesus ražošanas plūsmā;
 5. nodrošināt produktu/izejvielu izsekojamību uzņēmumā;
 6. pieņemt produktus/izejvielas no noliktavas un piegādātājiem, novērtējot to kvalitāti;
 7. precīzi aizpildīt preču pieņemšanas un nodošanas dokumentus;
 8. ievērot un kontrolēt produktu uzglabāšanas režīmus un prasības;
 9. sagatavot produktus/izejvielas ražošanas procesam, precīzi ievērojot tehnoloģiskās kartes nosacījumus;
 10. pieņemt un novērtēt produktus/izejvielas, izvietojot noliktavās;
 11. atbildīgi veikt produktu/izejvielu pirmapstrādi atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām;
 12. ievērot izejvielu aprites secību un ražošanas plūsmas saistību ražošanas procesos;
 13. veidot dažādu ēdienu un dzērienu tehnoloģiskās kartes;
 14. lietot matemātiskos aprēķinus tehnoloģiskās dokumentācijas veidošanā;
 15. veidot ēdienu un dzērienu kalkulācijas kartes, precīzi aprēķinot izmaksas;
 16. veidot dažādas ēdienkartes, ievērojot uzņēmuma veidu un citus priekšnoteikumus;
 17. precīzi ievērot un nodrošināt tehnoloģiskās dokumentācijas lietošanu un tās prasību izpildi ražošanas procesā;
 18. patstāvīgi veikt inventarizāciju atbilstoši uzņēmumā noteiktajām prasībām atbilstīgi savai kompetencei;
 19. gatavot dažādas sarežģītības ēdienus, dzērienus un starpproduktus, ievērojot tehnoloģisko karšu norādījumus;
 20. uzraudzīt ēdienu kvalitātes izmaiņas ēdienu gatavošanas laikā, raksturojot tās rādītājus;
 21. piemērot veselīga uztura pamatprincipus dažādu ēdienu gatavošanā;
 22. atbildīgi rūpēties par Latvijas kulinārā mantojuma saglabāšanu, ievērojot etnogrāfisko reģionu un novadu ēdienu gatavošanas īpatnības;
 23. radoši noformēt ēdienus, izvēloties tiem atbilstošus traukus, piederumus un noformēšanas materiālus;
 24. sagatavot dažādus ēdienus pasniegšanai atbilstoši pasniegšanas metodei;
 25. nodrošināt tehnoloģisko iekārtu un noliktavu atbilstību dažādu produktu uzglabāšanas procesiem;
 26. pielietot atbilstošu produktu uzglabāšanai paredzēto iepakojumu un marķējumu;
 27. piemērot atbilstošu uzglabāšanas veidu produktiem, ēdieniem, starpproduktiem, ievērojot produktu grupu saderību un pārtikas produktu uzglabāšanas prasības;
 28. atbildīgi nodrošināt produktu, izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu racionālu apriti uzņēmumā;
 29. noteikt galda klājumam atbilstošus galda traukus, piederumus un galda veļu;
 30. organizēt galdu klāšanu, piemērojot atbilstošus galda traukus, piederumus, galda veļu;
 31. pieņemt pasūtījumu, uzklausot pasūtītāja vajadzības un iespējas;
 32. atbildīgi koordinēt pasūtījuma izpildi, nodrošinot informācijas apmaiņu un sadarbību uzņēmumā;
 33. ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības;
 34. strādāt ar pārtikas produktu ražošanas iekārtām un aprīkojumu, ievērojot darba drošības noteikumus;
 35. ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi;
 36. ievērot darba tiesisko attiecību normas;
 37. sazināties valsts valodā un lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās;
 38. sniegt pirmo palīdzību;
 39. veikt savus uzdevumus atbilstoši uzņēmuma darba organizācijas principiem.

Stundu skaits:

960 stundas

Izglītības prasības:

 Vidējā izglītība un profesionālā vidējā izglītība

Mērķa auditorija:

Cilvēki, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas ,prasmes un kompetences, lai veiksmīgi izmantotu turpmākajai karjeras izaugsmei.

Programmas saturs:

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Iespējas pēc profesionālās izglītības iegūšanas:

Strādāt Latvijas un ārvalstu ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumos, un/vai turpināt mācības augstākā izglītības iestādē.

Nodarbību grafiks:

Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 6 akad. stundām), vai piektdiena un sestdiena no 9.00 -16.40

Izglītības dokuments:

Profesionālā  kvalifikācijas apliecība, Ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenis

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās tālākizglītības kvalifikācijas apliecību. Jūs apgūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dotajā profesijā, kas ļaus jums būt par unikālu un vispusīgu speciālistu savā darbā. Daudzi darba devēji pozitīvi novērtē, ka darbinieks ir ar atbilstošu kvalifikācijas dokumentu.


Programmas “Pavārs” apraksts

Profesionālā tālākizglītības  programma.

Programmas apraksts:

Pārzināsiet :

Izglītības procesa rezultātā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

 1. atbildīgi plānot darba procesus, izvērtējot visu saistīto resursu atbilstību darba uzdevumam;
 2. novērtēt tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un inventāra gatavību ražošanas procesam;
 3. uzturēt kārtībā darba vietu un vidi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 4. precīzi ievērot un kontrolēt tehnoloģisko karšu prasības un tehnoloģiskos procesus ražošanas plūsmā;
 5. nodrošināt produktu/izejvielu izsekojamību uzņēmumā;
 6. pieņemt produktus/izejvielas no noliktavas un piegādātājiem, novērtējot to kvalitāti;
 7. precīzi aizpildīt preču pieņemšanas un nodošanas dokumentus;
 8. ievērot un kontrolēt produktu uzglabāšanas režīmus un prasības;
 9. sagatavot produktus/izejvielas ražošanas procesam, precīzi ievērojot tehnoloģiskās kartes nosacījumus;
 10. pieņemt un novērtēt produktus/izejvielas, izvietojot noliktavās;
 11. atbildīgi veikt produktu/izejvielu pirmapstrādi atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām;
 12. ievērot izejvielu aprites secību un ražošanas plūsmas saistību ražošanas procesos;
 13. veidot dažādu ēdienu un dzērienu tehnoloģiskās kartes;
 14. lietot matemātiskos aprēķinus tehnoloģiskās dokumentācijas veidošanā;
 15. veidot ēdienu un dzērienu kalkulācijas kartes, precīzi aprēķinot izmaksas;
 16. veidot dažādas ēdienkartes, ievērojot uzņēmuma veidu un citus priekšnoteikumus;
 17. precīzi ievērot un nodrošināt tehnoloģiskās dokumentācijas lietošanu un tās prasību izpildi ražošanas procesā;
 18. patstāvīgi veikt inventarizāciju atbilstoši uzņēmumā noteiktajām prasībām atbilstīgi savai kompetencei;
 19. gatavot dažādas sarežģītības ēdienus, dzērienus un starpproduktus, ievērojot tehnoloģisko karšu norādījumus;
 20. uzraudzīt ēdienu kvalitātes izmaiņas ēdienu gatavošanas laikā, raksturojot tās rādītājus;
 21. piemērot veselīga uztura pamatprincipus dažādu ēdienu gatavošanā;
 22. atbildīgi rūpēties par Latvijas kulinārā mantojuma saglabāšanu, ievērojot etnogrāfisko reģionu un novadu ēdienu gatavošanas īpatnības;
 23. radoši noformēt ēdienus, izvēloties tiem atbilstošus traukus, piederumus un noformēšanas materiālus;
 24. sagatavot dažādus ēdienus pasniegšanai atbilstoši pasniegšanas metodei;
 25. nodrošināt tehnoloģisko iekārtu un noliktavu atbilstību dažādu produktu uzglabāšanas procesiem;
 26. pielietot atbilstošu produktu uzglabāšanai paredzēto iepakojumu un marķējumu;
 27. piemērot atbilstošu uzglabāšanas veidu produktiem, ēdieniem, starpproduktiem, ievērojot produktu grupu saderību un pārtikas produktu uzglabāšanas prasības;
 28. atbildīgi nodrošināt produktu, izejvielu, starpproduktu un gatavo ēdienu racionālu apriti uzņēmumā;
 29. noteikt galda klājumam atbilstošus galda traukus, piederumus un galda veļu;
 30. organizēt galdu klāšanu, piemērojot atbilstošus galda traukus, piederumus, galda veļu;
 31. pieņemt pasūtījumu, uzklausot pasūtītāja vajadzības un iespējas;
 32. atbildīgi koordinēt pasūtījuma izpildi, nodrošinot informācijas apmaiņu un sadarbību uzņēmumā;
 33. ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības;
 34. strādāt ar pārtikas produktu ražošanas iekārtām un aprīkojumu, ievērojot darba drošības noteikumus;
 35. ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi;
 36. ievērot darba tiesisko attiecību normas;
 37. sazināties valsts valodā un lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās;
 38. sniegt pirmo palīdzību;
 39. veikt savus uzdevumus atbilstoši uzņēmuma darba organizācijas principiem.

Stundu skaits:

960 stundas

Izglītības prasības:

 Vidējā vai profesionāli vidējā izglītība

Mērķa auditorija:

Cilvēki, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas ,prasmes un kompetences, lai veiksmīgi izmantotu turpmākajai karjeras izaugsmei.

Nodarbību grafiks:

Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 6 akad. stundām), vai piektdiena un sestdiena no 9.00 -16.40

Izglītības dokuments:

Profesionālā tālākizglītības kvalifikācijas apliecība, Ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenis

Profesijas standarts: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-023.pdf

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās tālākizglītības kvalifikācijas apliecību. Jūs apgūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dotajā profesijā, kas ļaus jums būt par unikālu un vispusīgu speciālistu savā darbā. Daudzi darba devēji pozitīvi novērtē, ka darbinieks ir ar atbilstošu kvalifikācijas dokumentu.


Programmas “Konditors” apraksts

Ēdināšanas pakalpojumi; kvalifikācija “Konditors”

Profesionālā tālākizglītības  programma.

Programmas apraksts:

Pārzināsiet :

Izglītības procesā apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Plānot un veikt savu darbu, racionāli izmantojot saistītos resursus.

2. Atbildīgi novērtēt tehnoloģiskā aprīkojuma un inventāra gatavību ražošanas procesiem.

3. Ievērot personiskās, personāla un ražošanas higiēnas prasības ražošanas procesos atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4. Atbildīgi sadarboties ar kolēģiem darba un laika plānošanā uzdevumu izpildei.

5. Ievērot tehnoloģiskās prasības ražošanas procesos un kopējā ražošanas plūsmā.

6. Veidot dokumentus atbilstoši uzņēmuma un dokumentu pārvaldības prasībām.

7. Atbildīgi pieņemt produktus/izejvielas.

8. Precīzi svērt un dozēt produktus/izejvielas, ievērojot receptūru nosacījumus.

9. Atbildīgi izvēlēties un veikt produktu/izejvielu pirmapstrādi, ievērojot tehnoloģisko procesu.

10. Ievērot un kontrolēt katras produktu grupas uzglabāšanas režīmu un kvalitāti dažādos termiņos.

11. Atbildīgi izvērtēt produktu/izejvielu kvalitāti, izmantojot organoleptiskās (sensorās) vērtēšanas metodes.

12. Atbildīgi sagatavot produktus/izejvielas ražošanas procesam.

13. Ievērot izejvielu aprites secību un ražošanas plūsmas saistību ražošanas procesos.

14. Precīzi ievērot tehnoloģisko instrukciju prasības un nodrošināt to ievērošanu konditorejas produktu un izstrādājumu ražošanas procesā.

15. Patstāvīgi sagatavot tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu, kā arī iestatīt atbilstošus parametrus izstrādājumu ražošanai.

16. Patstāvīgi nodrošināt produktu ražošanas tehnoloģisko procesu, kontrolējot izstrādājumu kvalitātes rādītāju izmaiņas ražošanas laikā.

17. Novērtēt gatavos izstrādājumus, lietojot organoleptiskās (sensorās) vērtēšanas metodes.

18. Sagatavot tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumu un piederumus atbilstošā maizes veida cepšanai.

19. Precīzi sagatavot produktus/izejvielas, materiālus un piedevas atbilstoši maizes veidam.

20. Gatavot dažādu miltu maizes mīklas, ievērojot receptūras nosacījumus.

21. Veidot dažādas sarežģītības un dažādu veidu maizi un tās izstrādājumus.

22. Piemērot un nodrošināt katram maizes un tās izstrādājuma veidam atbilstošo cepšanas režīmu, kontrolējot kvalitātes rādītāju izmaiņas cepšanas laikā.

23. Apstrādāt un noformēt gatavos maizes izstrādājumus, novērtējot izstrādājumu kvalitāti.

24. Gatavot dažādas mīklas atbilstoši receptūrai.

25. Veidot dažādu mīklu starpproduktus, izvērtējot mīklas kvalitātes rādītājus.

26. Gatavot dažādus apdares krēmus un pildījumus un precīzi ievērot gatavo izstrādājumu uzglabāšanas prasības.

27. Sagatavot starpproduktus termiskajai apstrādei.

28. Cept dažādu mīklu gatavos izstrādājumus, ievērojot temperatūras režīmu.

29. Sagatavot konditorejas izstrādājumu noformēšanai dažādus izmantojamos materiālus.

30. Radoši noformēt gatavos konditorejas izstrādājumus dažādos veidos. 31. Piemērot tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu dažādu desertu gatavošanai, precīzi ievērojot tehnoloģiskās dokumentācijas prasības.

32. Atbildīgi izvēlēties dažādu desertu gatavošanai produktus, izejvielas un materiālus.

33. Gatavot un noformēt dažādas sarežģītības desertus, ievērojot tehnoloģiskās dokumentācijas nosacījumus.

34. Sagatavot atbilstošo iepakojumu un materiālu gatavo produktu un starpproduktu uzglabāšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

35. Sasaldēt un saldēt starpproduktus un gatavos konditorejas izstrādājumus.

36. Iepakot uzglabāšanai vakuumā un speciālajos iepakojumos starpproduktus un gatavos izstrādājumus.

37. Sagatavot pasūtījumus un nodrošināt to nodošanu noliktavā vai realizācijai.

38. Nodrošināt gatavo izstrādājumu un starpproduktu kvalitāti uzglabāšanas laikā.

39. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības. 40. Pilnveidot profesionālās kompetences, zināšanas un prasmes.

40. Ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

41. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

42. Sazināties valsts valodā un lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās.

Stundu skaits:

960 stundas

Izglītības prasības:

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība

Mērķa auditorija:

Cilvēki, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas ,prasmes un kompetences, lai veiksmīgi izmantotu turpmākajai karjeras izaugsmei.

Nodarbību grafiks:

Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 6 akad. stundām), vai piektdiena un sestdiena no 9.00 -16.40

Izglītības dokuments:

Profesionālā tālākizglītības kvalifikācijas apliecība; Ceturtais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru līmenis

Profesijas standarts:https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-025.pdf

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās tālākizglītības kvalifikācijas apliecību. Jūs apgūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dotajā profesijā, kas ļaus jums būt par unikālu un vispusīgu speciālistu savā darbā. Daudzi darba devēji pozitīvi novērtē, ka darbinieks ir ar atbilstošu kvalifikācijas dokumentu.


Programmas “Konditora palīgs” apraksts

Profesionālā tālākizglītības  programma.

Programmas apraksts:

Pārzināsiet :

Apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Izvērtēt un veikt savu darba uzdevumu, nodrošinot saistīto resursu racionālu izmantošanu.

2. Atbildīgi apzināt tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un inventāra gatavību ražošanas procesiem.

3. Ievērot personiskās, personāla un ražošanas higiēnas prasības ražošanas procesos atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4. Atbildīgi sadarboties ar konditoru darba un laika plānošanā uzdevumu izpildei.

5. Precīzi ievērot tehnoloģiskās dokumentācijas prasības un tehnoloģisko procesu secību.

6. Pieņemt izejvielas atbilstoši norādījumiem.

7. Precīzi svērt un dozēt produktus/izejvielas, ievērojot receptūru nosacījumus.

8. Veikt produktu/izejvielu pirmapstrādi atbilstoši darba uzdevumam.

9. Ievērot un kontrolēt katras produktu grupas uzglabāšanas režīmus un kvalitāti dažādos termiņos.

10. Izvērtēt produktu/izejvielu kvalitāti, izmantojot organoleptiskās/sensorās vērtēšanas metodes.

11. Sagatavot produktus/izejvielas ražošanas procesam atbilstoši darba uzdevumam.

12. Sagatavot tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumu un piederumus atbilstošā maizes veida cepšanai.

13. Precīzi sagatavot produktus/izejvielas, materiālus un piedevas atbilstoši maizes veidam.

14. Gatavot dažādu miltu maizes mīklas, ievērojot receptūras nosacījumus un konditora norādījumus.

15. Pēc konditora norādījumiem veidot dažādas sarežģītības izstrādājumus.

16. Piemērot un nodrošināt katram maizes un tās izstrādājuma veidam atbilstošu cepšanas režīmu.

17. Apstrādāt un noformēt gatavos maizes izstrādājumus, novērtējot izstrādājumu kvalitāti.

18. Gatavot dažādas mīklas atbilstoši receptūrai un tehnoloģiskajai instrukcijai.

19. Veidot dažādu mīklu starpproduktus un izvērtēt mīklas kvalitātes rādītājus sadarbībā ar konditoru.

20. Gatavot dažādus apdares krēmus un pildījumus un precīzi ievērot gatavo izstrādājumu uzglabāšanas prasības.

21. Sagatavot starpproduktus termiskajai apstrādei.

22. Cept dažādu mīklu gatavos izstrādājumus atbilstoši konkrētā izstrādājuma prasībām.

23. Sagatavot konditorejas izstrādājumu noformēšanai dažādus izmantojamos materiālus.

24. Piemērot tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu dažādu desertu gatavošanai, precīzi ievērojot tehnoloģiskās dokumentācijas prasības.

25. Sagatavot ražošanai tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu atbilstoši deserta veidam.

26. Atbildīgi sagatavot dažādu desertu gatavošanai nepieciešamos produktus/izejvielas un materiālus.

27. Gatavot un noformēt desertus, ievērojot receptūras nosacījumus un konditora norādījumus.

28. Sagatavot pasūtījumu un nodrošināt gatavo izstrādājumu un starpproduktu nodošanu noliktavā vai realizācijai.

29. Sagatavot atbilstošu iepakojumu un materiālu, precīzi ievērojot higiēnas prasības.

30. Iepakot uzglabāšanai vakuumā un speciālajos iepakojumos starpproduktus un gatavos izstrādājumus.

31. Sasaldēt un saldēt starpproduktus un gatavos konditorejas izstrādājumus.

32. Sagatavot pasūtījumu un nodrošināt gatavo izstrādājumu un starpproduktu nodošanu noliktavā vai realizācijai.

33. Nodrošināt gatavo izstrādājumu un starpproduktu uzglabāšanas režīmus un termiņus, kontrolējot to kvalitāti uzglabāšanas laikā.

34. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības.

35. Ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

36. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

37. Sazināties valsts valodā un lietot profesionālo terminoloģiju vismaz vienā svešvalodā.

38. Ievērot vispārējās un profesionālās ētikas pamatprincipus.

39. Pilnveidot profesionālās kompetences, zināšanas un prasmes.

40. Sniegt pirmo palīdzību.

Stundu skaits:

640 stundas

Izglītības prasības:

 Pamatizglītība

Mērķa auditorija:

Cilvēki, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas ,prasmes un kompetences, lai veiksmīgi izmantotu turpmākajai karjeras izaugsmei.

Programmas saturs:

Konditora palīgs veic darba uzdevumus konditorejas vai ēdināšanas uzņēmumā atbilstoši konditora norādījumiem. Veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, sagatavo darbam inventāru, tehnoloģiskās iekārtas. Gatavo konditorejas starpproduktus un izstrādājumus, ievērojot receptūras.

Nodarbību grafiks:

Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 6 akad. stundām), vai piektdiena un sestdiena no 9.00 -16.40

Izglītības dokuments:

Profesionālā tālākizglītības kvalifikācijas apliecība; Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis, atbilst trešajam LKI līmenim

Profesijas standarts:https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-026.pdf

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās tālākizglītības kvalifikācijas apliecību. Jūs apgūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dotajā profesijā, kas ļaus jums būt par unikālu un vispusīgu speciālistu savā darbā. Daudzi darba devēji pozitīvi novērtē, ka darbinieks ir ar atbilstošu kvalifikācijas dokumentu.


Programmas "Pavāra palīgs" apraksts

Profesionālā tālākizglītības  programma.

Programmas apraksts:

Pārzināsiet :

Izglītības procesā apgūt zināšanas, prasmes un kompetences:

1. Plānot un veikt savu darbu, racionāli izmantojot saistītos resursus.

2. Atbildīgi novērtēt tehnoloģiskā aprīkojuma un inventāra gatavību ražošanas procesiem.

3. Ievērot personiskās, personāla un ražošanas higiēnas prasības ražošanas procesos atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4. Atbildīgi sadarboties ar kolēģiem darba un laika plānošanā uzdevumu izpildei.

5. Ievērot tehnoloģiskās prasības ražošanas procesos un kopējā ražošanas plūsmā.

6. Veidot dokumentus atbilstoši uzņēmuma un dokumentu pārvaldības prasībām.

7. Atbildīgi pieņemt produktus/izejvielas.

8. Precīzi svērt un dozēt produktus/izejvielas, ievērojot receptūru nosacījumus.

9. Atbildīgi izvēlēties un veikt produktu/izejvielu pirmapstrādi, ievērojot tehnoloģisko procesu.

10. Ievērot un kontrolēt katras produktu grupas uzglabāšanas režīmu un kvalitāti dažādos termiņos.

11. Atbildīgi izvērtēt produktu/izejvielu kvalitāti, izmantojot organoleptiskās (sensorās) vērtēšanas metodes.

12. Atbildīgi sagatavot produktus/izejvielas ražošanas procesam.

13. Ievērot izejvielu aprites secību un ražošanas plūsmas saistību ražošanas procesos.

14. Precīzi ievērot tehnoloģisko instrukciju prasības un nodrošināt to ievērošanu konditorejas produktu un izstrādājumu ražošanas procesā.

15. Patstāvīgi sagatavot tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu, kā arī iestatīt atbilstošus parametrus izstrādājumu ražošanai.

16. Patstāvīgi nodrošināt produktu ražošanas tehnoloģisko procesu, kontrolējot izstrādājumu kvalitātes rādītāju izmaiņas ražošanas laikā.

17. Novērtēt gatavos izstrādājumus, lietojot organoleptiskās (sensorās) vērtēšanas metodes.

18. Sagatavot tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojumu un piederumus atbilstošā maizes veida cepšanai.

19. Precīzi sagatavot produktus/izejvielas, materiālus un piedevas atbilstoši maizes veidam.

20. Gatavot dažādu miltu maizes mīklas, ievērojot receptūras nosacījumus.

21. Veidot dažādas sarežģītības un dažādu veidu maizi un tās izstrādājumus.

22. Piemērot un nodrošināt katram maizes un tās izstrādājuma veidam atbilstošo cepšanas režīmu, kontrolējot kvalitātes rādītāju izmaiņas cepšanas laikā.

23. Apstrādāt un noformēt gatavos maizes izstrādājumus, novērtējot izstrādājumu kvalitāti.

24. Gatavot dažādas mīklas atbilstoši receptūrai.

25. Veidot dažādu mīklu starpproduktus, izvērtējot mīklas kvalitātes rādītājus.

26. Gatavot dažādus apdares krēmus un pildījumus un precīzi ievērot gatavo izstrādājumu uzglabāšanas prasības.

27. Sagatavot starpproduktus termiskajai apstrādei.

28. Cept dažādu mīklu gatavos izstrādājumus, ievērojot temperatūras režīmu.

29. Sagatavot konditorejas izstrādājumu noformēšanai dažādus izmantojamos materiālus.

30. Radoši noformēt gatavos konditorejas izstrādājumus dažādos veidos. 31. Piemērot tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu dažādu desertu gatavošanai, precīzi ievērojot tehnoloģiskās dokumentācijas prasības.

32. Atbildīgi izvēlēties dažādu desertu gatavošanai produktus, izejvielas un materiālus.

33. Gatavot un noformēt dažādas sarežģītības desertus, ievērojot tehnoloģiskās dokumentācijas nosacījumus.

34. Sagatavot atbilstošo iepakojumu un materiālu gatavo produktu un starpproduktu uzglabāšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

35. Sasaldēt un saldēt starpproduktus un gatavos konditorejas izstrādājumus.

36. Iepakot uzglabāšanai vakuumā un speciālajos iepakojumos starpproduktus un gatavos izstrādājumus.

37. Sagatavot pasūtījumus un nodrošināt to nodošanu noliktavā vai realizācijai.

38. Nodrošināt gatavo izstrādājumu un starpproduktu kvalitāti uzglabāšanas laikā.

39. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasības. 40. Pilnveidot profesionālās kompetences, zināšanas un prasmes.

41. Ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

42. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

43. Sazināties valsts valodā un lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās.

Stundu skaits:

640 stundas

Izglītības prasības:

 Pilnīga vai daļēja pamatizglītība

Mērķa auditorija:

Cilvēki, kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas ,prasmes un kompetences, lai veiksmīgi izmantotu turpmākajai karjeras izaugsmei.

Programmas saturs:

Pavāra palīgs veic izejvielu un produktu pirmapstrādi, gatavo starpproduktus, ēdienus un piedevas, ievērojot ēdienu gatavošanas tehnoloģiju, pavāra norādījumus un uzņēmuma paškontroles sistēmas prasības. Sagatavo ražošanai tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojumu, Pavāra palīgs strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu.

Nodarbību grafiks:

Darbdienas vakari (3 reizes nedēļā, pa 6 akad. stundām), vai piektdiena un sestdiena no 9.00 -16.40

Izglītības dokuments:

Profesionālā tālākizglītības kvalifikācijas apliecība; Trešais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis

Profesijas standarts: https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-024.pdf

Ko jūs iegūsiet apmācības rezultātā?

Pabeidzot šo kursu, jūs saņemsiet Profesionālās tālākizglītības kvalifikācijas apliecību. Jūs apgūsiet teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dotajā profesijā, kas ļaus jums būt par unikālu un vispusīgu speciālistu savā darbā. Daudzi darba devēji pozitīvi novērtē, ka darbinieks ir ar atbilstošu kvalifikācijas dokumentu.


Tehnikumā, atkarībā no profesionālās tālākizglītības programmas, uzņem personas ar iegūtu pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību, kā arī personas bez izglītības ierobežojuma.

Mācības notiek pilna laika klātienē vai nepilna laika klātienē.

Tālākizglītības programmās netiek dota iespēja iegūt vidējo izglītību.

Persona, kura vēlas sākt mācības tālākizglītības programmā (izņemot bezdarbnieku apmācību), iesniedz uzņemšanas komisijā vai tālākizglītības daļā šādus dokumentus:

 1. Iesniegumu izglītības iestādes vadītājam, norādot izvēlēto profesionālās tālākizglītības programmu, 
 2. Izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu,
 3. Dzimšanas apliecības vai cita, personu apliecinoša, dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu,
 4. Medicīnas izziņu Nr.u27,
 5. Trīs fotogrāfijas ( 3x4 cm)

Personas izglītības iestādē ieskaita uz pārrunu pamata.

Pie līguma slēgšanas par izglītības iegūšanu jāveic samaksa par pirmo un pēdējo mācību mēnesi.

Pamatojoties uz pārrunu pamata, izglītojamā iesniegtajiem dokumentiem un tālākizglītības daļas vadītāja lēmuma, izglītības iestādes vadītājs izdod rīkojumu par izglītojamā ieskaitīšanu izglītojamo skaitā.

Ja rodas jautājumi, rakstiet uz kursi@rtrit.lv vai 27826438