A+
a-

Personu mobilitāte skolu sektorā akreditētām institūcijām Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000011707

Personu mobilitāte skolu sektorā akreditētām institūcijām Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000011707

Erasmus+ projekts personu mobilitātei skolu sektorā akreditētām institūcijām ir izstrādāts pamatojoties uz Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” Internacionalizācijas stratēģiju 2021. – 2026. gadam un Erasmus plānu.

Projekta galvenās tēmas ir:

  • Eiropas Savienības vērtībām atbilstošs skolas mikroklimats
  • 21 gadsimta prasmju klātbūtne izglītības procesā
  • Eiropas savienības valodu prasmes pedagogiem
  • Kvalitatīva vispārējā vidējā izglītība profesionālās izglītības iestādē

Projektā 14 dalībniekiem – vispārējās izglītības pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem ir paredzētas:

  • 2 darba vērošanas mobilitātes
  • 2 mācību uzdevumu mobilitātes
  • 10 kursu un apmācību mobilitātes

Projekta īstenošanas periods: 2021.gada 1.septembris - 2022.gada 30.novembris