A+
a-

Pedagogu darba vērtēšana

RTRIT pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

RTRIT pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

RTRIT pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība.pdf

PPDNK 1 pielikums pedagoga iesniegums

RTRIT_PPDNK_1_pielikums_pedagoga iesniegums.docx

PPDNK 2 pielikums mācibu stundu vērošanas lapa

RTRIT_PPDNK_2_pielikums_macibu_stundu_verosanas_lapa.docx

PPDNK 3 pielikums kvalitātes pakāpes apraksti līmeņi

RTRIT_PPDNK_3_pielikums_kvalitates_pakapes_apraksti_limeni.docx

PPDNK 5 pielikums pedagoga pašvērtējums

RTRIT_PPDNK_5_pielikums_pedagoga_pasvertejums.docx