A+
a-
KARJERAS NEDĒĻA 2020, 26. - 30. oktobris

Aktuāli

14.10.2020

KARJERAS NEDĒĻA 2020, 26. - 30. oktobris

Cienījamie izglītojamie un  pedagogi!

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un rādošās industrijas tehnikums» no 26. līdz 30. oktobrim norisināsies “Karjeras nedēļa 2020”.

Karjeras nedēļas 2020 sauklis  -  “Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!”.

Galvenais mērķis - sekmēt izglītojamo profesionālo izaugsmi, uzņēmību, motivāciju mācīties un karjeras vadības prasmju  attīstību. 

Galvenais uzdevums - akcentēt karjeras plānošanā iesaistīto pušu – skolotāju, pedagogu karjeras konsultantu, ģimenes locekļu,
uzņēmumu un darba devēju – lomu mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā. 

Karjeras nedēļas  aktivitātes notiks nodaļās KLĀTIENĒ un TIEŠSAISTĒ, atbilstoši darba kārtībai, kuru izstrādā pedagogi karjeras konsultanti
 sadarbībā ar nodaļu vadītājiem un mācību priekšmetu pedagogiem.

Aicinām   aktīvi piedalīties karjeras atbalsta pasākumu plānošanā, organizēšanā un īstenošanā!

Lūdzam mācību stundu laikā informēt tehnikuma izglītojamos par Karjeras nedēļas aktivitātēm, kā arī vērst izglītojamo uzmanību uz apgūstamā priekšmeta saikni ar karjeras veidošanas ceļu un tā nozīmīgumu profesijas kvalitatīvai apguvei un karjeras attīstībai.

Tikai visi kopā, mēs varam veicināt izglītojamo mācību motivāciju, veidojot karjeras ceļu no izglītības iestādes līdz darba vietai!