A+
a-

Pedagogu iztrādātie metodiskie darbi

Normatīvie dokumenti

METODISKO IZSTRĀDŅU SKATES KĀRTĪBA

Metodisko_izstradnu_skates_kartiba.pdf

Pedagogu izstrādāto metodisko darbu saraksts

IT

Droša autorizācija interneta vidē - Mykoob Autors: Jānis Strupe

Šajā metodiskajā izstrādnē ir apskatīta droša divpakāpju autorizācija interneta vidē, īpaši orientējoties uz darbu ar Mykoob elektronisko žurnālu.

Materiāls ir paredzēts izmantošanai visiem skolotājiem, pārvaldniekiem, administratoriem kas lieto Mykoob elektronisko žurnālu.

Tajā ir apskatīts:

  • kas ir divu faktoru autorizācija,
  • kādas ir drošas pieslēgšanās iespējas Mykoob žurnālam,
  • dažādu 2FA autorizācijai izmantojamo līdzekļu iespēju apskats.

 

Ergonomika

Ergonomika - droša vide pie datora. Autori: D.Legzdiņa, B.Dīriņa

Metodiskā darba izstrādē tika sagatavots mācību materiāls par tēmu ergonomika – droša vide pie datora. Ir sagatavots teorētiskais materiāls par tēmām – ergonomika; darbs ar datoru un cilvēka veselība; minimālās prasības darba vietas iekārtojumam; iespējamie veselības traucējumi cilvēkam, kas strādā ar datoru, kā arī tika sagatavoti vispārīgi vingrinājumi dažādām ķermeņa daļām, kurus var ērti pielietot darbā pie datora.

Darba mērķis – izstrādāt teorētisko materiālu par tēmu ergonomika – droša vide pie datora un sagatavot vispārīgus vingrinājumus dažādām ķermeņa daļām, kurus gan skolotāji, gan audzēkņi var ērti pielietot darbā pie datora.

Galvenie uzdevumi:

  • Izstrādāt teorētisko materiālu par tēmu ergonomika – droša vide pie datora;
  • Sagatavot vispārīgus vingrinājumus dažādām ķermeņa daļām.

Skaistumkopšana. Modelēšana.

Sejas formu un proporciju noteikšanas principi darbā ar klientu. Autori: I.Uzulnika, M.Liepa

Reljefa līnijas apģērbā. Autore: I. Pavlovska

Ētika. Kultūra. Psiholoģija.

Ķermeņa valoda. Autore: S. Buka-Vaivade

Ķermeņa valoda (prezent.) Autore: S.Buka - Vaivade

Vērtēšana. Zināšanu pārbaude. Metodes.

“Eksāmena satura un vērtēšanas kritēriju izstrādne moduļu kursā “Preču un pakalpojumu iepirkšana” komercdarbiniekiem profesionālo standartu prasību izpildes pārbaudei.” Autore: A. Krūziņa - Liepa

Grupu darba metode. A. Jakušenoka

Noslēguma eksāmena izstrāde mācību priekšmetā "Viesu uzņemšanas dienesta darba organizācija" Autore: K. Ragozina

Mācību materiālu izstrādnes metodika izmantojot mobilās tehnoloģijas ārpusstundu pasākumam angļu valodā. Autoru kolektīvs.

Darba burtnīca tēmai “Rotācijas ķermeņi”, gatavojoties matemātikas centralizētam eksāmenam. Autore: A. Porahoņko File

UZDEVUMU KOMPLEKTI NO CENTRALIZĒTAJIEM EKSĀMENIEM MATEMĀTIKĀ. Autore: I. Ducena

Pārbaudes darbi fizikā ar matemātikas elementiem- 2. Autore L. Ausekle

Statistikas elementi. Autore: Gertrūde Livmane

Ķīmisko reakciju sastādīšanas algoritms. Rezultāti un aprobācija. Autore: J. Zabalujeva

Ēdināšanas pakalpojumi. Pārtika.

Latvijas kulinārais mantojums. Autore: I. Bedeice

Latvijas kulinārais mantojums. I. Bedeice (prezentācijas materiāli metodikā))

Latvijas kulinārais mantojums. I. Bedeice (prezentācijas materiāli)

Latviešu nacionālie ēdieni Kurzemes novadā, to pagatavošana. Autore: V. Dreimane

Glāzes (teorija). Autore: I. Kurša

Glāzes (prezentācija). Autore: I. Kurša

Emulsijas mērču gatavošana. Autore: I. Liepiņa File

Dārzeņi (izdales materiāli un uzdevumi). Autore: R. Klausa

Latviešu nacionālie ēdieni. Vidzeme.(teorija) Autore: D. Glāzniece

Latviešu nacionālā virtuve četros novados. Autoru kolektīvs.

Gaļas produktu kvalitāte desu izstrādājumu ražošanā. Autore: I. Sobakina

Kārtainās bezrauga mīklas gatavošana. Autore: M. Rjahovska

Aukstās un karstās uzkodas un ēdieni. Autore: I. Duvanova File

Kompetences. Tālmācība. Mūžizglītība. Moduļu izstrāde.

Mūžizglītības kompetenču apguves moduļu izstrāde pieaugušo izglītībā. Autoru kolektīvs. File

Mācību materiālu izstrāde tālmācības kursam tēmās "Kultūru daudzveidība", "Noziegums", "Ceļošana un aktīva atpūta", "Literatūra un māksla”. Autores: I. Agte, K. Griškjāne

Viesmīlības un tūrisma pakalpojumi. Komerczinības.

Viesmīlības būtība (1) Autore S. Kudiņa File

Viesmīlības būtība (2). Autore: S. Kudiņa File

Viesmīlības būtība (3). Autore: S. Kudiņa