A+
a-
Skolotāju mobilitātes vizīte Islandē

Aktuāli

22.05.2023

Skolotāju mobilitātes vizīte Islandē

RTRIT Erasmus+ programmas projektā Personu mobilitāte mācību nolūkos Nr.2022-1-LV01-KA121-SCH-000065825 uz Ninukot ltd. (Islandē) devās skolotāja Lolita Trēziņa. Skolotāja vadīja praktiskās mācības darbiniekiem par audzēkņu atlasi, motivēšanu un sagatavošanu dalībai mobilitātēs, kā arī izglītošanu ekonomikas un sociālo zinību jomā.

Mobilitātes laikā skolotājai bija iespēja iepazīties ar Annijas Sāras Maļinovskas (KM21-1/2) prakses vietu “Geysir Center”, kur Annija veic klientu apkalpošanu mazumtirdzniecībā. Kopā un prakses vadītāju Ausu un projekta vadītāju Kristrunu tika pārrunātas nepieciešamās prasmes un iemaņas darbam klientu apkalpošanā.

Viesmīlības nozarē prakses vietā tika apmeklētas Sofija Holhova (VV22 – 1) un Ksenija Nikonova V20 – ½, kuru prakses vietā ēdienu gatavo izmantojot karstos avotus un meitenēm jāveic pilns viesmīlības cikls no telpu uzkopšanas un gultu klāšanas līdz viesu apkalpošanai restorānā. Viesu centra vadītāja uzslavēja meiteņu spēju uzklausīt viesu vēlmes, prasmi komunicēt un būt kārtīgām.